Kako bi izgledao vaš život da možete pogoditi šta drugi misle i šta žele? Zašto ljudi upadaju u stres i sukobe? Kako analizirati i shvatiti svoje potrebe, ali i razumijeti ponašanje drugih kako biste efikasno komunicirali sa svojim sagovornikom?

Odgovore na sva pitanja nudi PCM (Process Communication Model). Tim povodom u prostorijama Academy 387 u prisustvu bosanskohercegovačkih kompanija iz IT, finansijskog i uslužnog sektora te predstavnika medija, kompanija Golden Bridge by CMark predstavila je jedan od najuspješnijih svjetskih modela u svijetu komunikacija poznat kao PCM. Povod za organizaciju događaja bila je ujedno i najava prvog PCM treninga u organizaciji kompanije Golden Bridge koji će u mjesecu aprilu biti održan u Sarajevu. Svjetski priznat trening PCM će voditi nosilac internacionalne PCM licence Halim Curi.

O tome kako PCM unapređuje komunikaciju između menadžera i uposlenih razgovarali smo sa Halimom Curijem, osnivačem i direktorom consulting agencije Golden Bridge by Cmark.

Process Comunication Model (PCM) je novina na našem tržištu. Možete li nam reći nešto više o njemu?

Komunikacija je danas najveći prioritet  kako u poslovnom tako i u i privatnom životu. Ona je krucijalna za razumijevanje i izgradnju dobrih odnosa u cijelom univerzumu. Process Comunication Model (PCM) je alat koji značajno poboljšava komunikaciju među ljudima. On je jedan od najboljih alata koji pomaže da razumijete reakcije onih koji vas okružuju. Pored toga što nas PCM uči lakšem povezivanju sa drugima, ovo je alatka koja nam pomaže u razumijevanju faktora koji osobu dovode do stresa. To je veoma važno u vremenu u kojem živimo. Prepoznavanje prvih znakova stresa kod osoba i predviđanje njihovog ponašanja, a zatim pronalaženje najefektnijih načina komunikacije – konkretne riječi, tonovi i gestikulacija koji će sve zajedno dovesti do uspješne interakcije. Sve to nudi PCM.

Ovaj  model temelji se i nadahnjuje Transakcijskom analizom. Razvio ga je Taibi Kahler, psiholog, autor, novinar i stručnjak za komunikacije u 1970-ima, a usavršio se tokom saradnje s NASA-om. Mnogi su ga korstili kao bi bili „najbolji od najboljih“. Recimo Bill Clinton ga je koristio za prilagodbu svojih govora, a posebno u svojoj kampanji za predsjednika SAD-a.

Dok smo istraživali PCM, uočili smo da svaka osoba predstavlja kombinaciju od šest tipova ličnosti. Koje su to ličnosti i kako nam saznanje o njima može pomoći u poslovnom i privatnom segmentu?

Svaka osoba predstavlja kombinaciju od šest tipova ličnosti koji imaju svoje nazive i to su: Thinker, Persister, Harmonizer, Promoter, Rebel i Imaginer. Svaki tip ličnosti komunicira na različit način, percipira i doživljava svijet na šest različitih načina, ima drugačije psihološke motivatore kao i predvidiv set obrazaca ponašanja kada su u stresu. Nijedan tip ličnosti nije bolji od drugog, dakle, nema lošeg, a šest tipova sačinjava zgradu naše ličnosti. Da biste saznali svoj profil ličnosti trebate uraditi PCM procjenu. Ona će vam pružiti veliki broj korisnih informacija. Dobićete detaljnu analizu vaše dubinske strukture ličnosti, što će vam omogućiti da razumijete sebe i svoje potrebe, poput toga šta je to što vas uvodi u stres, zašto sa nekim ljudima ulazite u konflikte dok su vam drugi ljudi simpatični i sa njima lako nalazite zajednički jezik. Dobijene informacije iz procjene, PCM metodologija pretvara u moćan alat za lični i profesionalni razvoj. Individualizovani izvještaj ne samo da identifikuje moguće neuspješne obrasce ponašanja, već i razloge zbog kojih se oni dešavaju i daje prijedloge kako da neuspješne obrasce pretvorite u uspješne. Saznanje o tome i konkretni prijedlozi za poboljšanje nam pomažu u svim sferama života, primarno poslovnom, ali i u privatnom segmentu našeg života.

Gdje se PCM može primjeniti i kako ga kompanije mogu iskoristiti?

