U Galeriji Roman Petrović u subotu, 14. oktobra, upriličeno je otvorenje samostalne izložbe kolaža autora Borisa Hodaka pod nazivom “Ikebana surrealistica”. Izložba će za posjetioce biti otvorena do 28. oktobra 2023. godine, u terminu od 17-19 sati.

Ovom izložbom autor Boris Hodak nam predstavlja svoj rad u okviru tematski i idejno zaokruženog ciklusa. Ukupno 24 kompozicije izvedene u tehnici kolaža (kombiniranje fotokolaža i akrilika) predstavljaju svojevrsni nastavak prethodnih istraživanja koja se fundiraju na sintetskom principu povezivanja tradicija Dalekog istoka i zapadne kulture. Karakterističan vizualni vokabular umjetnika, formiran na tragu poetika nadrealizma, dadaizma i pop arta, jasno zrcali kritički pristup u odnosu na vrijednosne kriterije društva u današnjici i položaja pojedinca koji pokušava naći svoju istinu i smisao.

U ovom slučaju to se najprije ogleda u odabiru podloga izloženih kolaža u formi ikebane – tradicionalne japanske tehnike aranžiranja cvijeća, čija je izvorna vrijednost duhovnog sadržaja  –  puta prema spoznaji, odnosno odnosa neba, zemlje i čovjeka. Na takvoj osnovi, namjenski odabranoj, harmoničnoj, linearnoj i simboličkoj, pomalja se nadrealni svijet isječaka sadašnjosti, prošlosti i fikcije u najapsurdnijim kombinacijama. Prezentirani sadržaji u formi groteske nastali su kao izrazi slobodne misli, iracionalno i vizionarski, te na veristički način u najneočekivanijim suodnosima. Upravo ovakav koncept proturječnosti reflektira i kakvoću odvratnosti, tj. istodobno ima obilježja i odbojnosti i privlačnosti.

Naizgled humoristične i vedre kompozicije svijetlog i harmoničnog kolorita, s uvjerljivim fantastičnim prizorima na monohromatskim pozadinama, u sebi sadrže duboka promišljanja autora koji problematizira različita pitanja u vezi sa svijetom koji ga okružuje. Najprije se ističe pitanje duhovne degeneracije i dehumanizacije čovječanstva u današnjici. Cjelokupan proces, nastao putem kontrastiranja i sintetiziranja dvaju različitih značenjskih ikonografskih modela, implicira autorovu ideju harmonizacije čovječanstva. Univerzalnost konteksta naslikanih ‘poruka’ se ogleda i u referiranju na tradiciju i kulturu dalekog Japana, što je samo jedan od tematskih modaliteta unutar cjelokupnog Hodakovog opusa“, zapisala je o izložbi doc. dr. Ema Mazrak, profesorica historije umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Izložba je realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Swan Lake – A Timeless Love Story

Boris Hodak je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2001. godine u klasi prof. Radoslava Tadića na Nastavničkom odsjeku. Na istoj akademiji je 2013. godine završio i Master studije na Slikarskom odsjeku, također u klasi prof. Radoslava Tadića. Tema završnog magistarskog rada je bila „Slike postmodernog doba (Bajka ili noćna mora)“.

Od 2002. godine se bavi likovnim stvaralaštvom i aktivno učestvuje na suvremenoj umjetničkoj sceni, kroz mnoge samostalne i skupne izložbe, u zemlji i inozemstvu (3 samostalne, te 86 skupnih izložbi).

Član ULUBIH-a postaje 2005. godine (od 2010. do 2014. godine član Nadzornog odbora, a od 2014. godine pa do 2022. član Umjetničkog savjeta ULUBIH-a.) Član je Kolektiva KREAKTIVA od 2006. godine. Također, član je i Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo od 2016. godine.

Stekao je status istaknutog samostalnog likovnog umjetnika u Kantonu Sarajevo 2020. godine. Živi i radi u Sarajevu.