Sinoć je u Historijskom muzeju BiH pred velikim brojem domaćih i međunarodnih gostiju svečano otvorena nova stalna postavka pod nazivom “Wer ist Walter? Topografija antifašističkog otpora u Bosni i Hercegovini”. Izložba, otvorena u muzejskoj bašti, predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u novijoj historiji muzeja. Upravo zbog svoje uloge u prošlosti, muzej je sebi dao u zadatak da prvi put nakon prve stalne postavke iz 1966. godine ponudi istu, a ipak drugačije ispričanu priču o vjerovatno najznačajnijem antifašističkom pokretu u Evropi.

Zvanicama se ispred Historijskog muzeja BiH obratila direktorica i glavna kustosica izložbe, Elma Hašimbegović, koja je naglasila važnost međunarodne saradnje prilikom realizacije projekta. Također, Hašimbegović je predstavila radne timove koji su u proteklom periodu radili kako bi izazovni muzejski prostor i priče bile adekvatno predstavljene.

Izložba je nastala u okviru projekta „Wer ist Walter? Otpor protiv nacizma u Evropi”, u organizaciji crossborder factory, Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Centre International de Formation Européenne (CIFE) i Memorijalnog područja Jasenovac, finansiran od strane Fondacije Sjećanje, odgovornost i budućnost (Erinnerung Verantwortung und Zukunft, EVZ) i Federalnog ministarstva finansija Njemačke (BMF). Ispred Fondacije EVZ prisutnima se obratila gospođa Elke Braun, koja je dala rezime dvogodišnjeg projekta i ukazala na njegovu važnost u evropskom kontekstu.

Program otvorenja je obogatio nastup hora AKCUS Seljo, koji je prigodnim, tematskim repertoarom doprinio svečanoj atmosferi u muzeju. Pored nove stalne postavke, publika je imala priliku da istraži izložbu studenata dizajna iz Sarajeva, Zagreba, Berlina i Pariza, koja tematizira povezanost naslijeđa Drugog svjetskog rata i otpora sa savremenošću, a koja je nastala kao jedan od ishoda projekta. Također, muzejski tim je za potrebe nove stalne postavke u prostoru predstavio eksponate iz Zbirke umjetničkih djela koja tematiziraju Drugi svjetski rat, a koja su radili najveći jugoslovenski likovni umjetnici.

Narednog dana, 4. jula 2024. godine, će projekat biti zaključen konferencijom, na kojoj će biti predstavljeni ostali rezultati projekta, digitalna platforma i naučna publikacija. Na međunarodnoj konferenciji učestvuju naučnici iz Bosne i Hercegovine i Evrope, a među njima su Ben Shepherd, Hrvoje Klasić, Milivoj Bešlin, Xavier Bougarel, Gaj Trifković i Jens-Christian Wagner, direktor memorijala Buchenwald.