PCM pomaže osobama da poboljšaju odnose sa porodicom, kolegama i prijateljima, kroz prihvatanje i razumijevanje različitosti i to je bogatsvo koje on nudi. Svih godina koliko sam istraživao lični razvoj i razvoj liderstva, nisam naišao na tehniku tako moćnu kao PCM u svojoj sposobnosti da nauči ljude kako da bolje utiču na druge i da postignu bolji rezultat u komunikaciji. Sjajna stvar je što je PCM alatka koja se brzo usvaja i pruža trenutnu primjenu naučenog. Može vam pomoći da poboljšate svoj uticaj i komunikacijske vještine, bez obzira na vrstu i opis posla kojim se bavite. PCM služi i boljem upoznavanju sebe i svojih potreba. U poslovnom svijetu, PCM olakšava menadžerima razumijevanje uposlenika i uči ih kako da ih na pravi način motivišu, kako da rukovode svojim timom, kako da spriječe konflikte i stresne situacije. Ako ste HR, ova metodologija vam pomaže da odaberete pravu obuku o ličnim i poslovnim preferencijama za svoje zaposlenike.

Postali ste jedan od rijetkih internacionalnih PCM trenera. Prema Vašem mišljenju, koliko je važan PCM trening za jednu kompaniju?

Svjedoci smo toga da diskomunikacija dovodi do problema u porodici, školi, na poslu, na ulici, bilo gdje da se nađemo. Dobra komunikacija je osnov kvalitetnog života. Svaki čovjek želi imati dobar odnos i dobru komunikaciju sa drugima. Neki naporno rade na tome da je razviju. To je neprocjenjivo bogatstvo jer predstavlja ulaganje u kvalitet osobe. Sarađivao sam sa stotinama klijenata i kompanija i, koliko god izgledalo jednostavno, komunicirati dobro ipak i nije tako lako. Svaki menadžer i HR menadžer bi trebao znati kako komunicirati sa uposlenicima, kako ih motivisati, kako sačuvati uposlenike, kako ih korigovati. Nevješti menadžeri mogu nanijeti velike posljedice i štete, što košta puno više nego PCM trening.

Oni koji su PCM istrenirani fokusiraju se više na „čovjeka“, stalo im je da ostvare dobru i pozitivnu komunikaciju. To se pokazalo ispravnim jer samo poštovan i zadovoljan radnik može donijeti stopostotne rezultate. Statistike pokazuju da 60% uposlenika napušta „šefa“, a ne kompaniju. Sa druge strane kompanije se susreću sa sve većim brojem problema koji se zovu „međuljudski odnosi“. Oni koji napuštaju kompanije nisu svjesni da ne postoji savršeno okruženje i ono što ih savjetujem je da, prije nego odu iz kompanije, najprije pokušaju riješiti problem u „svojoj kući“ tako što će koristiti sav kapacitet koji svaki čovjek ima, a PCM alat mu u velikoj mjeri pomaže u tome. Kompanije koje koriste PCM sačuvale su svoje uposlenike koji su ionako deficit na našem poslovnom tržištu, ali su i unaprijedili značajno produktivnost uposlenih te njihovo zadovoljstvo. Tako to rade pravi menadžeri!

Tokom svoje karijere sarađivali ste sa velikim brojem klijenata, a poslovna edukacija čiji veći dio sada predstavlja PCM, postala je Vaš dalji pravac razvoja. Koje su sljedeće aktivnosti?

PCM u BIH se tek razvija, dok je u svijetu on zastupljen u 54 zemlje svijeta. Kompanije puput NASA, Apple, Microsoft, Coca Cola, BMW, Loreal i mnoge druge, koriste PCM kao alat za međusobnu, ali i komunikaciju sa klijentima. Moja želja je predstaviti PCM što većem broju kompanija na našem tržištu jer pruža zaista ogroman potencijal u razvoju svake kompanije, bez obzira koja branša je u pitanju. Na nedavno održanom eventu, mnoge kompanije su pokazale interes jer je ovo jedinstven model koji pomaže ne samo u poslu već utiče na cjelokupan život. Idući konkretan korak je održavanje mog prvog PCM treninga u BiH koji će biti održan u Sarajevu u mjesecu aprilu u organizaciji Golden Bridge by Cmark. Za mene lično, Golden Bridge nije samo naziv moje kompanije već i moto kako svi možemo uspješno graditi dobru komunikaciju i uspješno živjeti. Bio bih iznimno sretan da ostavim na tržištu nešto što će koristiti za bolju komunikaciju, a u konačnici, i dobrobit mnogih trenutnih i budućih profesionalaca.