Kompanija EMS je najveća farmaceutska kompanija na tržištu Brazila čija istorija seže daleko do 1964. godine kada je osnovana. EMS je dio NC Grupe (Grupo NC, www.gruponc.net.br), jednog od najvećih poslovnih konglomerata u Brazilu, a već 16 uzastopnih godina je lider na farmaceutskom tržištu Brazila. Od male lokalne apoteke u porodičnom vlasništvu, ova kompanija je izrasla u jednu od najznačajnih farmaceutskih kompanija u Latinskoj Americi.

EMS proizvodi lijekove na recept, generičke lijekove, brendirane lijekove, lijekova bez recepta (OTC), i lijekove za bolničke potrebe, te u suštini ova kompanija opskrbljuje praktično sve oblasti medicine i ima najveći portfolio proizvoda u cijelom Brazilu. Kompanija ima više od 5000 zaposlenih, a proizvodi ove velike farmaceutske kompanije izvoze se u 55 zemalja i ima preko 300 registrovanih lijekova u inostranstvu. Promet ostvaren tokom 2021. godine iznosio je 3.38 milijardi eura uključujući 637 miliona prodatih jedinica (kutija) lijekova, što znači da je od sto prodatih lijekova u Brazilu, 13 sa markom EMS.

EMS ima svoje četiri proizvodne fabrike u Brazilu. Jedna od fabrika uključuje i Centar za istraživanje i razvoj, jedan od najmodernijih u Latinskoj Americi. Pored toga, kompanija ima i istraživačku laboratoriju MonteResearch u Italiji. Kao dio globalnog procesa razvoja kompanije, u Srbiji EMS ima strateško partnerstvo sa Galenikom koja je postala dio NC Grupe (Grupo NC) krajem 2017. godine.

Sa svojih 58 godina istorije i iskustva, EMS je prva brazlska kompanija koja je počela izvoziti na tržište Evrope 2005. godine, a također je i prva kompanija iz Brazila koja se 2013. godine usmjerila na tržište radikalnih inovacija u Sjedinjenim Američkim Državama i to kroz kompaniju Brace Pharma koju su samostalno osnovali. Dodatno, EMS također kontinualno ulaže i na inkrementalne inovacije, generičke lijekove visoke složenosti, kao i biotehnološke lijekove – koji se smatraju budućnošću farmaceutske industrije.

Kako bi se nastavio rast i proširio pristup zdravlju, strategija kompanije je da se fokusira na spajanje i akviziciju brendova i licenciranje novih proizvoda, posebno u kardiometaboličkom, respiratornom, antibiotskom i onkološkom segmentu.

Istovremeno, kompanija je odlučna kada su u pitanju peptidne tehnologije radi razvoja takozvanih supergenerika, koji su ustvari veoma kompleksni generički lijekovi, a dio su ulaganja u inovacije i jedan od faktora koji će još više diferencirati EMS u ovom segmentu na tržištu Brazila, ali i na američkom tržištu. Strategija EMS-a je da bude kompanija koja proizvodi proizvode za cijeli svijet.

EMS je prva privatna kompanija koja je ušla u partnerstvo sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) kako bi djelovali u pravcu iskorjenjivanja endemične treponematoze, hronične i iscrpljujuće bakterijske infekcije kože, koja se smatra zanemarenom tropskom bolešću. Istovremeno kompanija ulaže velike napore i sredstva kada je u pitanju društvena odgovornost, pa je tako više od 38.46 miliona eura uloženo u takve kampanje između 2014. i 2021. širom Brazila.

Misija kompanije EMS jeste briga o ljudima, kroz ponudu širokog asortimana kvalitetnih lijekova i promovisanja pristupa zdravlju.