Piše: Alma Ferović Fazlić

Nakon deset godina, proteklih dana boravila sam u Londonu, a na poziv bivših profesora sa čuvene Royal Academy of Dramatic Art, održala dva predavanja masterclass studentima II i III godine sa Odsjeka za glumu na temu Glas i pjesma Balkana. Bila mi je iznimna čast gostovati na ovako prestižnoj instituciji, na kojoj sam 2006. godine završila ljetnu školu muzičkog teatra. Studentima sam bila oduševljena, a oni opet našom tradicijom i muzikom. Očekujem da će neki od njih radi toga naredne godine posjetiti Sarajevo i Sarajevo Film Festival, o kojem već mnogo znaju i za koji se veoma zanimaju. Saradnja sa Akademijom se nastavlja u želji da steknu još detaljniju sliku Balkana i naše zemlje, a posebno vokalnih tehnika koje krase ovaj region, a koje mnogo utiču na glasovnu obuku glumca uopće.

Tokom sedmodnevne posjete, boravila sam i na Royal Academy of Music, prvi put otkako mi je dodijeljeno zvanje saradnice 2020. godine. Također sam imala priliku razgovarati sa novom generacijom studenata na Odsjeku za muzički teatar, na kojem sam magistrirala 2004. godine. Srela sam se s bivšim profesorima i menadžmentom Akademije u cilju povezivanja sa Akademijom scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje sam viša asistentica na predmetu Glas. Moj dugogodišnji pedagoški rad i profesionalno iskustvo je usko vezano za London i želja mi je da i u BiH oformimo jak program pri Univerzitetu u Sarajevu koji će pružiti čak dvojezični studij za muzički teatar. S tim u vezi, naredne tri godine me očekuje intenzivna edukacija na polju vokalnih studija i Estill Voice Modela upravo u Londonu, a sve intenzivnije razmišljam i o doktorskom studiju kroz koji bih spojila svoje iskustvo i rad na polju glasa u Sarajevu, gdje danas živim i radim, i Londonu, gdje sam stekla neprocjenjivo znanje, profesionalno iskustvo, ali i životno usmjerenje.

Alma sa kolegom Markom Rodićem, RSL Srbija

Posjeta RSL Awards London

Tokom 2022. godine, nakon uspješnog intervjua, počela sam sa treninzima za međunarodnog eksperta i evaluatora, iz oblasti muzički teatar i gluma, za RSL Awards iz Londona, radi čega sam prisustvovala i godišnjoj međunarodnoj konferenciji ispitivača iz cijelog svijeta, gdje sam prolazila intenzivne treninge za ovu oblast, te razmjenjivala iskustva i spoznaje sa kolegama iz struke.

iMTM Sarajevo, koji vodim, predstavnik je RSL Awards iz Londona za cijelu BiH od 2018. godine, a zapravo je riječ o organizaciji koja pruža akreditirani program u muzičkoj edukaciji za instrumente, muzički teatar, glumu, ples i muzičku produkciju na polju popularne muzike, a koji završava evaluacijom postignuća pred stranim mentorima i diplomama koje nose UCAS bodove. Želja mi je da polaznici iMTM-a stiču vrijedne diplome i znanje prema svjetskim standardima, a prva generacija koja će steći ove diplome će biti učesnici mjuzikla “Oliver”, koji premijerno izvodimo u junu 2023. godine.