Umjetnost je ono što nas pokreće, što nas može potaknuti na razmišljanje i stvaranje promjena.

Automobili predstavljaju spoj tehnologije i umjetnosti, spoj duhovnog i materijalnog, na jedan naizgled nespojiv način. Zahvaljujući zajedničkom radu i istraživanjima, kreativci donose ideje koje proizvođači kasnije implementiraju u svoja tehnološka rješenja.

Hyundai kao korporacija prepoznaje umjetnost kao veoma bitnu komponentu kompanijskog kulturnog identiteta. Hyundai je dio svjetski poznate Međunarodne izložbe savremene likovne umjetnosti ili poznatijih Venecijanskih bijenala, te glavni sponzor Korejskog paviljona od 2015. godine.

Učešćem 2022. godine, Hyundai Motor potvrdio je svoju dugogodišnju podršku savremenoj umjetnosti i kulturi svojim četvrtim uzastopnim sponzorstvom ove izložbe (2015., 2017. i 2019.). Venecijansko bijenale samo je jedna od mnogobrojnih saradnji i projekata Hyundaia na polju umjetnosti.

Slijedeći taj primjer, Hyundai Auto BH odlučuje se da organizuje izložbu i podrži radove akademskih slikara Muhameda Pjeve i Hamze Ćemalovića u prodajnom centru u Sarajevu u periodu od 13.06. do 23.06.2022. godine, čije je svečano otvorenje održano sinoć. Tema izložbe je umjetnost kao pokretač promjena, a radovi su inspirisani prirodom i promjenama koje se dešavaju u životnoj sredini.

Ovom izložbom Hyundai Auto BH želi dati svoj skromni doprinos kulturi i umjetnosti, te ujedno pružiti umjetnicima priliku za stvaranje novih djela, a publici malo drugačiji ambijent i način da dožive umjetnost.

Naša namjera jeste da ovaj vid saradnje i predstavljanja nastavimo organizovati i u budućnosti.

Pozivamo sve zainteresovane da nas posjete svakim radnim danom od 08.00 do 18.00 sati, a subotom od 09.00 do 14.00 sati.