Najnovije istraživanje kompanije Avon otkriva da je jedna petina (20%) ispitanih žena u nekom trenutku svog života imala partnera koji je uticao na to da li će se šminkati ili ne, dok isti broj kaže da ih njihov partner kontroliše da li nose šminku. Od žena koje su rekle da partner kontroliše koliko šminke koriste, najveći broj je među onima starosti 25-34 godine (30%). Šokantna činjenica je da je skoro jedna od šest (15%) žena koristila šminku da bi sakrila povrede nanesene od strane partnera.

Istraživanje kompanije Avon, koje se predstavlja uoči UN-ovih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, predstavlja stavove 7.173 žena u Velikoj Britaniji, Italiji, Filipinima, Turskoj, Poljskoj, Rumuniji i Južnoj Africi. Istraživanje ističe u kojoj mjeri žene trpe prisilnu kontrolu, kroz manipulaciju svog izgleda, od strane muškog partnera. Od žena koje su ispitane, malo manje od dvije petine (39%) svjedočilo je da su primijetile da je izgled njihove prijateljice bio pod uticajem ili kontrolom od strane partnera. Od onih koji su to vidjeli, više od četvrtine (27%) reklo je da nisu ništa rekli ili poduzeli povodom toga jer nisu smatrali da je njihovo mjesto da to urade. Sve sagledano, rezultati istraživanja ukazuju na to da je potrebno više učiniti kako bi ohrabrili žene da se usprotive ovom obliku zlostavljanja i pomognu uputiti njihove voljene na pomoć.

Uticaj ili kontrola nad izgledom

Istraživanje je također pokazalo i kako žene doživljavaju uticaj svog partnera na druge aspekte njihovog izgleda, pri čemu malo više od četvrtine (26%) žena kaže da njihov partner često utiče na to šta oblače. Slično tome, malo više od jedne petine (21%) žena kaže da njihov partner ima veliki uticaj na to kakva će im biti frizura.

Video “Reverse Makeup tutorijal”

Prekidajući tišinu o rodno zasnovanom nasilju, Avon i globalna dobrotvorna organizacija NO MORE lansirali su snažan novi video, “Reverse Makeup tutorijal”. Video ima za cilj da baci svjetlo na kontrolu i zlostavljačko ponašanje dizajnirano da uništi samopouzdanje i moć žene, koristeći izgled i šminku kao oblik manipulacije. Ovo ponašanje često predstavlja dio ili preduslov fizičkog nasilja. Riječi u videu bazirane su na stvarnim iskustvima žrtava porodičnog nasilja i upućuju na mjesta gdje žrtve, prijatelji i porodice mogu potražiti pomoć.

“Nasilje nad ženama i djevojkama i dalje je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava u svijetu. 16 dana aktivizma je trenutak da se progovori protiv nasilja, zato smo kreirali ovaj snažan film kako bismo podigli svijest o svim vrstama nasilja i mjesta na kojima se može potražiti pomoć. Svi bi trebalo da imaju pravo i slobodu da biraju kako žele da se stilizuju i da li žele da njihov partner učestvuje u toj odluci. Šminka bi trebalo da bude zabavna i osnažujuća, oblik izražavanja, stila i samopouzdanja. Ako vi ili neko koga poznajete trpi zlostavljanje, molim vas znajte da niste sami. Avon sarađuje s organizacijama širom svijeta kako bi pružili pomoć ženama i djevojkama koje su pogođene emocionalnim, verbalnim i fizičkim zlostavljanjem. Možete posjetiti našu web stranicu ili stranicu NO MORE-a da biste pronašli listu organizacija koje vam mogu biti od pomoći” , izjavila je Angela Cretu, CEO kompanije Avon.

Pamela Zaballa, izvršna direktorica NO MORE, je dodala: “Suočavanje s rodno zasnovanim nasiljem zahtjeva hrabre i inovativne pristupe. Zahvalni smo Avonu što ‘Reverse Makeup tutorijalom’ otkriva jezivu stvarnost s kojom se mnoge žene suočavaju svakodnevno. Šminka, često viđena kao sredstvo ljepote i osnaživanja, može biti pretvorena u sredstvo kontrole i degradacije. Ovaj video, zasnovan na autentičnim iskustvima žrtava porodičnog nasilja, ne samo da podiže svijest, već i usmjerava sve pogođene ovom temom ka putevima podrške. Od presudne važnosti je izazvati društvo da se suoči s ovim problemima direktno i da  zauzme stav protiv ovakvog gnusnog zločina.”

‘Šminka pomaže ženama da prihvate svoju moć’

Dok nova istraživanja kompanije Avon pokazuju kako se šminka može koristiti kao oblik dominacije i kontrole, takođe istražuju i pozitivan i osnažujući aspekt šminke kada se nalazi u rukama žena. Skoro polovina (46%) žena je reklo da je šminka jedna od glavnih stvari koje ih čini samouvjerenim. Konkretnije, jedna od četiri (24%) žene kaže da ih ruž osnažuje, a skoro jedna od pet (17%) žena se svakodnevno šminka.

Donacija za sigurne kuće u Bosni i Hercegovini

Mrežom podrške u lokalnim zajednicama kompanija Avon u zemljama kojima posluje djeluje u cilju borbe protiv nasilja nad ženama.

Avon je za proteklih 30 i više godina, donirao preko milijardu dolara u dobrotvorne svrhe koji su važne, prije svega, ženama. Uloženo je više od 91 milion dolara u borbu za okončanje rodno zasnovanog nasilja, pomažući skoro 15 miliona žena širom svijeta.

Ove godine Avon je u Bosni i Hercegovini povodom 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog a kroz projekat „Sigurne kuće – mjesto povjerenja: Budi podrška!“ donirao 10.000 KM kako bi se olakšalo pružanje psihološke podrške ženama u sigurnim kućama.

Kompanija Avon globalno djeluje u cilju borbe protiv nasilja nad ženama i ponosni smo na činjenicu da je Avon u Bosni i Hercegovini osnovao svoj Fond za borbu protiv nasilja nad ženama 2008. godine. Prodajom posebno kreiranih proizvoda sa znakom beskonačnosti prikupljamo sredstva u ovaj fond koja potom usmjeravamo u lokalnu zajednicu. Upravo zahvaljujući njima ovakve donacije su moguće. Za žrtve nasilja jako je važno da imaju adekvatnu psihološku pomoć, i zato vjerujemo da ovakav vid podrške i mjesto povjerenja u kojem žrtve mogu slobodno govoriti i dobiti pomoć stručnjaka od velike važnosti.” istaknula je gospođa Šantić i poručila: „Svi  trebamo pružiti ruku podrške žrtvama i pokazati im da izlaz uvijek postoji, da se usude progovoriti i prijaviti nasilje, kao i da postoje sigurna mjesta na kojima će dobiti pomoć”, izjavila je Danijela Šantić, direktorica Avon kompanije za Adriatik regiju.

Avon proizvode sa znakom beskonačnosti pronađite OVDJE i podržite Avon u borbi protiv nasilja nad ženama.

Podijelite video “Reverse Makeup tutorijal” i širite svijest koja nekome život znači.