Razgovarala: Elma Hodžić
Foto: Almin Zrno

Godina koja je na izmaku za dizajnericu Saminu Tanović bila je izuzetno dinamična! Samina pronalazi načine da kreativno promišlja o prostoru, nudeći autentična rješenja. Jedno od polja djelovanja i tema koje su posebno bliske njenom senzibilitetu su muzeji i prostori sjećanja. Pored brojnih projekata u domenu projekt dizajna, scenografije i dizajna izložbi, preuzela je u ovoj godini funkciju predsjednice Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini. Osim zanimljivih rješenja, ovu godinu će Samina pamtiti i po nagradama i priznanjima.

Za novogodišnje izdanje časopisa Urban magazin razgovaramo o ULUPUBIH-u, važnosti kolektivnog djelovanja i planovima za budućnost. Portretne fotografije za ovaj članak napravio je član ULUPUBIH-a, fotograf Almin Zrno.

Zašto nam je ULUPUBIH važan?

Od našeg posljednjeg razgovora doživjeli ste neke nove profesionalne uspjehe – ali i izazove. Preuzeli ste funkciju predsjednice Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH nedavno. Koja je, prema Vašem mišljenju, uloga ovog strukovnog udruženja u našem društvu?

Da, hvala vam na poticaju da se osvrnem iza sebe i detaljnije sagledam period koji je iza nas. Tako je, desili su se značajni radovi praćeni priznanjima – i to zaista daje satisfakciju. Također, kako ste rekli, tu su i mnogi izazovi, a jedan od njih je i prihvatanje funkcije predsjednice ULUPUBIH-a. Pored mnogobrojnih postojećih poslovnih aktivnosti i obaveza, usuđujem se reći da je odluka da prihvatim još jednu aktivnost, koja zahtijeva vrijeme i angažman na dobrovoljnoj bazi, imala neku klicu ludosti u sebi. Ali, eto, ipak sam sa radošću i ponosom prihvatila sve zadatke koje uloga predsjednice ULUPUBIH-a sa sobom nosi. Doživljavam to kao izuzetnu čast i priznanje za višedecenijski rad u struci i dosadašnji doprinos našoj profesiji – ali i u razvoju šire zajednice. Ujedno, to je i odgovornost koju danas nije lako preuzeti, imajući u vidu nepovoljnu društvenu, političku i ekonomsku klimu, nedostatak konstruktivnog dijaloga i obesmišljavanje profesionalnih, ali i generalno humanističkih vrijednosti. Usprkos svemu tome, smatram da mi je dužnost staviti svoje znanje i iskustvo na raspolaganje struci, te pokušati dati vlastiti doprinos strukovnoj zajednici i društvu.

Zašto nam je ULUPUBIH važan? O kojem god području djelovanja govorili, struka je važna. Živimo period u kojem znanje i struka doživljavaju degradaciju. Mislim da nikada kao sada nije bila tačna izjava o 15 minuta slave čuvenog Andy Warhola: Ko god želi, bez ikakve osnove, može imati pažnju i glas u javnosti. Glas struke može pomoći da se ukaže na ispravnost, znanje, etiku i suštinu. Također, može osuditi ili ublažiti površnost i populizam, u svakom aspektu djelovanja društva. Kulturnom i političkom.

ULUPUBIH, Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini, je krovna profesionalna/strukovna organizacija likovnih umjetnika koji se bave primijenjenom umjetnošću i dizajnom na teritoriji Bosne i Hercegovine. Udruženje ima višedecenijsku tradiciju, značajne rezultate, koje danas predstavlja veliki broj afirmisanih i priznatih umjetnika i dizajnera u zemlji i svijetu, a koji su svoju potvrdu našli kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj likovnoj i dizajn sceni. ULUPUBIH ima dugu tradiciju koja datira od 1954. godine i odolijevalo je raznim društvenim, političkim i ekonomskim promjenama. Čini mi se važnim spomenuti i doprinos članova/ica Udruženja odbrani domovine u toku ratnih razaranja 1992-1995. Članovi/ce Udruženja su kroz znatan broj zajedničkih i samostalnih izložbi i kroz razne umjetničke intervencije i aktivnosti bili/e značajan glas mira i otpora, vidljiv i prepoznat u svijetu.

