×

Planiranje porodice kao osnovno ljudsko pravo

Prema izvještajima Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, investiranje u planiranje porodice moglo bi da pomogne zemljama u razvoju, zahvaljujući čemu će žene živjeti duže i zdravije, a broj novorođenčadi koja umru u prvoj godini života drastično će se smanjiti. „Savremena kontracepcija, kao i savjetovanje, uključujući dostupnost i pristupačnost metoda kontrole rađanja integralne su komponente koncepta planiranja porodice. Koncept planiranja porodice jedan je od najvećih razvojnih i zdravstvenih uspjeha druge polovine 20. vijeka. Do sada je spasio živote miliona žena i djece. Sve žene, parovi i adolescenti imaju pravo da dobiju informaciju i sredstva na osnovu kojih će odlučiti da li će imati djece, kada i koliko će ih imati. Planiranje porodice pomaže pojedincima i parovima da izbjegnu neželjene trudnoće te da odluče o tajmingu rođenja i broju djece. Svijet mora da shvati da je planiranje porodice jedna značajna, pravilna investicija. Ne samo da planiranje porodice poboljšava zdravlje i spašava živote, već predstavlja uštedu za zdravstvene sisteme, kao i ekonomiju generalno“, rekla je Doina Bologa, predstavnica Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) u BiH.

2015. godine UNFPA je podržao obuku doktora/ica iz cijele BiH, od toga 10 ginekologa/inja i ljekara/ki porodične medicine koji su postali/e sertifikovani treneri/ce. Njih 20 je u prošloj godini obučilo 156 ljekara porodične medicine o temi planiranja porodice.

Interaktivna edukacija podrazumijevala je aktivno učešće svih učesnika u sesijama, i to o etičkim i javnim zdravstvenim aspektima planiranja porodice, o politikama, strategijama i propisima u oblasti zdravstva koji se odnose na planiranje porodice u BiH (RS i FBiH), kao i organizaciji timova porodične medicine i njihovoj saradnji s drugim zdravstvenim radnicima.

Edukacija je uključivala i prezentacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju tokom života, savjetovanju i odlučivanju u kontekstu konsultacija o planiranju porodice, kriterijima medicinske podobnosti i učinkovitosti kontracepcije, kao i vrstama, metodama i odabiru kontracepcije.

Među ljekarima koji su prvi prošli proces obuke te kasnije vršili edukacije je i naša sagovornica, ginekologinja Doma zdravlja Lukavica doktorica Nataša Đerić-Rakita.

Informisanošću i prevencijom do reproduktivnog zdravlja

Adekvatna informisanost jedan je od ključnih preduslova za ostvarivanje seksualnih i reproduktivnih prava žena, pa samim tim i ostvarivanje prava na planiranje porodice.

Jedini ispravni put za dolaženje do relevantnih informacija je konsultacija s ljekarom porodične medicine ili ginekologom. Takvi razgovori i redovne posjete nerijetko se izbjegavaju jer u malim, i ne samo malim, sredinama boravak u ginekološkoj ordinaciji nosi negativne konotacije i pogrešne pretpostavke o posjeti kao posljedici neželjene trudnoće ili spolno prenosivih bolesti.

„U nekim sredinama odlazak ginekologu još uvijek se doživljava kao tabu“, kaže doktorica Nataša Đerić-Rakita, te smatra da je jedini način za prevazilaženje takvog obrasca edukacija od najranijeg uzrasta i stvaranje svijesti da je odlazak ginekologu neophodan jednako kao i stomatologu. „Ako idete redovno, onda će biti bezbolno. U suprotnom može biti neprijatno“, objašnjava Đerić-Rakita, koja je i jedini ginekolog u Domu zdravlja Lukavica, te ima uvid u navike svih pacijentica orijentisanih na ovu zdravstvenu ustanovu. „Pola njih dolazi redovno, druga polovina jednom u deset godina, nekad i dvadeset. Skoro pa nema sredine“, objašnjava, te dodaje da nema pravila, bez obzira na udaljenost mjesta iz kojeg dolaze.

„Žene koje su navikle da idu na redovne kontrole, one i dolaze. Ona koja nije, svejedno je, može i živjeti pored Doma zdravlja, ne znači da će ići na redovne kontrole. To je stvar navike, kulture i obrazovanja. Kad kažem obrazovanja, ne mislim na školsko, jer imam žene koje su iz ruralnih područja i dolaze redovno, te tako i svoju djecu vaspitaju, i žena koje su visoko obrazovane i dolaze ginekologu samo onda kad imaju problem. Ovo je područje medicine gdje se mnogo toga može prevenirati ukoliko postoje disciplina pacijentica i redovni dolasci.“

Odlasci ginekologu nisu sramota

Nužno je uticati na promjenu percepcije ginekoloških posjeta. Ona nije sramota. Posebno je važno da svijest o tome imaju mlađe djevojke. „Rijetko koja zdravstvena ustanova ima mogućnost za neki izolovaniji prostor ginekološke ordinacije. Posebno ne u manjim mjestima, gdje postoji i veća mogućnost da ćete se s nekim sresti. Nije se jednom desilo da je došla djevojka i odmah nakon ulaska u ordinaciju, nakon što je nekoga srela, rekla: ‘Jao, sad će krenuti priča.’ Nekima je potrebno objasniti da ono što se dešava u ordinaciji tu i ostaje, ali, nažalost, ne mogu se spriječiti ljudi koje sretnete da pričaju i maštaju. To je kamen spoticanja“, kaže doktorica Đerić-Rakita.

