Svjetska organizacija za odnose s javnošću i komunikacije PRCA – Public Relations and Communications Association, ove godine u mjesecu junu zvanično je objavila da želi biti prisutna na ovom području, te je Danijela Koletića imenovala predsjednikom ogranka za Jugoistočnu Europu.

Na predstojećoj 19. PRO PR konferenciji u Sarajevu, 04. novembra od strane Renne Markson, članice Upravnog odbora PRCA-e i zamjenice glavnog direktora, uz nazočnost Melisse Cannon, međunarodne direktorice PRCA-e, službeno će biti imenovana osoba koja će biti predsjedavajuća ovog ogranka za Bosnu i Hercegovinu.

Nažalost, u 21. stoljeću Bosna i Hercegovina još uvijek nema udruženje koje povezuje stručnjake za odnose s javnošću, a PRCA će svojim dolaskom omogućiti svima koji se bave komunikacijama da budu dio najveće svjetske organizacije kroz članstvo pod posebnim uvjetima.

PRCA danas djeluje kroz svoje urede u Londonu, Hong Kongu, Dubaiju, Singapuru i Buenos Airesu, a okuplja više od 38.000 stručnjaka, te posjeduje najveću bazu znanja koja će biti na raspolaganju budućim članovima.

Ovo udruženje profesionalaca osnovano je 1969. godine i njegova misija je stvoriti profesionalniju, etičniju i uspješniju PR industriju.

Protekle sedmice Upravni odbor donio je odluku o pokretanju revizije kako bi se još jednom definirala pravila transparentnosti, etičnosti i politike PRCA-e, a u susret reizboru Upravnog odbora.

Pratite više na: www.pro-pr.com