Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini organizira Prvi kongres psihoterapeuta sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 23. do 26. marta 2023. godine u hotelu “Hills” u Sarajevu. Kongres će okupiti psihoterapeute i psihoterapijska udruženja iz BiH i regije, a tema kongresa je “Psihoterapija sa svijetom promjena”.

U današnjem ubrzanom i zahtjevnom vremenu, mentalno zdravlje je postalo izuzetno važan aspekt sveukupnog zdravlja. Kongres pruža neprocjenjivu priliku psihoterapeutima i stručnjacima iz područja brige o zdravlju i razvoju pojedinaca, grupa i društva, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i drugih zemalja, da razmijene ideje i unaprijede svoje prakse.

Dr Brock Chisholm,  prvi generalni direktor Svjetske Zdravstvene Organizacije, psihijatar koji je naglašavao da je fizičko i mentalno zdravlje neodvojivo. On je izjavio „Bez mentalnog zdravlja, ne može postojati ni istinsko fizičko zdravlje“.

Jedna od predavačica na kongresu je prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i subspecijalista za dječju i adolescentnu psihijatriju. Prof. Kocijan Hercigonja ističe važnost psihoterapije u današnjem svijetu promjena i kriza, te potrebu za jasnim granicama i kvalitetnim obrazovanjem u oblasti psihoterapije. „Kongres psihoterapije koji će se održati u Sarajevu vrlo je značajan jer daje naglasak na značenje psihoterapije u svijetu promjena i kriza što je bitno u sadašnjim uvjetima življenja te kroz specifičnosti edukacije u promijenjenim uvjetima utječe na rast i razvoj posebice mladih ljudi, ali i društva u cjelini“, dodala je.

Ovaj kongres, ujedno i prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini, ima izuzetan značaj jer naglašava važnost psihoterapije u svijetu promjena i kriza te kroz specifičnosti edukacije u promijenjenim uvjetima utječe na rast i razvoj posebice mladih ljudi, ali i društva u cjelini. To je vrijedna prilika za psihoterapeute i druge zainteresirane strane iz područja brige o  mentalnom zdravlju i razvoju pojedinaca, grupa i društva da razmijene ideje i unaprijede svoje prakse.

Više informacija o kongresu i kotizacijama dostupno je na  https://kongres.spubih.com/o-kongresu/.

Link za kotizacije: https://kongres.spubih.com/kotizacija/.