Tokom mjeseca marta u Sarajevu će se održati dva javna predavanja u sklopu sedmodnevnog akademskog programa koji u suradnji s Historijskim muzejem BiH, Bosanskim kulturnim centrom KS i Piotr Piotrowski Centrom Univerziteta u Poznanu, moderira publicist, kritičar kulture i prevoditelj prof. dr Boris Buden.

U srijedu, 22. marta, s početkom u 19:00 sati, u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS predavanje “Kapitalizam i rat” će održati prof. dr Rastko Močnik, jugoslovenski i slovenski sociolog i filozof, iznimno prepoznat po svojim doprinosima kritičkoj teoriji, kulturnim studijama i marksističkoj filozofiji. On će govoriti o klasnim odnosima u postsocijalističkim zemljama nastalih nakon obnavljanja kapitalizma, te o odnosu klase i rata.

U četvrtak, 23. marta, s početkom u 20:00 sati, u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS predavanje s naslovom “Paravojske u bivšoj Jugoslaviji i Ukrajini: nasilje u ime države” će održati dr Iva Vukušić, docentica za međunarodnu historiju na Univerzitetu u Utrechtu i gostujuća istraživačica na Odjelu za ratne studije na King's Collegeu u Londonu.

Oba predavanja održat će se u Galeriji BKC-a (Branilaca Sarajeva 24), a, budući da se organizuju u međunarodnom akademskom kontekstu, dijelom će biti na engleskom jeziku. Simultani prevod na lokalne jezike bit će dostupan.

Javna predavanja u Sarajevu održavaju se kao dio međunarodnog akademskog programa “Rat i revolucija: Razumijevanje 1989 u kontekstu umjetnosti jugoistočne i centralne Evrope” koji okuplja istraživačice i istraživače na doktorskim i postdoktorskim studijima zainteresiranim za teme rata i umjetnosti unutar ove regije. Program, koji se nakon Sarajeva nastavlja u Bukureštu, Poznanu i online, ima za cilj propitivanje ustanovljenih perspektiva na historijske događaje 1989. godine, te znanstveno razumijevanje njihovih utjecaja na razvoj umjetnosti i kulture iz jedinstvene, transnacionalne perspektive.

Događaji se realiziraju uz podršku Getty putem Connecting Art Histories inicijative. Više informacija o projektu na http://understanding1989.amu.edu.pl/.