U sve kompleksnijem i neizvjesnijem svijetu kritičko razmišljanje postaje ključno. Nije samo stvar u sticanju znanja, već i u postavljanju pitanja, analiziranju i davanju smisla tom znanju. A jedan od najefikasnijih, ali često zanemarenih načina da se razvije ova vještina kod djece je putem umjetnosti.

Umjetnost nije samo stvaranje lijepih stvari. To je proces koji uključuje posmatranje, tumačenje, donošenje odluka i rješavanje problema, a upravo to su vitalne komponente kritičkog razmišljanja.

Veza između umjetnosti i kritičkog razmišljanja

Umjetnost podstiče djecu da pažljivo posmatraju, postavljaju pitanja i prave sopstvene interpretacije – sve to su fundamentalni aspekti kritičkog razmišljanja. Kad djeca stvaraju umjetnost, ne prave samo nasumične poteze na platnu. Donose odluke o tome šta stvarati, kako to stvoriti i zašto to stvaraju na određeni način. Analiziraju svoj rad, prave prilagođavanja i razmišljaju o rezultatu. Drugim riječima, razmišljaju kritički.

Štaviše, umjetnost može pomoći djeci da razviju druge vještine kritičkog razmišljanja kao što su rješavanje problema, donošenje odluka i analitičko razmišljanje. Na primjer, pronalaženje načina kako izraziti određenu emociju kroz umjetnost ili kako stvoriti iluziju dubine na ravnom platnu može biti kompleksan zadatak rješavanja problema. Slično tome, odlučivanje o bojama, oblicima i uzorcima koje koriste u svojim radovima zahtijeva vještine donošenja odluka. I analiziranje završenog rada – ili rada drugih – može poboljšati njihovo analitičko razmišljanje.

Savjeti i strategije za roditelje

Evo nekoliko strategija koje roditelji mogu koristiti kako bi podstakli kritičko razmišljanje putem umjetnosti:

  • Podstičite radoznalost: Postavljajte pitanja svom djetetu o njihovim radovima. Šta su pokušali da izraze? Zašto su odabrali te boje? Ova pitanja mogu stimulisati njihovo kritičko razmišljanje.
  • Podstičite rješavanje problema: Dajte svom djetetu izazovne umjetničke projekte koji će ih natjerati da razmisle kako postići određeni efekat ili stvoriti određeni oblik.
  • Razvijajte vještine donošenja odluka: Dajte svom djetetu da donosi odluke tokom umjetničkih projekata. Na primjer, pitajte ih šta da nacrtaju umjesto da im govorite šta treba da nacrtaju.
  • Razvijajte vještine posmatranja: Podstičite svoje dijete da pažljivo posmatra umjetnost, bilo da je riječ o njihovim radovima, djelu u muzeju ili slici u knjizi. Ovo može usmjeriti njihovu pažnju na detalje, što je ključno za kritičko razmišljanje.
  • Njegujte otvorenost uma: Podstičite svoje dijete da istražuje različite stilove i medije umjetnosti. Ova izloženost i znanje mogu im pomoći da shvate da ne postoji samo jedan “ispravan” način stvaranja umjetnosti.

Korišćenjem navedenih strategija, roditelji mogu pomoći djeci da razviju ovu ključnu vještinu. Zašto ne biste počeli već danas? Istražite umjetnost sa svojim djetetom i posmatrajte kako se razvijaju njihove vještine kritičkog razmišljanja.