Naid Gubaljević, Country Manager za Bosnu i Hercegovinu u kompaniji Galenika, govori o  izazovima na tržištu BiH, ali i regiona, o postignutim rezultatima kompanije Galenika i planovima za buduće poslovanje.

Vodite BiH tim u kompaniji Galenika, kakva su vaša dosadašnja iskustva kako vezano za samu farmaceutsku industriju u BiH, tako vezano i za Galeniku?

Moja karijera u farmaceutskoj industriji počela je davno i tokom godina mijenjale su se prilike na tržištu kao i u samoj industriji, shodno tome mijenjao sam se i ja kao profesionalac, te je moje znanje raslo i evoluiralo uporedo s tim. Imao sam sreću da svoju karijeru razvijam postepeno kroz rad u raznim odjelima zdravstvenih ustanova, što mi je omogućilo da do sitnih detalja upoznam procese, potrebne kvalifikacije i potencijalne probleme koji se mogu javiti u farmaceutskom biznisu. Galenici sam se pridružio u februaru 2021. godine i osjećam veliko zadovoljstvo i čast što nakon 20 godina kontinuiranog učenja i predanog rada, danas u Bosni i Hercegovini vodim kompaniju koja konstantno ulaže i razvija proizvode, tehnologije, ali najvažnije od svega, ulaže i razvija svoje ljude. Ono što Galeniku razdvaja od konkurencije je orijentiranost ka korisnicima i potencijalnim korisnicima naših proizvoda, te dugogodišnja tradicija poslovanja, kako u cijelom regionu, tako i u BiH. Tokom svih ovih godina postojanja kompanije, a 77 godina nije mali period, korisnici Galenikinih proizvoda znaju da kada koriste proizvod na kojem piše „Galenika“ to garantuje kvalitet bez premca. Iz tog razloga veliki je izazov raditi u Galenici i održavati kvalitet poslovanja na visokom nivou, ali i konstantno stremiti ka boljem i kvalitetnijem. Stalno radimo na tome da pokažemo korisnicima proizvoda da su u sigurnim rukama kroz unaprjeđenje poslovanja i proizvoda, a odlučni smo da to obezbijedimo i u budućnosti za sve građane u BiH. Odgovornost je jedna od naših ključnih vrijednosti i utkana je u svaki aspekt našeg rada. Ona utiče na jačanje povjerenja kod korisnika proizvoda, ljekara, farmaceuta, stručnjaka, partnera, te stoga ćemo i dalje nastaviti da ulažemo napore da to povjerenje njegujemo, a sve zbog dobrobiti zdravlja građana naše zemlje, a i šire.

Iza nas je jedan izazovan period, čini se da ste se u jeku pandemije pridružili Galenici. Kako ste se snašli i da li je i u tom periodu ostvaren napredak u kompaniji kada je u pitanju tržište BiH?

Svi smo upoznati s tim koliko se izazova spustilo na sve grane privrede u tom periodu, a naročito na farmaceutsku industriju, ali moram reći da sam ponosan što radim u kompaniji koja je i u takvom periodu uspjela da pokaže visok stepen društvene odgovornosti kroz razne podrške, da omogući dostupnost lijekova svih vrsta na tržištu BiH, kako onih na recept, tako i lijekova koji se izdaju bez recepta (OTC), kao i dodataka ishrani. Galenika je i u jeku pandemije radila na proširenju timova, odnosno upošljavanju novog osoblja i jačanju svoje pozicije u BiH. Izuzetno sam sretan što smo u toku jedne godine uspjeli udvostručiti naš tim u BiH. Otvorili smo nova radna mjesta i uposlili veliki broj saradnika i menadžera koji će biti zaduženi za razne segmente poslovanja u našem timu. Pružanjem novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, Galenika pokazuje koliko je posvećena  tržištu i koliko želimo svojim potrošačima omogućiti dostupnije proizvode naše kompanije. Tržište BiH je izuzetno specifično i nosi velike izazove sa sobom i zbog toga uvijek radimo kapacitetom preko 100% i djelujemo u smjeru profesionalog razvoja svih uposlenika koji imaju znanje, želju i volju da stalno budu u toku sa promjenama u ovom turbulentnom vremenu i okruženju. Za mene lično je najveći izazov učiniti naše kvalitetne proizvode što dostupnijim stanovništvu koje mora imati pravo na izbor i široku dostupnost lijekova. Iz istog razloga, a kroz angažman direktno u zdravstvenim ustanovama, stalno stavljamo u fokus saradnju sa ljekarima i farmaceutima, njihova iskustva vezana za naše proizvode, preporuke za unaprjeđenja kako bi na kraju imali zadovoljne korisnike, jer zadovoljan korisnik proizvoda je i dalje naš najbolji ambasador.

