Knjiga „Mentalno zdravlje trudnica i porodilja“, autorice Nurke Redžepagić-Bulić promovirana je jučer u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Ova stručna knjiga posvećena je trudnicama i porodiljama, a u fokusu je mentalno zdravlje žene tokom trudnoće i u postporođajnom periodu.

Autorica Redžepagić-Bulić kazala je da je ovo njena druga knjiga po redu, te da je nastala je tokom njene druge trudnoće.

„Kroz svoj psihološki rad, susrećem se sa velikim brojem trudnica i porodilja koje se bore sa postporođajnom depresijom ili sa nekom vrstom psihopatologije u trudnoći. No, kad sam počela sa istraživanjem literature, shvatila sam da je ima veoma malo na našem jeziku, a ono što je dostupno na engleskom više se temelji na nekim ličnim iskustvima i ispovijestima. Smatram kao psiholog da bi bilo veoma opasno da to jedna napeta i anksiozna trudnica čita. Zato sam se odlučila da napišem knjigu koja će biti ‘prva pomoć’ za trudnice i porodilje“, kazala je Redžepagić-Bulić.

Promotori knjige su bile recenzentice prof. dr Amela Dautbegović i sistemska porodična psihoterapeutkinja Mirna Zelić, a moderatorka je bila Muamera Planjac iz Izdavačke kuće Planjax.

„Knjiga obrađuje izuzetno važnu temu kojoj, nažalost, u našem kontekstu nije posvećeno mnogo pažnje. Izuzetno vrijedan sadržaj o psihološkom funkcioniranju trudnice i porodilje je predstavljen i interpretiran na temelju ličnog i profesionalnog iskustva autorice. Poseban doprinos ovog djela sadržan je u prikazu konkretnih smjernica i preporuka za praktične implikacije, a sve s ciljem zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja žene u periodu trudnoće i nakon poroda“, navodi prof. dr Amela Dautbegović.

Knjiga se sastoji od poglavlja: Draga (buduća) mama, Doživljaj roditeljstva i uloga oca, Identitet majke, Putovanje u novi život, Riziko faktori za razvoj anksioznosti i depresije u trudnoći, Anksioznost i depresija u trudnoći, Strategije suočavanja, Strahovi u trudnoći, Povratak na posao nakon porođaja, Postporođajna depresija, Vježba samoprocjene, Položaj majki u savremenom svijetu.

„Osluškujte sebe i svoje potrebe – osnovni je postulat knjige i početna tačka u suočavanju sa anksioznošću i depresijom, kako u trudnoći, tako i nakon porođaja. Svaka žena, pa i svaka trudnoća i porođaj su različiti, ali mnogi strahovi su slični, normalni i očekivan“, istaknula je psihoterapeutkinja Mirna Zelić.

Veći dio tiraža ove knjige biće besplatno podijeljen osobama koje rade sa trudnicama. Manji dio bio je dostupan za kupovinu nakon promocije, a kompletan prihod od prodaje knjige bit će doniran udruženju “Obraduj nekoga” koje pomaže porodilje i novorođenčad teškog socijalnog statusa.

Nurka Redžepagić-Bulić osnovne i magistarske studije iz oblasti psihologije završila je u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu. Nakon toga, upisala je doktorske studije na Sveučilištu Marmara u Istanbulu. Radi i volontirira još od studentskih dana, tako da je sakupila radno iskustvo u klinikama, skloništima za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, centrima za socijalni rad, osnovnim i srednjim školama i kompanijama u Bosni i Hercegovini, Turskoj, Njemačkoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Svoje obrazovanje nastavila je dalje kroz integrativnu psihoterapiju, hipnoterapiju i NLP treninge. Godine 2017. osnovala je psihološko savjetovalište „Moj online psiholog (www.mojonlinepsiholog.com). Trenutno živi i radi u Dubaiju.