Kompanija Mastercard objavila je novi izvještaj „Budućnost plaćanja“ koji pokazuje da ćemo do kraja ove decenije vidjeti značajne inovacije koje će preoblikovati trgovinu i ekonomiju uvesti u narednu fazu razvoja. Transformativne promjene koje predstoje, uključuju redefinisanje pojma novca, nove načine za razmjenu vrijednosti, pametna iskustva koja obuhvataju kako fizičko, tako i digitalno okruženje, kao i više standarde u pogledu inkluzije i održivosti, što će mijenjati način na koji kreiramo, izrađujemo i isporučujemo proizvode.

Redefinisanje pojma novca

Definicija novca se proširuje i uključivat će netradicionalna sredstva kao što su podaci, kriptovalute i digitalna dobra, a samim tim će se mijenjati način na koji razmjenjujemo vrijednost.

  • Tokenizovani svijet – Tokenizacija omogućava pristup širom rasponu sredstava, istovremeno promovišući povjerenje i sigurnost u samoj razmjeni. Kako se krećemo ka tokenizovanom svijetu, potrošači i kompanije će moći da koriste, kombinuju i razmjenjuju nove oblike vrijednosti, a takav pristup kreira i nove poslovne modele.
  • Plaćanja koja se mogu programirati – Aplikacioni programski interface (API), smart contract programi i vještačka inteligencija će se kombinovati kako bi se omogućilo da se poslovni tokovi koji se obično izvršavaju prije ili poslije plaćanja, uključe u samo plaćanje. Plaćanja koja je moguće programirati će stvoriti novu vrstu efikasnosti i pružiti unaprijeđeno korisničko iskustvo.
  • Sveprisutni novčanici – Digitalni novčanici sljedeće generacije biće od vitalnog značaja kada je u pitanju naše upravljanje ličnim identitetom i sredstvima, uključujući široku paletu tokenizovanih vrijednosti. Oni će biti sve važniji dio naše svakodnevice i omogućit će pristup uslugama i plaćanjima u bilo kom okruženju.

Pametna iskustva

Iskustvo potrošača će se transformisati jer će se fizičko i digitalno okruženje sve više preplitati i biti povezaniji i pametniji, a sve sa idejom da korisnicima pružaju hiperpersonalizovana iskustva.

  • Povezane finansije – Baš kao što je omnichannel trgovina (prodaja putem više trgovačkih kanala) transformisala način na koji kupujemo, tako će nove tehnologije proširiti načine i mjesta na kojima plaćamo u prodavnicama, sportskim i kulturnim lokacijama, željezničkim stanicama, online igrama, super-aplikacijama, pametnim gradovima, metaverzumima itd. Mastercard API program omogućio je kompanijama kao što su Allstate, Adyen i Accelya da isporuče nova rješenja svojim klijentima.
  • Neograničeni kanali za plaćanje – Kanali za plaćanje i mreže povezivanja koje omogućavaju kretanje novca će probiti postojeće barijere koje ograničavaju razmjenu dobara, usluga i podataka preko geografskih granica i digitalnih tržišta.
  • Neograničeni prihvat – Nove tehnologije i šire mogućnosti izbora drastično mijenjaju i iskustvo plaćanja na prodajnom mjestu. Trgovci će biti fleksibilniji kod prihvata, a potrošači će imati koristi od znatno unaprijeđenog iskustva i šireg obima usluga. Shodno tome, Mastercard je radio s Payfaceom i brazilskim maloprodajnim centrom St. Marche na pilot projektu biometrijske potvrde plaćaja na pet lokacija u okolini Sao Paula u 2022.

Održiva budućnost

Promjene u društvu i životnoj okolini će imati značajan uticaj na to kako interesne strane vrednuju kompanije, kao i prema tome kako su ESG strategije primjenjene u kreiranju, izgradi i isporuci proizvoda.

  • Inkluzivne finansije – Globalno će se pojaviti nova tržišta i usluge kako bi se obezbijedilo finansiranje, odnosno osnažili ljudi i zajednice koji trenutno nemaju pristup zvaničnim tokovima novca da postanu finansijski uključeni.
  • Osviješteni konzumerizam – Potrošači će sve više nagrađivati kompanije koje u praksi podržavaju njihove lične društvene, etičke i ekološke ciljeve. S tim u vezi, Mastercard je sarađivao sa kompanijom Doconomy na razvoju Kalkulatora ugljičnog otiska, koji omogućava finansijskim institucijama i trgovcima da ugrade metriku za praćenje ugljičnog otiska u svoje aplikacije kako bi potrošači mogli u realnom vremenu imati uvid u procijenjeni CO2 otisak svih svojih kupovina.
  • Izgrađeno povjerenje – Razvoj novih tehnologija i pojava sve više tačaka interakcije ljudi sa tehnologijama, znači i da se povećava rizik od prevara i krađe identiteta, što znači da će sigurnost i povjerenje postati ključni faktori za diferencijaciju kompanija. Oni koji osvoje i zadrže povjerenje potrošača, preuzeće značajniji dio tokova plaćanja.