U digitalnom dobu, kada je svijet sve povezaniji, često se susrećemo sa inspirativnim pričama preduzetnika koji mijenjaju svijet oko sebe. I dok ove priče motivišu mnoge da se upuste u svijet preduzetništva, postoji suštinsko pitanje sa kojim se svaki budući preduzetnik u Bosni i Hercegovini susreće: da li započeti posao kao samostalni preduzetnik (obrt) ili kao d.o.o.?

Odabir pravnog oblika poslovanja samo je jedan od mnogih koraka na putu preduzetničkog uspjeha. Pored sjajnih poslovnih ideja, preduzetnici se moraju suočiti sa kompleksnostima tržišta. Poznavanje pravnog okvira i poreskih zahtjeva postaje neizbježno za opstanak svake poslovne ideje. U današnje vrijeme, gdje se preduzetnički duh manifestuje kroz freelancere, eCommerce trgovine i društvene medije kao prodajne kanale, razumijevanje zakonskih osnova postaje ključna komponenta uspješnog poslovanja.

Kada preduzetnici u BiH razmatraju pokretanje svog posla, često se suočavaju s dilemom oko pravnog oblika. Pojam „obrt“ u FBiH ili „samostalni preduzetnik“ u RS odnosi se na isti pravni oblik poslovanja. Ova opcija omogućava pojedincima da vode posao u svoje ime, pružajući fleksibilnost koja je posebno privlačna onima koji tek počinju svoje preduzetničko putovanje.

S druge strane, za one koji teže većoj pravnoj zaštiti i strukturiranom pristupu, postoji društvo s ograničenom odgovornošću – d.o.o. Iako sa sobom nosi dodatne administrativne izazove, d.o.o. pruža dodatnu sigurnost, što ga čini izuzetno pogodnim za veće poslovne projekte ili kada je cilj privući investitore.

Odabir pravog oblika poslovanja može biti izazovan. Uporedimo ključne karakteristike samostalnog preduzetništva/obrta i d.o.o.:

  • Registracija: Samostalno preduzetništvo i obrt poznati su po jednostavnoj registraciji i nižim troškovima. Registracija traje oko 15 dana, dok je za d.o.o. postupak duži i često uključuje angažman advokata ili notara.
  • Knjigovodstvo: Obrtnici i samostalni preduzetnici vode pojednostavljene poslovne knjige, što smanjuje troškove, d.o.o. zahtijeva detaljnije knjigovodstvo.
  • Oporezivanje: Prednost samostalnog poslovanja je način oporezivanja, posebno kada je u pitanju PDV. Obrtnici i samostalni preduzetnici plaćaju porez na stvarno naplaćene prihode, dok d.o.o. PDV obračunava na sve izdane račune.
  • Odgovornost: Dok d.o.o. odgovara do visine osnivačkog kapitala, vlasnici obrta i samostalni preduzetnici odgovaraju svojom kompletnom imovinom.

Uz sve ove razlike, važno je biti svjestan entitetskih specifičnosti. Na primjer, dok se samostalni preduzetnik u RS-u može baviti vanjskom trgovinom, obrtnik u FBiH trenutno to ne može.

U svijetu preduzetništva, izazovi se ne svode samo na izbor pravnog oblika poslovanja. Preduzetnici se često suočavaju sa pitanjima o početnom kapitalu, upravljanju gotovinskim tokovima i širenju poslovanja. Na sreću, na tržištu Bosne i Hercegovine postoje resursi i podrška prilagođena ovim pitanjima.

Od edukativnih radionica do finansijske podrške, mnoge organizacije i društva nude rješenja prilagođena stvarnim potrebama preduzetnika. Mikrokreditno društvo Mikrofin je jedno od njih. Ne samo da pruža mogućnost kreditiranja kako bi olakšalo prve korake u svijetu poslovanja, već razumije važnost i dinamiku poslovanja preduzetnika. Upravo zbog toga, Mikrofin je kreirao posebne ponude koje omogućavaju brzu realizaciju kredita za sve poslovne potrebe u samo 24 časa.

Ako vam je potrebna hitna realizacija ili želite brzo ulagati u svoj biznis, Mikrofin nudi fleksibilna i transparentna rješenja koja se mogu prilagoditi vašim specifičnim potrebama.

Za više informacija o načinima podrške preduzetnicima, uključujući i mogućnosti koje pruža Mikrokreditno društvo Mikrofin, preporuka je da se detaljnije informišete u najbližoj poslovnici i pronađete najbolju opciju za svoje poslovne potrebe. Uvijek imajte na umu da su informisanost i savjetovanje sa stručnjacima ključni prije donošenja bilo kakvih poslovnih odluka.