Povodom verbalnog napada na Seada Đulića, umjetničkog direktora MTM-a, te cijelog slučaja povezanog s predstavom „Oslobođeni Mostar“ reditelja Zlatka Pakovića, Narodno pozorište Sarajevo oglasilo se saopćenjem koje potpisuju Vedrana Božinović, glumica, dramaturginja i umjetnička direktorica Drame NPS-a, Leo Šarić, operni solista, umjetnički direktor Opere NPS-a i Dino Mustafić, reditelj, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo.

Osjećamo obavezu i potrebu da se oglasimo kao građani, umjetnici i rukovodioci Narodnog pozorišta Sarajevo. Umjetnost je pokretačka snaga jednog društva i kao takva ima obavezu da se bavi svim društvenim temama. Smatramo kako je potpuno neprihvatljivo da u umjetnosti postoje stvari koje se ne smiju otvarati i o kojima se ne smije govoriti. Sloboda umjetnika pokazuje istinski stepen slobode jednog društva. Savremeno pozorište ima obavezu da se bavi različitim društvenim simptomima, da proizvodi nova znanja i kritičke analize, naročito inicijative koje su sasvim sigurno nužne borbe za istinu, potom, da pruža otpor društvenim i socijalnim devijacijama, kritički promišlja i nudi drugačije, humanije i pravednije društvene odnose. Posebno subvencionirana pozorišta imaju etičku i društvenu obavezu da ostanu mjesta ozbiljnog dijaloga između umjetnika i publike. U tom dijalogu može biti neslaganja, ali ne smije biti agresije i nasilja. Zabrinjavajuće je lako od ovakvog incidenta u Mostaru skliznuti u mrak političke i ideološke cenzure. Ukoliko se svaki ovakav pokušaj ušutkivanja umjetnosti ne prepozna i na njega ne reaguje na vrijeme posljedice mogu biti trajne i nepopravljive. U historiji pozorišta sloboda se osvajala, njegovala i čuvala, nije nam nikada bila data zauvijek. Umjetnici ne smiju pristati na političke pritiske, ucjene i agresivnost koju sve više prepoznajemo kao društvenu tendenciju kojoj se mora odlučno reći sa svih bosanskohercegovačkih pozornica da neće proći“, navodi se u saopćenju.