Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će u četvrtak, 26. oktobra 2023. godine, s početkom u 19 sati, upriličiti otvorenje izložbe: Dobrivoje Beljkašić, Slikar nemirne mašte – izložba povodom 100 godina od rođenja umjetnika 1923-2023.

Na izložbi će biti predstavljeno 35 djela Dobrivoja Beljkašića – iz Zbirke Umjetničke galerije BiH, Likovne zbirke Muzeja Sarajeva, porodične zbirke i privatnih kolekcija prijatelja Dobrivoja Beljkašića. Na izložbi će se također moći pogledati 12-minutni dokumenatrni film o životu ovog umjetnika, nastao u engleskoj produkciji režiserke Abigail Davies 1997. godine.

Autoportret, ulje na kartonu, 1954.

Izložbu prati i obiman katalog o životu i radu ovog umjetnika uz brojne reprodukcije djela nastalih u periodu od 1948-2015. na 140 strana, čiji je izdavač Umjetnička galerija BiH. Također, izložba ima dodatne sadržaje kao što su vođeni obilasci u pratnji Dragane Smart iz Bristola, kćerke Dobrivoja Beljkašića, koja će zainteresovane posjetioce više informisati o djelu i životu svoga oca. Dragana Smart je inicijator i spoljni saradnik ovog projekta.

Sjećanja na Sarajevo, akrilik, 1993.

I ovom prilikom smo organizirali muzejsko obrazovne aktivnosti za djecu mlađeg i starijeg osnovnoškolskog uzrasta – Alternativna učionica UGBIH, radionice za mlade s poteškoćama u razvoju-Plavi artizam, i za pripadnike treće životne dobi-CogniArt, a u želji da ovu izložbu približimo i djeci koja ne žive u Sarajevu – izložba će imati organizirane tri posjete učenika osnovnih škola izvan Sarajeva. Učenici Osnovne muzičke škole „Jakov Gotovac“ iz Busovače, Osnovne škole „Stari Ilijaš“ iz Ilijaša i Osnovne škole “Branko Ćopić“ iz Prnjavora doći će sa svojim učiteljima i nastavnicima u posjetu Umjetničkoj galeriji BiH u obilazak izložbe i učešće na likovnoj radionici.

Na ovim organiziranim posjetama učenika i likovnim radionicama, asistenti muzejskog pedagoga biće studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr. Maje Žmukić i asistenta Emira Durmiševića. Ovom prilikom Umjetnička galerija BiH je potpisala Sporazum o saradnji s Pedagoškim fakultetom UNSA, za koju se nadamo da će se nastaviti u budućnosti“, izjavili su iz  Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.

Principov most II, akvarel, 1969.

Finansijsku podršku ovom projektu  pružili su Britanska ambasada u BiH, Općina Centar Sarajevo, projekat Bridging Histories i Dragana Smart koja će devet djela svog oca pokloniti Zbirci Umjetničke galerije BiH. Bez ove podrške projektu realizacija ovako sadržajne izložbe ne bi bila moguća.

Počitelj, akvarel, 1986.

O izložbi i katalogu

Kustos izložbe – autor likovne  postavke, tekstova, liste izložbi, izabrane bibliografije, selekcije djela i fotografija za katalog je Dragana Brkić-Hodak, viši kustos Umjetničke galerije BiH. Svesrdnu pomoć u vezi sa svim informacijama i obimom građom pružila je Dragana Smart. Katalog također sadrži prikaz  prijeratne likovne kritike o djelu Dobrivoja Beljkašića, sjećanja nekadašnjih studenata Lore Levi Alatrac, Nedžada Fazlinovića, Ibrahima Krzovića. Također uvršteni su i prilozi britanskih autora koji su pisali o D. Beljkašiću:  Karen MacDonald, Peter Wakelin, te omaž Aide Hadžimusić iz 2015. godine. Katalog sadrži 140 strana i 80- tak reprodukcija u boji, te uporedni prevod na engleski jezik.  Dizajner kataloga i promotivnog materijala izložbe je Boris Hodak.

Katalog izložbe i radna sveska za muzejske edukativne aktivnosti

Muzejske edukativne aktivnosti

Autor i voditelj edukativnih muzejskih aktivnosti je Aida Šarac Berbić, muzejski edukator. Takođe ona je i ko-autor didaktičkog materijala u vidu radne sveske i CD-a “Raspoznavanje i analiza elemenata likovnog jezika u djelima Dobrivoja Beljkašića“ za nastavnike Likovne kulture u višim razredima osnovne škole koji će prisutni nastavnici koristiti ovom prilikom. Ovaj edukativni materijal je nastao u sklopu projekta Bridging Histories- learn. make. share.

Portret prijatelja-glumca Safeta Pašalića, 1965.

