Mirsad Jašarević imenovan je krajem prošle godine za v.d. direktora dioničkog društva Feroelektro, nekadašnjeg jugoslovenskog trgovinskog diva, čije je postojanje u 21. vijeku obilježila privatizacija i prateći problemi, te borba radnica i radnika protiv nastojanja da se Feroelektro i konačno uništi. Jašarević, koji ima diplomu Fakulteta kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu i više od dvadeset godina rada u realnom sektoru u internacionalnom okruženju, budući da je karijeru gradio od Moskve do Skoplja, uvjeren je da su pred Feroelektrom svjetliji dani, sam im je djelima posvećen od svog prvog dana na poziciji. Osim stručnih kompetencija, novi rukovodilac Feroelektra rado spomene i svoje brojne druge interese, među kojima su i filmska produkcija i streličarstvo.

Svjestan svih problema koji se vežu za Feroelektro, Jašarević je odlučan da preduzeće ponovo postavi na noge, premda to nije nimalo lak zadatak. U samo četiri mjeseca koliko je dio Feroelektra, Jašarević se morao baviti već i osnovama koje su manjkale, budući da Feroelektro u trenutku njegovog imenovanja nije imao čak ni registrovanu telefonsku liniju i internetsku domenu. Istovremeno, potražio je pravne lijekove za štetu koja je Feroelektru netom prije toga nanesena javnom prodajom imovine vrijedne nešto manje od 31 miliona KM, koja je „otišla“ za 15,5 miliona KM.

Po Jašarevićevim riječima, za Feroelektro se i ranije moglo napraviti štošta. „Na moje imenovanje, nakon okončane konkursne procedure, dva mjeseca se čekala saglasnost Vlade Federacije BiH. U međuvremenu je prethodna uprava Feroelektro propustila priliku da uloži žalbu u jednom jako bitnom predmetu, gdje postoji niz razloga da se žalba uloži i zaštiti imovina društva Feroelektro. Riječ je o predmetu u kojem se po „sudskoj“ procjeni radi o imovini Feroelektra u vrijednosti većoj od trideset miliona KM. Svojim zalaganjem smo uspjeli „vratiti iz mrtvih“ predmete koji su u toku.“

Jašarević podsjeća da je većina problema o kojima danas govorimo kada govorimo o problemima Feroelektra, te koji generišu cjelokupan današnji negativni imidž društva, nastala s privatizacijom. „Kao takvi, ti problemi su „uvezeni“ u Feroelektro. Bitni propusti u kasnijem vođenju društva u pogledu prvenstveno zaštite veoma vrijedne imovine, nisu mogli biti slučajni i predstavljaju osnov za rad nadležnih organa i institucija. Dakle, problemi vezani za Feroelektro su „vještački“ i rješavanjem glavnih uzroka oni se daju uspješno sanirati, što će omogućiti FBiH i njenim građanima raspolaganje vrijednim privrednim resursom“, ističe.

Vrijedna imovina Feroelektra

Feroelektro je preduzeće koje danas raspolaže veoma vrijednim i atraktivnim nekretninama čija vrijednost iznosi više desetina miliona KM, ali Jašarević naglašava da istovremeno Feroelektro ima i jasnu viziju budućeg razvoja. „U rekordno kratkom vremenskom periodu, uprava društva uspjela je da oživi „mrtve“ sudske predmete i da pokrene nove, s ciljem zaštite svoje imovine. Recimo, samo u Sarajevu više vrijednih stanova i poslovnih prostora nalazi se u vlasništvu Feroelektra, ali su oni prethodnih godina „zagubljeni i zaboravljeni“. Isto tako, postoje čitave zgrade koje su srušene, tačnije, gdje je izvršena eksproporacija zemljišta od strane lokalne samouprave, to je također „zaboravljeno“, ali su pokrenuti postupci kojima se zahtijeva obeštećenje. Neki stanovi su vraćeni u posjed, a stanovi izvan BiH su u postupku povrata. Bitno je naglasiti da se radi o izuzetno vrijednim nekretninama na dobrim lokacijama.“

Razvojni planovi

Novi v.d. direktora Feroelektra vjeruje da se pravim pristupom koji podrazumijeva otvorenu ruku i otvoren um mogu postići saradnje vrijedne samo hvale, koje će Feroelektru pomoći da vrati svoj dobar glas. Jašarević nam tako priča da je u jednu takvu saradnju Feroelektro upravo ušao s nadležnima u općini Neum. U Neum ga put nije odveo 25 godina, a prije nego što se zaputio na sastanak s načelnikom, iz različitih smjerova su ga plašili „mitovima“ o nespremnosti na saradnju, što se pokazalo potpuno netačnim. „Iz Neuma nosimo odlično iskustvo. U toku je dobijanje urbanističke saglasnosti za izgradnju hotelsko-turističkog kompleksa na atraktivnoj lokaciji, u vlasništvu društva u Neumu“, naglašava Jašarević.

