U petak, 5. jula 2024. godine, na Univerzitetu u Sarajevu – Muzičkoj akademiji, održana je peta po redu zvučna izložba i koncert žive elektroničke muzike.

Zvučna izložba koncipirana je kao privremeni javni događaj na kojem su svoje radove predstavili profesori i studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Zvučni eksponati su posjetiteljima pružili mogućnost slušnog opažanja različitih načina i umijeća dizajniranja zvuka u oblasti elektroničke i elektroakustičke muzike, odnosno analognih, digitalnih i hibridnih tipova zvučnih sinteza. Nazivi i autori predstavljenih eksponata su: Melanie Ovenden („EniGmA“), Jovana Pavlović („Anima“), Ena Ibrahimagić („Euforija“), Ajdin Tirić („Pax4“), Benin Mujkić („Džepni šaman“), Omer Blentić (Organum „84. Civilization“), i Rijad Kaniža (isječak iz predstave „Adam i Yoshi“).

 

Na koncertu žive elektroničke muzike nastupili su Dino Rešidbegović („Keiserens nye klæder“ za analogne sintetizatore zvuka), Omer Blentić („The Liver“ za theremin, analogni sintetizator zvuka, procesor i looper), Zlatan Božuta („X O“, kompozicija D. Rešidbegovića – verzija za klavir i efekte), Benin Mujkić („Collisions“ za trubu i procesore), i Rijad Kaniža („6R41N 1NCU84710N“ za granulator).

Između ostalog, posjetitelji koncerta su prvi put u historiji bosanskohercegovačke muzike mogli svjedočiti koncertnoj izvedbi na thereminu i digitalnom granulatoru.

Organizatori događaja su red. prof. dr. Dino Rešidbegović (mentor) i asist. mr. Rijad Kaniža.