Široj javnosti u regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini, nedostaje saznanja o punom potencijalu IKT sektora, kao i pogodnostima koje donosi razvoju regije i Bosne i Hercegovine, te saznanja o tome kako povećanje produktivnosti u IKT sektoru zapravo doprinosi ukupnoj produktivnosti domaće ekonomije.

Primijetivši oslabljenje spona između IT sektora i medija, Bit Alijansa, krovno udruženje najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini, zajedno sa organizacijama HELP i MarketMakers, koje finansira Vlada Švicarske, organizuje događaj pod nazivom “IT and Media Workshop”.

Događaj će se održati 21. marta 2023. godine u prostorijama Pino Nature Hotela na planini Trebević, a isti je regionalnog karaktera, te će prisustvovati predstavnici medija iz cijele BiH, predstavnici IKT sektora iz Bosne i Hercegovini, kao i predstavnici IKT klastera iz regiona.

S obzirom na to da je IT industrija jedna od najbrže rastućih grana privrede u našem regionu, ovim događajem želimo povezati medije i predstavnike klastera IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) sektora kako bismo kreirali bolju sinergiju između pomenutih aktera, te na što efektivniji način podijelili sa javnošću sve mogućnosti kojima IKT sektor može doprinijeti privredi i ekonomskom rastu i razvoju država balkanskog regiona“, poručio je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse.

Njemačka nevladina organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V., zajedno sa partnerskom organizacijom Helvetas, pokrenula je regionalni projekat “Reconomy”, koji ima za cilj podršku zapošljavanju mladih osoba u IT i BPO sektoru u BiH i regionu. Projekat finansira švedska Agencija za razvoj – SIDA, a implementira se u državama: BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo i Albanija. Smatramo da Bit Alijansa, kao vodeće Udruženje sa najvećim brojem članova, firmi u IT sektoru, ima kapacitet, znanje i motivaciju da doprinese pozitivnim promjenama koje će obezbijediti mogućnost zapošljavanja unutar BiH u ovom brzorastućem sektoru, te smanjiti odliv mladih osoba iz države koji trenutno ima zabrinjavajući rast. Radionica će dati uvid u probleme, prepreke i iskustva saradnje medija i IT sektora u regionu sa ciljem jačanja saradnje, a koja će rezultirati rastom zapošljavanja i smanjenjem migracija mladih osoba u BiH i regionu”, izjavio je Almin Adžović, direktor za BiH ispred Međunarodne organizacije Help.

Glavni ishodi ovog događaja ogledaju se u vidu kreiranja bolje podrške predstavnicima medija, medijskim organizacijama, kao i stvaranju utjecaja na kreiranje visokokvalitetnih vijesti o sektoru IKT-a.

Vjerujemo da ćemo, kroz ovaj događaj, upoznati medije sa svim mogućnostima IKT sektora u Bosni i Hercegovini, kao i u regionu, te važnosti međusobne saradnje, a sve u cilju boljeg pozicioniranja ove industrije i stvaranja utjecaja na poboljšanje domaće privrede”, poručio je Hamza Čengić, saradnik za marketing i projekte u Bit Alijansi.