Na današnji dan, 22. juna 1998. godine, prije 25 godina, u opticaj su puštene prve novčanice konvertibilne marke u apoenima 50 F, 1 KM, 5 KM i 10 KM. Puštanjem u opticaj prvih novčanica, počela je historija domaće valute, konvertibilne marke, kao zakonskog sredstva plaćanja u Bosni i Hercegovini.

Nedugo poslije, novčanicama manjih apoena, pridružuju se i novčanice većih apoena, i to 27. jula 1998. godine kada su u opticaj puštene novčanice u apoenima 20 KM, 50 KM i 100 KM. Novčanica apoena 200 KM izdata je 15. maja 2002. godine i naposljetku je upotpunila tadašnju apoensku strukturu novčanica konvertibilne marke.

Prve kovanice konvertibilne marke izdate su također 1998. godine, 9. decembra u apoenima 10 F, 20 F i 50 F, potom u većim apoenima 1 KM i 2 KM 31. jula 2000. godine, i na kraju, 5. januara 2006. godine, u najmanjem i najvećem apoenu od 5 F i 5 KM.

Od novčanica konvertibilne marke izdatih 1998. godine, novčanice u apoenima 50 F, 1 KM, 5 KM su naknadno povučene iz opticaja i prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja, te su njihovo mjesto u upotrebi zauzele kovanice konvertibilne marke. Trenutno apoensku porodicu novčanica i kovanica konvertibilne marke koje su u opticaju čini pet apoena novčanica i sedam apoena kovanica.

Gotovinski platni promet u Bosni i Hercegovini, prije uvođenja konvertibilne marke, bio je opterećen brojnim valutama. Težak je bio put izboriti prostor da KM valuta potisne povjerenje u druge i postane valuta od povjerenja za građanstvo i privredu. Uložen je ogroman napor da se stvore zakonski i regulatorni okviri za uvođenje konvertibilne marke. U skladu sa zakonskom regulativom u Bosni i Hercegovini, domaća plaćanja obavljaju se isključivo konvertibilnom markom.

Tokom 1998. godine provedena je obimna promotivna kampanja o uvođenju domaće valute KM. Novčanice izdate 1998. godine proizvedene su u štampariji Francois-Charles Oberthur u Francuskoj, a troškovi proizvodnje prvog izdanja novčanica KM su finansirani donacijom Vlade Francuske. Kovanice su proizvedene u kovnici Royal Mint iz Velike Britanije. Novčanice konvertibilne marke su izdate u dvije verzije dizajna, dizajnu Federacije BiH i dizajnu Republike Srpske, i razlikuju se po motivima osobe na prednjoj strani novčanice, motivima na poleđini novčanica, kao i redoslijedu latiničnog i ćiriličnog pisma. Sve ostale karakteristike, uključujući veličinu, boju i zaštitna obilježja, potpuno su iste za obje verzije. Novčanica apoena 200 KM izdata je u jednoj varijanti dizajna za Bosnu i Hercegovinu.

Nakon puštanja novčanica u opticaj, obje verzije dizajna su se ubrzo potpuno ravnopravno koristile na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Novčanice se punih 25 godina, bez obzira na verzije dizajna, koriste bez ikakvih razlika u platnom prometu države, a povjerenje stečeno u konvertibilnu marku ne poznaje podjele.

Kada su u pitanju kovanice konvertibilne marke, svi apoeni kovanica imaju jedinstven dizajn.

Osnovni dizajn novčanica nije nikad mijenjan, ali su pojedina zaštitna obilježja zamijenjena novim, u cilju bolje zaštite novčanica od krivotvorenja, a primjenjujući savremene tehnologije i nova dostignuća iz ove oblasti.

Nakon prvih izdanja novčanica i kovanica KM pa do danas, Centralna banka Bosne i Hercegovine je u cilju redovne opskrbe građanstva, komercijalnih banaka i privrede u Bosni i Hercegovini, izradila više izdanja novčanica i kovanica, te ih sukcesivno puštala u opticaj strogo se pridržavajući pravila valutnog odbora utvrđenog Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Centralna banka Bosne i Hercegovine kontinuirano brine o nivou kvaliteta KM gotovog novca i zaštite od krivotvorenja, čime se osigurava integritet i zaštita novca u opticaju, a time i povjerenje u novčanu jedinicu Bosne i Hercegovine.

Povjerenje u konvertibilnu marku održano je i u vanrednim situacijama poput globalnih finansijskih kriza, pandemije Covid-19 ili turbulencija na finansijskim tržištima uzrokovanih ratnim stanjem u Ukrajini, prilikom kojih je bilježena veća potražnja za gotovim novcem KM. U navedenim situacijama Centralna banka Bosne i Hercegovine je blagovremeno obezbijedila dovoljne količine gotovog novca KM koji je putem komercijalnih banaka u BiH došao do svih onih koji su poželjeli podići gotov novac sa svojih računa. Takođe, Centralna banka je obezbijedila i dovoljne količine novčanica eura koje su distribuirane komercijalnim bankama za zahtjeve za podizanje gotovine u EUR, te je mnogo puta dokazana puna konvertibilnost domaće valute u EUR, koja se garantuje u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci.

Danas je izvan monetarnih vlasti u opticaju više od 106 miliona komada novčanica i 490 miliona komada kovanica konvertibilne marke sa ukupnom vrijednosti od 7,5 milijardi KM. Ova vrijednost je neuporedivo veća u odnosu na vrijednost gotovog novca KM na kraju 1998. godine kada je iznosila 162 miliona KM, te je ova vrijednost rasla iz godine u godinu zajedno sa povjerenjem u domaću valutu.

Na kraju, možemo zaključiti da je u prethodnih 25 godina konvertibilna marka postala simbol monetarne sigurnosti u Bosni i Hercegovini i da je Centralna banka Bosne i Hercegovine izvršila svoje zadatke u cilju održavanja stabilnosti domaće valute u skladu sa valutnim odborom.