Posljednjih godina dosta se radilo na podizanju svijesti o važnosti testova na HPV infekciju. I u tom slučaju, kao i kod drugih intervencija, postoje žene koje dolaze zbog takve vrste pregleda, postoje i one koje misle da su zaštićene, te one koje nakon pretraživanja na internetu stižu u panici misleći kako već imaju infekciju. Tu dolazimo i do posebne kategorije problema – internetskih konsultacija i većeg povjerenja u anonimne internetske komentatore/ice na forumima nego u ljekare/ke.

Jedan od važnih segmenata vezanih za planiranje porodice jesu informacija i dostupnost savremene kontracepcije. Informisanost o prevenciji neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti nerijetko zavisi od kulturoloških i ekonomskih prilika.

Prema iskustvima u komunikaciji s pacijenticama, doktorica Nataša Đerić-Rakita navodi da su mlađe djevojke zainteresovanije, žene zrelije dobi baš i ne. Uz sve prednosti dostupnosti određenih kontracepcijskih sredstava, postoji i problem njihove neadekvatne upotrebe bez konsultacija s ljekarom, što može dovesti do neželjenih efekata.

„Uvijek sam za kontracepciju, ali bi bilo dobro nakon donesene odluke porazgovarati s ginekologom ili ljekarom porodične medicine. Dosta žena je zainteresovano za hormonsku kontracepciju, manje za neke druge vidove kontracepcije, ali dosta žena, koliko ja mogu da procijenim, ne koristi nikakvu vrstu zaštite.“

Porodični ljekar, prva adresa zaštite

I doživljaj prava na planiranje porodice razlikuje se od osobe do osobe. Zrelije žene imaju svijest o tome. Mlađe ne uvijek. Naša sagovornica naglašava kako se najveći broj neželjenih trudnoća rješava prekidom trudnoće. „Što znači da negdje postoji propust vezan za planiranje porodice. Cijeli koncept obuke koju smo zahvaljujući UNFPA prošli podrazumijevao je da se porodična medicina, odnosno njihovi ljekari osposobe u pružanju svih vrsta savjeta vezanih za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice. Na početku smo, i vidjećemo kako će ići“, navodi Đerić-Rakita, te uz kulturološki označuje i ekonomski faktor kao jednu od prepreka za brigu o reproduktivnom zdravlju.

Mnogo je žena koje ne rade i parova gdje su oboje nezaposleni i bez ikakvih primanja. Mjesečna izdavanja za hormonsku kontracepciju njima su nešto što je ‘višak’. Što se tiče dostupnosti, mi nemamo problem, ali on već postoji u manjim sredinama. Ako živite u manjoj sredini gdje postoji jedna apoteka, teško da ćete se odlučiti da tražite kontracepcijska sredstva.“

Iskustvo prenošenja znanja

Kako smo i naveli na početku, doktorica Nataša Đerić-Rakita jedna je od 20 ljekara/ki koja je prošla trening UNFPA o planiranju porodice i stečeno znanje nastavila prenositi dalje. Nosi pozitivne utiske iz ovog iskustva, ma koliko generalno još uvijek postoji otpor da se specijalnosti preklapaju.

„Imala sam sreću da sarađujem s kolegama koje znam. Prilično je dobro prošlo, i dobro su usvojili preporučenu materiju, ali će još trebati rada i saradnje. Načelno, specijalisti ne vole kad im se prepliću oblasti, u ovom slučaju porodična medicina i ginekologija, ali s obzirom na to da imam dobru saradnju s kolegama iz ove kuće, mislim da smo se dobro snašli. Za ono što im treba ja sam uvijek tu i obrnuto.Nisam čula da je bilo ko imao problema i mislim da su na cijelom prostoru gdje su obavljeni treninzi iskustva dobra“, zaključuje na kraju ginekologinja Doma zdravlja Lukavica Nataša Đerić-Rakita.

Važno je podsjetiti i na riječi izvršnog direktora UNFPA UN-a Babatundea Osotimehina, koji je naglasio da nas svaki oblik ugrožavanja prava na planiranje porodice vodi koraku nazad te da će „sve što reducira sredstva za planiranje porodice ugroziti žene širom svijeta“.