Kako danas funkcionira ULUPUBIH? Koji su najveći izazovi pred Vama?

Udruženje ULUPUBIH je sačinjeno od različitih struka, koje se bave primijenjenom umjetnosti i dizajnom, tj. sastavljeno je od članova koji se bave grafičkim dizajnom, fotografijom, enterijerom, industrijskim dizajnom, modnim dizajnom, kostimografijom i scenografijom, dizajnom multimedija, unikatnim oblikovanjem, restauracijom i teorijom dizajna. Širok je to spektar profila i profesionalnih interesa koji često stvara kakofoniju, različitih interesa i predstavlja svojevrsni izazov u radu; no, upravo u raznovrsnosti i različitosti leži i snaga i bogatstvo našeg Udruženja – to su vrijednosti koje treba potencirati i na kojima treba jačati naš kapacitet. Okupljeni na dobrovoljnoj osnovi, moramo i želimo udruženim snagama djelovati na kreiranju prostora koji je komotan i ugodan svima, platforme koja omogućava svakom od nas rad na profesionalnom razvoju i ostvarivanju vlastitih prava, ali i učenje, međusobnu razmjenu znanja i informacija.

Dignitet i autoritet glasa struke u javnosti su najveći izazovi današnjice. Dugogodišnje zanemarivanje kulture i djelovanje bez vizije su ostavili traga na sve sfere kulture. Stagniranje i urušavanje kulture je vrlo opasno za društvo i razvoj države. Vraćanje značaja struke i aktivno uključivanje u društvene tokove će biti naša misija. ULUPUBIH je dugo godina bilo priznato kao udruženje od značaja i samim tim dobivalo finansijsku podršku za razvoj i djelovanje. Nažalost, unazad skoro deset godina je izgubilo svoj status i upravo to će biti jedan od naših ciljeva: vraćanje priznanja i značaja Udruženju. To je ujedno i ironično, jer se moramo boriti i energiju ulagati u status, koji smo imali i koji bi se trebao podrazumijevati. Nekako se stalno vraćamo na početak. Vrijeme bi bilo da se zaista krene naprijed  – i da se zadrži kontinuitet i tradicija.

Na kojim projektima trenutno ULUPUBIH radi? Koje su najvažnije aktivnosti koje realizirate u udruženju?

ULUPUBIH svake godine učestvuje u organizaciji najveće izložbe bosanskohercegovačkih umjetnika povodom 6. aprila, Dana Grada Sarajeva i dana u kojem je Sarajevo oslobođeno od fašizma. Izložba se održava u galeriji Collegium Artisticum, koja nosi naziv po umjetničkom avangardnom pokretu iz 1939. godine i koji je bio usmjeren protiv fašističke ideologije. Izložba Collegium Artisticum je najveća smotra likovnog stvaralaštva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ona je selektivna, a to znači da Umjetnički savjeti svakog Udruženja selektuju umjetnička dijela i odabiru one najbolje za prikaz na izložbi. Na izložbi se dodjeljuju nagrade za najbolja likovna ostvarenja i Grand Prix za najbolje ostvarenje. Treba napomenuti da žiriranje i dodjeljivanje nagrada vrši internacionalni žiri koji se mijenja svake godine. Izložba okuplja umjetnike sa teritorije Bosne i Hercegovine. Na izložbi se izloži u prosjeku oko 800 umjetničkih dijela, od oko 400 autora. Nastavljamo s tradicijom izlaganja u Collegium Artisticumu u vremenu koje je pred nama.