Biografija umjetnika

Dobrivoje  Beljkašić (Vlasenica, BiH 1923.- Bristol, Velika Britanija 2015.) je bio akademski slikar, koji je nakon studija u Parizu i Beogradu gdje je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti 1952. godine, radio kao kustos pripravnik u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu u periodu od 1953.-1954., da bi potom prešao na Višu pedagošku školu u Sarajevu na Grupu za likovnu kulturu i obrazovanje gdje je predavao predmete Crtanje i Slikanje do 1970. godine.

Do osnivanja Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu 1972. godine i Nastavničkog odsjeka, većina nastavnika Likovne kulture imala je priliku da se tu obrazuje i formira. Za prvih petnaest godina postojanja Više pedagoške škole (1946.-1961.) diplomiralo je oko dvije stotine studenata, od koji je većina postala članovima Društva likovnih pedagoga BiH, a neki od njih članovi  Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije, kao i članovi ULUBIH-a.

D. Beljkašić, cca 1960.

Povodom 20. godišnjice osnivanja i rada Više pedagoške škole u Sarajevu, novembra 1966. godine, dobio je odlikovanje Predsjednika Republike – Orden rada SRBIH sa srebrnim vijencem, koji je dodjeljivan u socijalističkoj Jugoslaviji za značajne zasluge na polju obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i drugih područja javnog djelovanja.

Potom je radio kao stručni saradnik za Likovnu kulturu u Republičkom prosvjetno – pedagoškom zavodu do 1981. godine kada je iz zdravstvenih razloga penzionisan. Radio je i kao Predsjednik Društva likovnih pedagoga BiH i član Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije, učesnik je brojnih simpozijuma i kongresa. Radio je na izradi kurikuluma- plana i programa predmeta Likovna kultura u osnovnim i srednjim stručnim školama i gimnazijama.

Venecija-Kanal Grande, akvarel, 1960.

Također, vrijedno je radio na promociji dječjeg stvaralaštva kroz brojne likovne manifestacije od kojih je “Mladi voljenom gradu“ najpoznatija. Koautor je, uz Branku Perišić i Ismeta Rizvića, udžbenika za Likovnu kulturu-Likovna baština za 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole koja su doživljela broja reizdanja, zatim, uz istoričare umjetnosti prof. Borislava Mihačevića i Branku Perišić, koautor je udžbenika za učenike srednje škole “Likovna umjetnost“. Za svoj dug i plodonosan likovno-pedagoški rad, Beljkašić je postao dobitnik najvišeg priznanja Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije – diplome „Zaslužni likovni pedagog Jugoslavije“.

Imao je 11 samostalnih izložbi i učestvovao je u velikom broju kolektivnih izložbi. Bavio se crtežom, akvarelom, temperom, uljem i kombinovanim tehnikama. Posebno interesovanje gajio je za pejzaže, mrtvu prirodu, portret, figure i figuralne kompozicije. Bavio se također  ilustracijom časopisa i knjiga za djecu, grafičkim dizajnom. Bio je poznat kao „slikar mostova“ koji je slavio ljepotu i graditeljsko umijeće kulturno-istorijskog naslijeđa Sarajeva i cijele BiH.

A Summer's Day in Wiltshire, Acrylic, 1994.

Njegov slikarski atelje je dva puta gorio, prvi put kada je bio mladi slikar, u požaru koji je zahvatio Morića han na Baščaršiji u decembru 1957., a potom u avgustu 1992. u Vijećnici, prilikom  granatiranja. Te godine je umjetnik želio u novembru mjesecu obilježiti 40 godina rada (1952.-1992) te je pripremao veliku retrospektivnu izložbu i monografiju koje se, nažalost, nikad nisu desile. U noći 25/26. avgusta izgorjelo je dva miliona knjiga, publikacija i spisa u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BIH, ali i ateljei trojice slikara: prof. Dobrivoja Beljkašića, prof. Vladimira Vlade Vojnovića i nastavnika Radoslava Markovića.

Novembra 1992. u  životnoj dobi od skoro 70 godina odlazi sa suprugom kod kćerke koja je već živjela u Bristolu u Engleskoj – u izbjeglištvo i, nakon početnog šoka i oporavka od rata, nastavlja da radi. Uz otkrivanje ljepota i karakteristika engleskih pejzaža, starina, mostova i mora, vraća se i temama koje su mu bliske i koje nosi u sebi – Sarajevu i Bosni i Hercegovini, Jadranu. Posljednju sliku je, uprkos veoma lošem vidu, naslikao svega nekoliko dana prije svoje smrti, kada je imao 92 godine. Bio je živi dokaz izreke da biti likovni umjetnik-slikar nije profesija, nego cjeloživotni poziv.

An English Landscape, Oil, 1998

Želja nam je da ovom izložbom i njenim pratećim sadržajima, koje pripremamo intenzivno već nekoliko mjeseci, obilježimo 100 godina od rođenja ovog bh. akademskog slikara, priznatog i zaslužnog likovnog  pedagoga i stručnjaka“, poručili su iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.

D. Beljkašić u ateljeu slika most, cca 1972.