Organizacija SOS Dječija sela u BiH organizovala je konferenciju „Zaštita sigurnosti djece i mladih u ustanovama Federacije BiH“ s ciljem unapređenja mehanizama i sistema zaštite sigurnosti. Konferencija je okupila više od stotinu predstavnika institucija, organizacija te ostalih stručnjaka iz oblasti alternativne brige, socijalne zaštite, zdravstvaok i obrazovanja.

Kako spriječiti nasilje je jedno od ključnih pitanja koje se tiče cijelog društva, jer se BiH susreće sa nedovoljno kvalitetnim pristupima sistemskom praćenju i analizi različitih oblika nasilja i njihove manifestacije. Utoliko je važno organizovanje ovakve konferencije koja inicira značajno sistemsko rješavanje detekcije i prevencije nasilja te zaštite sigurnosti djece.

„Ova konferencija predstavlja ne samo razmjenu znanja, već obavezu za unapređenje praksi i ciljeva usmjerenih na bolju budućnost djece pod društvenom zaštitom. Djeca koja su smještena u ustanove Federacije BiH su naša obaveza i mi kao društvo nosimo odgovornost da ih izvedemo na pravi put. Mi ćemo podržavati projekte koji unapređuju obrazovno-odgojne uslove za svu djecu i ova tematika će biti prioritet u dodjeli sredstava u narednim godinama“, kazala je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković.

Savjetnik federalnog ministra rada i socijalne politike Tarik Smailbegović istakao je da SOS Dječija sela u BiH kao organizacija imaju razvijen sistem praćenja provođenja propisa i protokola u oblasti zaštite i sigurnosti djece i mladih u njihovom okruženju odrastanja te da se od organizacije mora učiti i preuzimati dobre prakse.

„U našim ustanovama postoje protokoli, a i Zakonom je zabranjen bilo koji oblik nasilja i zlostavljanja korisnika naših ustanova. Imamo propisane obaveze izrade internih procedura prijavljivanja i postupanja u slučajevima narušavanja sigurnosti korisnika te propisane obaveze educiranja korisnika kako da prepoznaju i prijave nasilje. Naš sljedeći korak je raditi na tome da se edukacije za stručne kadrove pojačaju, a onda i raditi na pravilnicima koji će omogućiti održivost ishoda edukacija stručnih kadrova u našim ustanovama, jačati njihove stručne kompetencije i načine podrške koji su potrebni stručnjacima da budu djelotvorni u ovom iznimno zahtjevnom području zaštite dobrobiti djece koja su u našoj brizi“, kazao je Smailbegović.

Iz SOS Dječijih sela ističu da u organiizaciji postoji nulta tolerancija na bilo koji oblik nasilja i da je njihov prioritet zaštita sigurnosti djece i osiguravanje sigurnog odrastanja u zdravom okruženju.

“Nasilje je nažalost sveprisutno, i ono je samo po sebi problem, ali je taj problem najveći tamo gdje odgovorne osobe misle da nasilja nema i ne može se desiti ili tamo gdje se nasilje opravdava i ne postoje adekvatni mehanizmi za suočavanje s nasiljem. SOS Dječija sela u skoro 30 godina rada u BiH imala su i pozitivna i negativna iskustva iz kojih smo naučili brojne lekcije koje želimo podijeliti sa stručnjacima i praktičarima. Također, želimo čuti i naučiti od drugih kako bismo i sami unapređivali svoje mehanizme zaštite sigurnosti djece. To nasilje ne mora nužno biti samo fizičko, nasilje može biti i emotivno, verbalno i sl. SOS Dječija sela u BiH svoju Politiku zaštite sigurnosti djece i mehanizam suočavanja sa nasiljem implementira i razvija od 2008. godine i on je proživio različite transformacije, svake godine nastoji se nešto inovirati i unaprijediti. On je opsežan i kompleksan, ali sigurno je da nije savršen i nastojimo toga uvijek biti svjesni, pronaći propuste i manjkavosti, jer samo tako možemo graditi okruženje sigurno za djecu i smanjivati mogućnost da se nasilje desi“, izjavio je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.

Tokom konferencije održana je i panel diskusija o izazovima uspostavljanja mehanizama za zaštitu sigurnosti djece i mladih u socijalnom, obrazovnom i zdravstvenom sektoru, a nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH prezentovao je prisutnima i Preporuke za unapređenje zajedničkg djelovanja.

Više informacija o radu SOS Dječijih sela u BiH i kako pomoći možete saznati na stranici www.sos-ds.ba.