U svrhu promoviranja članova, ULUPUBIH je 2019. godine otvorio Galeriju koja se od tada do danas nalazi na adresi Koševo 7 u Sarajevu. Aktivnosti Galerije tiču se izlaganja i promocije umjetničkih djela članova Udruženja putem promotivnih izložbi, radionica i druženja s umjetnicima. Pored publike koja posjećuje otvaranja izložbi, Galerija ULUPUBIH-a bilježi svakodnevne posjete – Galerija je prepoznata i kao mjesto na kojem možete vidjeti radove domaćih umjetnika i dizajnera. Od 2019. godine u Galeriji ULUPUBIH aktivno se održava i izložba „Umjetnost u izlogu“, kroz koju svaki umjetnik pojedinačno ima priliku da se predstavi i promovira svoja umjetnička dostignuća.

Također, ULUPUBIH je u periodu od 2011. godine do danas imao niz izdavačkih aktivnosti. Tako su nastale knjige: „Dekada dizajna: Dizajn u Bosni i Hercegovini“, „Pišem ti bosančicom“ autorice Amre Zulfikarpašić, zatim „Bosančica za djecu“ Aleksandre Nine Knežević, „Logotipija“ Amira Hodžića. Pored knjiga, svake godine ULUPUBIH izdaje katalog s izložbe u Collegium Artisticumu.

Glas struke, etike i znanja

Kako surađujete s drugim institucijama i organizacijama kako biste ostvarili ciljeve Udruženja?

Misija ULUPUBIH-a jeste promocija primijenjene umjetnosti i dizajna u Bosni i Hercegovini s ciljem afirmacije i razvoja umjetnosti, kulture i dizajna, edukacije o umjetnosti i kulturi u društvu, kao i stvaranje prostora u zajednici za dijalog, suradnju i razmjenu ideja, potičući razvoj kreativnosti.

I naravno, trebaju nam institucije da bismo mogli uspješno na obostranu korist raditi na afirmaciji i promociji Udruženja. Jedan primjer uspješne kulturne suradnje jeste upravo realizovana izložba sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika Istre iz Hrvatske (HDLU Istre), a u okviru međunarodne saradnje gradova pobratima – Grada Pule i Grada Sarajeva, na osnovu Sporazuma o bratimljenju koji je potpisan 2012. godine. Povodom obilježavanja 10. godišnjice pobratimskih odnosa između Grada Sarajeva i Grada Pule, u saradnji i koordinaciji Grada Sarajeva, JU “Collegium Artisticum“ i udruženja HDLU Istre i ULUPUBIH, dogovorena je realizacija dviju izložbi; izložba umjetnika iz Pule u Sarajevu i izložba umjetnika iz Sarajeva u Puli. Izložba obuhvata izbor radova članova ULUPUBIH-a koji su nagrađeni na godišnjoj selektivnoj izložbi Collegium Artisticum u periodu od 2013. do 2023. godine. Nadamo se da će ovo biti primjer i praksa u budućim aktivnostima Udruženja, u cilju što boljeg uvezivanja s kolegama iz regiona radi razmjene iskustava i znanja.

Kako planirate unaprijediti i proširiti rad Udruženja u budućnosti?

Okupljeni na dobrovoljnoj osnovi, moramo udruženim snagama djelovati na kreiranju prostora za učenje. Ovdje konkretno mislim na iniciranje i organizaciju aktivnosti koje članovima (ali i šire) omogućavaju stručno usavršavanje – npr. simpoziji, razgovori, diskusije, seminari i slično. Naš poziv je neodvojiv od kolektivnog, javnog – zbog toga naša arena djelovanja mora biti javni prostor, a ciljevi dignitet i autoritet glasa struke u javnosti, te aktivno uključivanje u društvene tokove. Da bismo ovo postigli moramo biti otvoreniji prema javnosti, ali i jačati suradnju i povjerenje prema srodnim institucijama. Stoga će jedna od aktivnosti biti povezivanje s galerijama, muzejima, akademijama, te drugim akterima iz javnog, ali i komercijalnog sektora.

