Da li su magistri farmacije zdravstveni radnici, pitanje je koje smo postavili u kratkoj anketi na ulicama Sarajeva. Odgovori nas nisu iznenadili. Uprkos činjenici da su farmaceuti često prva tačka konsultacije za određene zdravstvene tegobe i svojom edukacijom kompetentni da reaguju na određene zdravstvene tegobe, gotovo polovina ispitanika ih ne percipira kao zdravstvene radnike.

Zašto je to tako? Odgovor smo potražili u Komori magistara farmacije FBiH.

Smatram da je razlog djelomično to što za razliku od doktora i medicinskih sestara koji imaju direktan kontakt s pacijentima u ambulantama i bolnicama, farmaceuti rade iza recepture u apoteci“, objašnjava mr. ph. Bilsena Šahman iz Komore magistara farmacije FBiH.

U modernom društvu gdje građani sve više koriste samopomoć u rješavanju manjih zdravstvenih problema, farmaceuti su prirodno prvi izbor.

“Farmaceut je tu da sasluša, procijeni simptome i pruži savjet o pravilnom korištenju preparata bez recepta kao i pravilno korištenje terapije koju propiše ljekar. Farmaceuti u apotekama rade i trijažu pacijenata odnosno upućuju pacijenta ljekaru kada procijene da je to potrebno”, dodaje sagovornica.

U Komori ističu da se u našem društvu nedovoljno naglašava važna uloga farmaceuta u prevenciji bolesti, promociji zdravlja i kontroli hroničnih stanja. Prevencija je najznačajniji faktor u zdravstvu i zbog pacijenata i, naravno, zbog finansijskog aspekta. Farmaceuti su u tom pogledu najznačajniji dio zdravstvenog sistema.

Naša sagovornica naglašava kako je upravo ta uloga veoma bitna u povećanju terapijske efikasnosti i smanjenju mogućih rizika uzrokovanih nepravilnom terapijom ili neadekvatnom informisanošću o lijekovima i njihovim efektima, uz napomenu kako se ne smije zaboraviti da farmaceuti edukovani kako u oblasti farmacije, tako i zdravstvenih nauka.

Stvaranje svijesti o važnosti uloge farmaceuta u zdravstvenom sistemu i priznavanjem uloge farmaceuta kao ključnih čuvara zdravlja građana osigurava visoku kvalitetu zdravstvene zaštite u zajednici.

Kroz naš rad u Komori magistara farmacije trudimo se doprinijeti pravilnom razumijevanju uloge farmaceuta kao i ojačati integralnu ulogu farmaceuta u širem kontekstu javnog zdravstva BiH koja se kreće u rasponu od dizajna lijekova do uspješnog tretmana oboljenja. U konačnici, ne samo da su farmaceuti zdravstveni radnici, već su i najpristupačniji zdravstveni radnici”, zaključuje Šahman.