×

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama: Kompanija Avon donacijom podržala ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja

Kao dio obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja i “16 dana aktivizma”, kompanija Avon je u okviru globalne kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama uručila donaciju u vrijednosti od 15.000 dolara Fondaciji lokalne demokratije.

Iako je danas položaj žena znatno povoljniji nego ranijih godina, nasilje nad ženama i dalje je jedan od najčešćih vidova kršenja ljudskih prava. Svaka treća žena starija od 15 godina, doživjela je neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja, a izložene su žene svih starosnih i obrazovnih kategorija, iz svih regiona i tipova naselja, društvenih slojeva i različitih porodičnih statusa.

Povodom 135 godina postojanja kompanije Avon i obećanja da će donirati 1.35 miliona američkih dolara za dobrobit žena, globalni grant Avon fondacije od 15 hiljada dolara dodijeljen je Fondaciji lokalne demokratije, u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja. Ova donacija je omogućila ženama koje su preživjele nasilje, edukaciju kao i ekonomsko osnaživanje, kako bi se na više načina osnažile i osamostalile što im pruža veće mogućnosti izlaska iz situacije nasilja.

“Nasilje nad ženama je zaista vrlo važna tema i u svijetu i u našoj zemlji. Zato je 16 dana aktivizma trenutak da edukujemo i govorimo protiv nasilja. Želimo da pokažemo žrtvama nasilja da nisu same, a kroz to i da im pomognemo“,  rekla je Danijela Šantić, direktorica kompanije Avon za Adriatic regiju.

Avon Fond za borbu protiv nasilju nad ženama pokrenut je 2008. godine, kada su u Avon ponudu uvršteni proizvodi sa znakom beskonačnosti. Zahvaljujući ovim proizvodima prikupljaju se sredstva u spomenuti fond putem kojeg se pokreću edukativne kampanje, te putem donacija vraća u lokalnu zajednicu. Do sada su zahvaljujući Avon Fondu za borbu protiv nasilja nad ženama pokrenute brojne kampanje za dizanje svijesti poput kampanje „Čitaj između redova“, kojima se potiče šira javnost da prepoznaju znakove nasilja i djeluju.

Zahvaljujući kompaniji Avon i njihovom globalnom grantu ove godine smo u mogućnosti realizovati za nas jako važan projekat ekonomskog osnaživanja za štićenice sigurne kuće. Obezbijediti ženi, posebno ženi žrtvi porodičnog nasilja, uvjete u kojima će moći samostalno raditi, zarađivati i doprinositi vlastitoj egzistenciji, ali i egzistenciji svoje djece, jedan je od najvažnijih koraka u borbi protiv nasilja na osnovu spola. Nažalost, nerijetko svjedočimo ženinom povratku u nasilnu zajednicu upravo zbog toga što ekonomski zavisi od počinitelja nasilja i nema vlastiti izvor prihoda koji bi joj omogućio osamostaljivanje.

Projekti poput ovog, ne samo da omogućavaju ekonomsko osamostaljivanje, nego i izlazak iz kruga nasilja i priliku za novi početak. Dodatna vrijednost je činjenica da žrtvu nasilja ekonomski osnažujemo, vraća joj se samopouzdanje, vjera u vlastite sposobnosti i mogućnosti, čime postaje ravnopravna članica našeg društva. Osobama kojim je pružena podrška želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu”, istaknula je Jasmina Mujezinović, dikretorica Fondacije lokalne demokratije.

Ukoliko vam je potrebna pomoć ili savjet, suočavate se s nasiljem ili znate nekoga kome je pomoć potrebna, javite se na besplatne SOS brojeve:

Federacija Bosne i Hercegovine broj 1264

Republika Srpska broj 1265