Nastavit ćemo s aktivnostima koje su pokrenute u prethodnom mandatu, kao i raditi na novim projektima. Bitno je da radimo na trajnom arhiviranju i digitalizaciji naših dokumenata, ostvarujemo suradnje sa srodnim i sličnim udruženjima i institucijama, pružamo podršku u realizaciji projekata naših članova i članica. Nadam se da ćemo biti ono što trebamo: glas struke, etike i znanja.

Vizija ULUPUBIH-a je razvijanje modernog društva u kojem strukovni umjetnici i dizajneri ravnopravno sudjeluju u postavljanju i kreiranju socijalnih i kulturnih trendova i doprinose razvoju umjetnosti, kulture i zajednice. Radićemo na osnaživanju umjetnika i dizajnera kroz obrazovne programe, radionice i razgovore u cilju kontinuiranog rasta i usavršavanja.

Izazovi oblikovanja prostora

Pored rada ULUPUBIH-a, zanima me na čemu ste u ovoj godini radili?

Mnogi projekti na kojima radim su, kako ih ja nekad nazivam “sporovozni„ i ponekad traju i duže od godine dana. To su projekti koji podrazumijevaju kompleksne radne procese – na neke mogu utjecati, a pojedini su potpuno izvan moje kontrole…  Pored svojih redovnih aktivnosti, angažmana na televiziji i u stvaranju televizijskih scenografija, moj angažman u zadnje vrijeme je sve više prisutan u muzejima, kroz oblikovanje izložbenih prostora i postavki.

Što se tiče ove godine, izdvojila bih neke projekte. Prvo, rad na idejnom rješenju muzejske postavke Muzeja lutkarske republike u Bugojnu. To je projekat koji treba da smjesti lutkarske predstava, tj. lutke i on je u razvoju i na njemu ima još mnogo rada. Projekat buduće spomen-sobe posvećene ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, pod nazivom “Sarajevski spomenar”, jedan od najtežih projekata s kojim sam se susrela, zbog teme, emotivne težine, a također i prostornih mogućnosti. U tom prostornom rješenju je veliki izazov i obim informacija koje treba ispoštovati i ukomponovati. Trenutno je projekat u fazi realizacije, nakon brojnih zastoja. Kustoski koncept i istraživanje je razvio Historijski muzej BiH, dok je za realizaciju postavke zadužena JU Gradski muzeji Sarajevo. Pored pomenutih muzeja, nastavila sam saradnju s Memorijalnim centrom Srebrenica: radimo na novoj izložbenoj postavci, na muzealizaciji predmeta i narativa. To je isto projekat koji traje.

Među brojnim saradnjama izdvojila bih kontinuirani rad s timom Historijskog muzeja BiH. Uvijek mi je zadovoljstvo raditi s njima, zbog načina na koji pristupaju i rješavaju izazove. Njihov profesionalni i studiozni pristup radu je zaista inspirativan.

Dobili ste i neke nagrade. Možete li nam reći o čemu se radi?

Da, dobila sam nekoliko priznanja za svoj rad. Moram naglasiti da su svi radovi produkt i simbioza timskog rada više različitih autora i struka, bez kojih sigurno ne bi bilo ovako značajnih rezultata. Svi oni su dio procesa, ali i uspjeha.

Prije svega, izdvojila bih meni najznačajnije prizanje jer dolazi iz moje zemlje. Nagrada prethodno spomenute izložbe Collegium Artisticum – GRAND PRIX ULUPUBIH 2023 u kategoriji Enterijer. Nekoliko projekata je obuhvaćeno ovom nagradom: dizajn izložbe za “Olimpijski muzej Sarajevo”; identitet i dizajn prostora stalne izložbene postavke u Memorijalnom centru Srebrenica pod nazivom “Koracima onih koji (ni)su prešli”; prostorno i vizuelno oblikovanje, identitet i dizajn prostora izložbene postavke “Wake up Europe” u Historijskom muzeju BIH.