Pored planova u jedinom bh. gradu na moru, Feroelektro planira na svojoj imovini u Halilovićima, koja graniči sa sportsko-rekreativnim centrom i parkom Safet Zajko, proširiti sportsko-rekreativni centar, dok će u drugom dijelu tog prostora oživjeti već postojeći logistički centar. „Riječ je o možda najboljim logističkim kapacitetima u BiH, a govorimo o prostoru u posjedu Feroelektra površine oko 100.000 kvadratnih metara“, pojašnjava Mirsad Jašarević.

„Isto tako, u samom centru Sarajeva, na vjerovatno najboljoj lokaciji u gradu, na adresi Maršala Tita 48, u zgradi gdje je do prije par godina bio smješten UNDP, u toku je otvaranje poslovnog centra gdje će se na oko 2.500 kvadratnih metara iznajmljivati atraktivni kancelarijski i drugi poslovni prostori. Već sada su poznati brendovi rezervisali određene dijelove prostora za svoje potrebe. Tu će se nalaziti klinika za estetsku hirurgiju renomiranih stručnjaka, kao i prostorije namijenjene javnosti najvećeg bh. fudbalskog kluba, te drugi internacionalni i domaći brendovi“, precizira on.

Spomenuta zgrada nije bila u funkciji profita niz godina – štaviše, uopšte nije korištena već je prepuštena propadanju usljed neodržavanja, kao i većina spomenutih nekretnina koje, čak i ako su bile u nekoj funkciji, nisu bile u potrebnim kapacitetima. „Uz stručno vodstvo i jasan plan, ovakvi resursi već pokazuju rezultate“, navodi Jašarević.

U skladu s razvojnim planovima Feroelektro ima u planu i vraćanje radnica i radnika koji su programom zbrinjavanja proglašeni tehnološkim viškom, te će planirana nova radna mjesta biti ponuđena najprije njima.

Prodajom imovine načinjena je šteta Feroelektru

Naš sagovornik je mišljenja da je prodajom imovine kao navodnim načinom rješavanja problema i dugova Feroelektra načinjena ozbiljna šteta preduzeću, zbog čega je i poduzeo radnje u okviru zakonskih mogućnosti. „Naši argumenti potkrijepljeni jasnim činjenicama još su čvršći ako, pored iznosa vrijednosti i nesrazmjerne prodaje predmetne imovine, koja je i u svjetskim okvirima velika i slobodno je možemo ocijeniti materijalom za holivudsku priču, imamo na umu i činjenice koje se vežu za našu firmu, koja je nekada imala godišnji promet veći od milijardu dolara, a potom i o porijeklu, nastanku i uopšte postojanju dugova zbog kojih se na ovakav način rasprodaje imovina Feroelektra“, samouvjeren je Jašarević.

Za kraj naglašava da mu je vrlo važno da javnost sazna sve činjenice u vezi sa sadašnjim stanjem Feroelektra, te se zato na internetskoj stranici Feroelektra ažuriraju sve novosti u vezi s „bitkom za Feroelektro“, kako je nazivaju. Ističe da situacija u Feroelektru nije uopšte toliko katastrofalna koliko se to moglo slušati u posljednje vrijeme, te da javnost treba da zna za to.

„Moramo naglasiti da se već dugo nosimo s negativnim imidžom u javnosti, te nam se unaprijed određuju razne vrste propasti, nestajanja, bankrota, stečaja. Namijenjena nam je sudbina Fabrike duhana Mostar ali mi nju ne prihvatamo, samo nas treba pustiti da radimo. Razumljivo je da sve to itekako otežava naše poslovanje, ali mijenjaju se i uprave društva, mijenja se i način vođenja društva, mijenjaju se okolnosti samog poslovanja“, zaključuje Jašarević.