Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ domaćin je Regionalne konvencije mladih izliječenih od raka, koja je počela danas i trajat će do 12. avgusta u Sarajevu. Prisutno je 50 mladih ljudi izliječenih od raka iz cijele regije (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Makedonija).

Kao nevladina organizacija koja postoji i djeluje 20 godina, udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ broji više od 500 članova i predstavlja sinonim borbe protiv raka u Bosni i Hercegovini. Unutar svog rada, ovo udruženje ima definisane programe putem kojih pruža podršku i pomoć, primarno, djeci oboljeloj od raka na intenzivnom bolničkom liječenju, koja se liječe na Pedijatrijskoj klinici KCUS-a, te izliječenoj djeci, kao i roditeljima koji su se suočili sa gubitkom djeteta.

Jedna od programskih aktivnosti Udruženja jeste i podrška i pomoć mladima koji su u djetinjstvu izliječeni od raka, a koji su okupljeni pod imenom mladiCe – mreža mladih izliječenih od raka u BiH.

Udruženje okuplja i podržava više od 60 mladih ljudi koji su u djetinstvu bolovali od neke maligne bolesti. Svake godine ovi mladi ljudi prisustvuju regionalnoj konvenciji koja se održava u jednoj od država ex Jugoslavije. Ove godine, Udruženje „Srce za djecu“ je imalo čast da bude domaćin pomenute konvencije kao pridruženi partner EU-CAYAS-NET projekta.

Otvorenju konvencije je prisustvovao premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, kao i direktor Udruženja „Srce za djecu“ Fikret Kubat, a svojim prisustvom su je uveličale članica odbora Childhood Cancer International Europe Lejla Kamerić i predstavnica projekta EU–CAYAS–NET Arnela Kamerić.

Konvencija će biti ispunjena edukativnim i društvenim aktivnostima sa fokusom na podizanje svijesti o kasnim posljedicama liječenja, te uspostavljanju sistema praćenja kasnih posljedica. Sam događaj je sufinansiran od strane Evropske unije u saradnji sa krovnim evropskim udruženjem Childhood Cancer International Europe kroz EU-CAYAS-NET projekat.