Također, stiglo je i priznanje za Olimpijski muzej, Iron A’ DESIGN AWARD 2023, dok je izložba “WAKE UP EUROPE!” Historijskog muzeja BiH nagrađena kroz BIG SEE Interior design AWARD. Stalna postavka Memorijanog centra Srebrenica je dobila priznanje koje je stiglo iz Los Angelesa, nagrada TNT Interior Design.

Dizajn i savremenost

Koliko je, prema Vašem mišljenju, važno biti upućen u trenutne trendove u dizajnu? Recimo, šta mislite o upotrebi AI u savremenom društvu?

Važno je biti informisan. U svijetu dizajna dobro je biti upućen u nove materijale, trendove, mogućnosti. Kada imaš informaciju, onda možeš i odlučiti šta ćeš s tim. Možeš prihvatiti, konzumirati ili odbaciti: ali bitno je da to svjesno i sa znanjem radiš.

AI je itekako prisutna u današnjem društvu i mislim da mi to već uveliko živimo. Možda više nije ni bitno šta mislimo o AI, ona je tu: nezaustavljivo se razvija i nadograđuje. Mislim da bi naš fokus trebao biti na tome kako je konzumirati, analizirati koji su rizici i koristi njene upotrebe. Kada govorimo o upotrebi u umjetnosti i dizajnu, duboko želim da vjerujem da je onaj bitni faktor još uvijek nezamjenjiv, a to je istina i emocija koju pruža dobro djelo. Smatram da se trebaju otvarati razgovori o etičkom korištenju AI, kao i o autorskim pravima. To su svakako aktuelne teme našeg doba i naše budućnosti.

Koje elemente smatrate ključnim za postizanje uspješnog i funkcionalnog dizajna prostora?

Možda vam nije prvi instinkt da promišljate o tome kako se osjećate kada ulazite u neki prostor, ali arhitektura i dizajn su uvijek imali veliki utjecaj na emocije. Različiti prostori dizajnirani su kako bi osjećali različite stvari; uredi mogu učiniti da se osjećate energično i produktivno, umjetničke galerije mogu učiniti da se osjećate zamišljeno i znatiželjno, a muzeji mogu učiniti da se osjećate smireno i zaintrigirano. Svaki od ovih prostora potpuno je drugačiji jedan od drugoga i daleko je više od samog objekta i dizajna. Ono što je ključno za dobar dizajn jeste stvaranje ugodnog, obrazovnog i emocionalno ispunjavajućeg prostora za posjetioce ili konzumente istog, koristeći različite aspekte i principe dizajna kako bi se oblikovao prostor.

Koje biste savjete dali ljudima koji žele sami uređivati svoj prostor, ali nemaju iskustva u dizajnu?

Da se obrate struci.

Da rezimiramo godinu: kakva je bila 2023? Imate li neke vizije vlastitih profesionalnih prioriteta u 2024. godini?

Dani i sedmice su mi ispunjene obavezama do mjere da mi je teško podvući paralele između godina kao vremenskih odrednica. Ono što sigurno mogu reći jeste da sam zadovoljna putevima koje biram. Profesionalno i privatno sam ispunjena i sretna.

Naravno, želim i težim da se što više razvijam i nadograđujem, tako da dosta svog vremena posvećujem istraživanju i ličnom razvoju. Svaki projekat mi je izazov i obaveza koja zahtijeva mnogo energije. Ipak, svjesna sam da je nedostatak vremena kolektivni problem i da se svi, manje ili više, borimo s tim.

U našoj porodici, suprug i ja imamo ozbiljne i mnogobrojne poslovne obaveze, trudimo se i jako nam je bitno da provodimo što kvalitetnije slobodno vrijeme. Iako smo u različitim profesijama, međusobno se nadopunjujemo. I pored svih obaveza, porodica nam je prioritet, podrška i inspiracija za nove izazove.

Nadam se da će nam borbe, koliko god da su izazovne, biti poticaji da učimo, djelujemo i da uvijek biramo ispravan put.