U sklopu Zajedničkog događaja Mediteranske konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu i računarstvu (MEDICON) te Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu u Bosni i Hercegovini (CMBEBIH), uz podršku Evropske unije i vlade SR Njemačke održan je događaj posvećen digitalizaciji malih i srednjih preduzeća u BiH. Poseban akcenat je bio na povezivanju kompanija sa provajderima digitalnih usluga (IT kompanijama), kao i sa ključnim donosiocima odluka.

Osim toga, na događaju je posebno istaknut značaj procesa digitalne transformacije, s naglaskom na osnivanju CDT-a (Centra za digitalnu transformaciju) koji je nedavno integrisan u Verlab Institut. Ovaj korak predstavlja ključnu tačku u prenosu dobre prakse i znanja s Centrom za digitalnu transformaciju Republike Srbije, dodatno potkrepljujući važnost regionalne saradnje. Kroz ovu inicijativu, partnerstvo se osnažuje kako bi se podržala daljnja digitalna evolucija u regiji.

Evropska podrška inovacijama je bila u prvom planu, s posebnim osvrtom na projekat EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačka. Finansiranje iz ovih izvora omogućava jačanje veza između poslovnog sektora, javnih institucija i akademske zajednice, s ciljem promocije digitalne transformacije.

Stefano Ellero, šef Odjela za saradnju Delegacije Evropske unije, je istakao da su digitalna transformacija, Evropski zeleni plan i zdrava društva, koja predstavljaju glavne teme Mediteranske konferencije za medicinski i biološki inženjering i računarstvo (MEDICON), također i temelj politike Evropske unije i da će nastaviti biti u fokusu partnerstva za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

”Digitalnu transformaciju i inovaciju smatramo ključnim elementima društvenog i ekonomskog razvoja, a posebno privatni sektor i mala i srednja poduzeća koja predstavljaju okosnicu bh. privrede. Evropska unija trenutno pruža 14 miliona eura za digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća u cilju poboljšanja njihovog učinka i konkurentnosti. Digitalna transformacija je i dalje ključna za kvalitet života svih građana BiH i razvoj privatnog sektora, tako da potičemo sve nivoe vlasti da stvore neophodne uslove za poticanje ove transformacije”, rekao je Ellero.

Eva Näher, direktorica programa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u BiH, istakla je: „Događaj u okviru konferencije MEDICON i CMEBIH odražava duboku posvećenost Evropske unije i Njemačke podršci digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Kroz inicijative kao što su EU4DigitalSME, Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke (BMZ) i GIZ aktivno podržavaju izgradnju mostova između poslovnog sektora, akademskog istraživanja i javnih institucija. Naša zajednička vizija je da podstičemo inovacije, omogućavajući malim i srednjim preduzećima da ostvare svoj puni potencijal na tržištu. Ova razmjena danas nije samo simbolična, već pruža realne mogućnosti za saradnju, razmjenu znanja i jačanje digitalne ekonomije u BiH.”

Fokus večeri je bio također usmjeren prema prilikama i izazovima s kojima se susreću mala i srednja preduzeća u digitalnom pejzažu Bosne i Hercegovine. Lejla Gurbeta Pokvić, direktorica Naučnoistraživačkog Instituta Verlab, podijelila je svoju viziju o tome: „U svijetu gdje digitalizacija preoblikuje način na koji poslujemo, mala i srednja preduzeća u BiH imaju jedinstvenu priliku. Da bismo iskoristili te prilike, neophodno je kreirati povoljno poslovno okruženje. Digitalna transformacija je ključna u tome, jer ne samo da otvara vrata novim tehnologijama, već omogućava našim preduzećima da postanu konkurentnija i prilagodljivija na globalnom tržištu.“

U svjetlu svega što je rečeno na događaju, poseban naglasak stavljen je na saradnju i intersektorsku komunikaciju kao vitalne komponente digitalizacije. U suštini, jedna od najvećih prednosti digitalizacije leži u sposobnosti da se različiti entiteti povežu i rade zajedno kako bi postigli veći uspeh.

Zlatko Mijatović, Ministar privrede Kantona Sarajevo, produbio je tu perspektivu svojim riječima: „U srcu digitalne transformacije ne leži samo tehnologija. To je prije svega strateška vizija. Kada pravilno implementiramo i upotrijebimo ovu transformaciju, otvaramo vrata ne samo modernizaciji već i stvaranju konkurentske prednosti za naše preduzeća na globalnom tržištu.“

U susretu koji je uspješno povezao kompanije sa provajderima usluga i ključnim donosiocima odluka te  istakao ključne aspekte digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini, jasno se prepoznaje potencijal za napredak. Ova večer, koja je obilježila završnicu prvog dana  MEDICON & CMBEBIH 2023 konferencije, pružila je dragocjenu platformu za razmjenu ideja i izgradnju mostova prema inovativnoj budućnosti.