Foto: Zlatan Menković

Ansambl SA Sinfonietta, čija je osnivačica i umjetnička rukovoditeljica violončelistkinja Belma Alić, počinje s radom 2019. godine kao nastavljač dugogodišnjeg rada Gudačkog orkestra Muzičke akademije u Sarajevu, čiji su inicijatori i osnivači bili nekadašnji dekan i profesor violine Faruk Sijarić i profesor violončela Yevgeny Xaviereff.

Ansambl čine profesionalni muzičari i muzički pedagozi iz Bosne i Hercegovine i susjednih država. Također, u svoj rad ansambl redovno uključuje i mlade muzičare, te im na taj način stvara platformu za umjetničko djelovanje.

Misija ansambla SA Sinfonietta je da inspiriše, pruži podršku unapređenju i razvoju umjetničke muzike i muzičke pedagogije u Bosni i Hercegovini, uvede moderne oblike edukacije i stvori inovativan prostor za promociju umjetničkog potencijala muzičkih umjetnika Bosne i Hercegovine.

Udruženje se fokusira na probleme i izazove s kojima se suočavaju profesionalni izvođači i kreatori umjetničke muzike u našem društvu. Prije svega, pokušavamo da se izborimo za poboljšan status kulture i umjetnosti u BiH, povećavajući njihovu vidljivost i prisutnost u javnosti. Dodatno, situaciju otežavaju i nedostatak klasičnog muzičkog obrazovanja, prigodnih koncertnih dvorana, sezona i festivala. Činjenica je da nemamo adekvatne institucije posvećene organizaciji koncerata klasične muzike, a medijska pokrivenost umjetničkih programa (kroz radio, televiziju, štampane i digitalne medije) je znatno sužena. Sve navedeno, vodi ka nedovoljnom broju koncerata klasične muzike i značajnom opadanju interesovanja šire javnosti za ovu vrstu umjetnosti. Naš cilj je aktivno djelovati kako bismo podstakli promjene. Mi želimo podsjetiti koliko je muzika važna u historiji čovječanstva, koliko je važna u stvaranju mira, tolerancije i zdravog društva u kojem se njeguje dijalog“, naglašavaju iz udruženja za razvoj muzičke umjetnosti i pedagogije SA Sinfonietta.

U protekle četiri godine udruženje “SA Sinfonietta” je organiziralo preko 20 muzičkih radionica i više od 40 koncerata klasične muzike. Izvođena su djela iz različitih epoha, od ranog baroka do muzike 21. stoljeća, te se ostvarila saradnja s Umjetničkom galerijom BiH, Bosanskim kulturnim centrom Sarajevo, Festivalom “Zeničko proljeće”, Festivalom “Vaclaf” Vareš, Istorijskim muzejom Srbije, Festivalom kamerne muzike Novi Sad, Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu, Festivalom kulture “Slovo Gorčina” Stolac, Sajmom izdavača/nakladnika BiH “KUN”, Franjevačkom teologijom Sarajevo, Spomen kućom Svetozara Ćorovića u Mostaru, Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Udruženjem “Muzičari bez granica”, Festivalom “Mittelfest” Italija i Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, te sa 7 osnovnih i srednjih muzičkih škola u BiH.

Tim udruženja “SA Sinfonietta” čine profesionalci s bogatim iskustvom u svojim relevantnim poljima, ujedinjeni težnjom da oblikuju program najviše kvalitete za našu publiku, ali isto tako i da pruže adekvatno radno okruženje umjetnicima, pedagozima i izvođačima.

Ansambl je svirao veliki broj koncerata u alternativnim prostorima u kojima se do sada nisu ili su se rijetko održavali koncerti umjetničke muzike. Primjer za to je i ciklus od pet koncerata u bašti Spomen kuće Svetozara Ćorovića u Mostaru u okviru projekta “Zvuk priče”. Koncerti se organiziraju uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Mostara. Svi koncerti su posvećeni kompozitorima koji su svojom muzikom mijenjali muzičku historiju i društvo svog vremena. Ansambl, kojeg čine violinistkinje Tamara Arsovski i Alma Dizdar, violinista Marko Simović, violistkinja Aida Deljkić i violončelistkinja Belma Alić, u Mostaru se predstavljaju kroz ciklus od pet koncerata kamerne muzike pisane za gudački kvartet, duo i trio“, kažu iz ansambla SA Sinfonietta.

Pored redovnih koncerata, ansambl je veoma aktivan i u pedagoškom radu sa djecom: „Do sada smo imali dva veoma uspješna projekta s učenicima violončela kojeg smo nazvali Cellissimo. Projektom Cellissimo fokus stavljamo na održavanje mreže muzičara i pedagoga iz BiH, kao i na afirmaciju klasične muzike među mladima i tinejdžerima. Posebno nas raduje ovaj projekat, jer je do sada uključio preko 30 učenika violončela iz 7 muzičkih škola iz Bosne i Hercegovine.

U okviru Cellissima, pored individualnih časova violončela, učenici su imali priliku da nastupaju kao solisti uz pratnju gudačkog kvarteta SA Sinfonietta i da imaju jedinstveno iskustvo sviranja zajedno u ansamblu violončela.

Muzika je ključni faktor u emocionalnom razvoju djeteta, a značajno utiče i na estetsko vaspitanje ličnosti. Konzumiranje klasične muzike razvija koncentraciju, otpornost, motivaciju, kreativnost, komunikaciju, vještine izražavanja i timskog rada, a njena svrha se ogleda u ideji slobode, poštovanja, individualnosti, mašte, radoznalosti, pobune, istine i pravde“, poručuju iz ansambla SA Sinfonietta.