Naučni skup “Stećci – nova saznanja i perspektive” održan je 23. februara u Sarajevu u organizaciji Fondacije “Stećak u Bosni i Hercegovini”. Predsjednik Fondacije, Senad Šabović, kazao je da se ovakvim skupovima želi ukazati na važnost zaštite stećaka i koliko je značajno da se nastavi rad najpoznatijeg bh. istraživača stećaka, Šefika Bešlagića.

Na početku skupa dodijeljena je nagrada “Šefik Bešlagić” koja je ove godine pripala Federalnom zavodu za zaštitu spomenika, a preuzeo ju je direktor Zavoda, Ante Vujnović. Specijalna zahvalnica uručena je Udruženju studenata historije ISHA. Pomoćnik ministra Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Jasmin Branković, kazao je da se institucije, nevladin sektor i pojedinci moraju udružiti u cilju očuvanja stećaka.

Doc. dr Edin Bujak sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za arheologiju, održao je predavanje “Kneževski sljemenjaci u srednjoj Bosni”; Zijad Halilović, stručni saradnik za historiju (Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine) predavanje “Nekropole sa stećcima i nišanima na lokalitetima Bor, Borjanice-Marevska kosa i Crljanke, opština Foča”; umjetnik Adis Fejzić predavanje “Diskontinuitet umjetnosti stećaka”, a Andrea Šešum predavanje “O jezičkom značaju proučavanja stećaka”. Predavanja su održali i profesori iz Mostara.

Na skupu je ukazano na probleme poput uništavanja stećaka: radnici koji izvlače šumu čiste traktorske gume na stećcima, stanovnici izmještaju manje stećke i njima ukrašavaju dvorišta, pa sve do izgradnje kuća i vikendica pored nekropola. Naglašeno je također da nisu svi stećci proglašeni nacionalnim spomenicima i da nisu svi pod jednakom zaštitom.