Foto: Milomir Kovačević Strašni

U Umjetničkoj galeriji BiH 15. novembra 2023. godine, s početkom u 19 sati, bit će upriličeno otvorenje izložbe fotografija Milomira Kovačevića Strašnog pod nazivom “Vidi – okvir nije granica”. Izložba će biti otvorena do 7. decembra 2023. godine.

Izložba fotografija “Vidi – okvir nije granica” poput čarobnog prozora otvara pogled u živote onih čiji svijet često ostaje skriven od očiju javnosti. Fotograf Milomir Kovačević Strašni vodi nas na putovanje dugo više od jednog desetljeća, otvarajući vrata u taj skriveni svijet, čineći i nas svjedocima njihovih radosti, izazova i postignuća.

Kroz njegove fotografije, osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim oboljenjima, korisnici Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Drin u Fojnici, dobivaju glas, a njihova priča postaje dio našeg zajedničkog iskustva. Inspiracija za ove slike nije proizvod slučaja; ona proizlazi iz brojnih posjeta umjetnika Ustanovi Drin i iz njegovih dubokih prijateljskih veza s korisnicima.

Sudjelovanjem u ovoj izložbi, korisnici i korisnice Ustanove Drin pred nas postavljaju izazov da ih promatramo na dublji način, da se odmaknemo od predrasuda i da otvorimo oči za njihovu jedinstvenost. Oni nas podstiču da ih ne smatramo “drugima” nego da ih uključimo u naš svakodnevni život, da uočimo njihovu vrijednost i njihov doprinos našem društvu.

Neka izložba “Vidi – okvir nije granica” bude poziv na promišljanje i promjenu, podsjetnik da svaki pogled može biti prilika za transformaciju, a okviri nikada ne bi trebali ograničavati našu sposobnost da vidimo istinsku vrijednost u svim ljudima.

Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Drin

Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Drin je ustanova od posebnog društvenog interesa u oblasti socijalne zaštite, osnovana daleke 1955. godine. Osnivačka prava i obaveze, 2008. godine, preuzeo je Parlament Federacije BiH. Nadzor nad stručnim radom Ustanove vrše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti.

Djelatnost Ustanove podrazumijeva pružanje usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške, kao i zdravstvene njege, smještenim osobama s invaliditetom: osobama s trajnim fizičkim oštećenjima ili trajnim smetnjama u fizičkom razvoju; osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju umjerenog, težeg i teškog stepena; osobama s duševnim smetnjama te osobama sa kombinovanim smetnjama.

Trenutno je u Ustanovu smješteno 491 korisnik i korisnica, različite starosne dobi, od jedne do 91 godine starosti, iz cijele Bosne i Hercegovine. Broj i složena struktura korisnika i korisnica o kojima ova ustanova brine svrstava je u red najvećih i najkompleksnijih ustanova ovog tipa u zemlji.

Danas se usluge smještaja, s različitim nivoima podrške, pružaju na ukupno dvadeset i četiri stambene jedinice, na različitim lokacijama i s različitim brojem korisnika i korisnica. Imajući u vidu veliki broj osoba koje imaju neki oblik mentalnih teškoća, kao i zahtjevne potrebe koje rad s ovom populacijom iziskuje, iz godine u godinu raste broj jedinica u lokalnoj zajednici, jednako kao i potreba za novim programima i novim uposlenicima.

Usluge u Ustanovi uključuju socijalno zbrinjavanje, psihosocijalnu rehabilitaciju i primarno zdravstvenu podršku.

Psihosocijalna rehabilitacija odvija se kroz stručne, individualne i grupne rehabilitacijske tretmane (socijalni radnik, defektolog, logoped, psiholog, sociolog), kao i multidisciplinarne programe; radno-okupacione tretmane i aktivnosti; sportske i rekreativne aktivnosti, te kulturno-zabavne i slobodne aktivnosti, koje se odnose na kreiranje pozitivnih sadržaja u slobodnom vremenu.