Kompanija Mastercard postavila je cilj da do 2025. uključi milijardu ljudi u digitalnu ekonomiju, a do kraja 2021., već je uključeno više od 675 miliona pojedinaca, pri čemu je to  25 miliona mikro, malih i srednjih preduzeća više u odnosu na 2020. godinu.

Kompanija Mastercard objavila je Izvještaj o korporativnoj održivosti i Izvještaj o raznolikosti, jednakosti i inkluziji (DEI) za 2021., koji ističu uticaj kompanije na okolinu, društvo i upravljanje (ESG) kako bi se izgradila održiva i inkluzivna digitalna ekonomija u kojoj svi ostvaruju napredak. Ovi izvještaji su komplementarni sa nedavnom najavom kompanije o povezivanju kompenzacija za sve zaposlene sa ostvarivanjem ESG ciljeva za kompaniju.

„Izgradnja održivijeg i inkluzivnijeg svijeta je izazovna i preko potrebna,” izjavio je Michael Mibach, generalni direktor kompanije Mastercard. „Naš godišnji izvještaj o održivosti i DEI izvještaj pokazuju naš napredak ka ostvarivanju pozitivnog uticaja – kao i naš put da ubuduće učinimo još više.”

Izvještaj pokazuje da je u domenu prosperiteta, više od 675 miliona od ciljane 1 milijarde pojedinaca već  uključeno u digitalnu ekonomiju. Takođe, uključeno je 25 miliona mikro, malih i srednjih preduzeća čime je dostignuto 50% petogodišnjeg cilja za manje od dvije godine.

Implementirana je napredna inicijativa In Solidarity upućena ka borbi protiv rasizma i premošćivanju rasnog bogatstva i jaza u pristupu mogućnostima. Ujedno je obilježena treća godina filantropskog rada Mastercard Impact Fund-a kroz koji je odobreno više od 260 miliona dolara grantova za 143 organizacije u 94 zemlje.

Kompanija nastavlja sa podsticanjem jednakosti u primanjima među svim zaposlenima. Predstavljena su i napredna inkluzivna kartična rješenja, Touch Card za klijente sa oštećenim vidom i unapređeno rješenje True Name kojim je  transrodnim i nebinarnim pojedincima omogućeno da koriste svoja izabrana imena na platnim karticama.

U domenu očuvanja životne sredine, sproveden je niz aktivnosti kojima se utiče na smanjenje emisije ugljendioksida i ujedinjenje kompanija, zajednica i potrošača u klimatskim akcijama. Aktivnosti su usmjerene na ubrzavanje dostizanja neto nulte emisije gasova staklene bašte  za jednu deceniju, sa 2050. na 2040. godinu. U sklopu koalicije Priceless Planet angažovano je već više od 100 partnera za sadnju 100 miliona stabala[1]. Lansiran je Global Sustainability Innovation Lab kako bi se zajednički kreirala rješenja za održivu trgovinu, kao što je Carbon Calculator, koji je integrisan u globalnu mrežu kompanije kako bi pomogao potrošačima da shvate uticaj njihovih kupovina na okolinu. Omogućena je proizvodnja 60 miliona Mastercard kartica sa odobrenim održivim materijalima koristeći Mastercard pravilnik o materijalima za održive kartice – u odnosu na 10,7 miliona na kraju 2020.

Na polju principa upravljanja izvještaj je pokazao jačanje duboke posvećenosti etičkom poslovanju i usklađenosti sa zakonima i propisima. Objavljeni su principi kibernetičke sigurnosti koji predstavljaju višeslojni, principijelni pristup kompanije Mastercard sajber sigurnosti. Kompanija je proširila svoju posvećenost odgovornosti kada su u pitanju podaci, privatnost i sigurnost globalnim širenjem EU visokih standarda za zaštitu potrošača, Opštih uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i usklađivanjem okvira upravljanja kompanije vještačkom inteligencijom sa širim principima odgovornosti kada su u pitanju podaci.