U proteklom periodu Galenika je ostvarila znatan napredak na svim tržištima regiona, da li možete da nam date kratki rezime postignutih rezultata?

Od kako je Galenika postala dio brazilske NC Grupe, što za kompaniju predstavlja važno i snažno strateško partnerstvo, vidljiv je napredak u svim segmentima poslovanja. Neke od prekretnica u poslovanju su povećanje proizvodnih kapaciteta, digitalizacija i modernizacija, značajne inovacije i proširenje portfolija proizvoda. Tokom 2021. godine samo na tržištu BiH registrovana su 4 nova proizvoda. Rezultati za 2021. godinu pokazali su da je na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, ostvareno povećanje prodaje za čak 33%, dok je u samoj BiH, Galenika ostvarila povećanje prodaje u odnosu na 2020. godinu za 39%. U 2021. godini, Galenika u BiH je zabilježila rast 4 puta brže od samog farmaceutskog tržišta BiH, kao i skok za 4 mjesta po udjelu na tržištu. U regionu i Srbiji registovan je 31 novi proizvod, a 29 je već pušteno u promet. Tokom protekle godine, Galenika je ostvarila rast proizvodnje od 9% u odnosu na 2020. godinu. Na tržištima Evrope, Bliskog Istoka i Afrike povećan je izvoz za 14%, a na samom tržištu EU uspješno je registrovano 19 proizvoda. Dakle, napredak je evidentan i u neku ruku kriza nas je inspirisala da učinimo više i nadmašimo čak i ono što smo smatrali nemogućim. Sada se polako vraćamo na normalno, uobičajeno poslovanje i spremamo se za novu fazu našeg poslovnog razvoja. Nastavićemo u istom smjeru, uvijek imajući u vidu ono što je važno za korisnike naših proizvoda, naše partnere i saradnike iz medicinskih ustanova i apoteka, kao i za naše zaposlene. Galenika je stabilan i istrajan „love“ brend kome se vjeruje i namjeravamo da kompaniju učinimo još snažnijom i uspješnijom u budućnosti kroz nove investicije i tehnološki razvoj.

Šta je to što je prioritet za Galeniku u narednom periodu?

Galenika nastavlja u smjeru koji će obezbijediti efikasnost i visok kvalitet poslovanja. Digitalizacija i modernizacija zasigurno su trendovi za kojima ne smijemo zaostajati. Galenika ide u korak sa vremenom i modernizacija tehnoloških procesa je neupitna. S tim u vezi proces digitalizacije kompanije se nastavlja, a na putu da postane ,,inteligentna kompanija’’, Galenika je u 2021. implementirala SAP Analytics Cloud – najnapredniju platformu koja kombinuje poslovnu inteligenciju (business inteligence), naprednu i prediktivnu analitiku i mogućnosti planiranja u integrisanom poslovnom okruženju. Naš cilj je uvijek isti, a to je da se osluškuju potrebe tržišta i da se izvrše sva neophodna prilagođavanja potrebama korisnika i potencijalnih korisnika naših proizvoda. Kompanija radi na povećanju prisutnosti na tržištu i jačanja pozicije u BiH. Građani uvijek mogu da očekuju visok kvalitet proizvoda i nove lijekove i suplemente proizvedene u skladu sa najsavremenijim tehnologijama. Nastavit ćemo jačati tim u Bosni i Hercegovini i marljivo raditi kako bismo dosegli do još više korisnika naših proizvoda, jer svi građani naše zemlje zaslužuju da imaju na raspolaganju širok dijapazon proizvoda visoke kvalitete, a Galenika pruža upravo to. Kao jedan od prioriteta su nam i dalje aktivnosti u pravcu društvene odgovornosti, jer je Galenika kompanija koja uvijek daje više, duboko je posvećena pomaganju društvenoj zajednici i pružanju pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, ali iznad svega ostajemo vjerni očuvanju zdravlja ljudi.