Foto: Alen Hadžić Morris i Arhiva iMTM-a

Smješten u ulici Obala Kulina bana 24 u Sarajevu, iMTM razvija edukativnu platformu za izvođačke umjetnosti a od januara 2018. godine postao je oficijelni predstavnik ”Rockschool” iz Londona za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine (RSL). Program RSL-a je internacionalno priznat, sastoji se iz osam levela muzičkog obrazovanja, i to iz oblasti: pjevanje, muzička produkcija, muzički teatar, gluma, instrumenti (gitara, klavir, bas gitara, bubnjevi, ukulele), teorija muzike i moderni plesovi. Staff iMTM-a su prvenstveno bh. profesori sa višegodišnjim radnim iskustvom van granica Bosne i Hercegovine, koji su školovani u Engleskoj, Americi, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od 2021. godine iMTM je punopravna članica mreže International Theatre Institute/UNESCO Network for Higher education in Performing Arts, kao jedina institucija iz Bosne i Hercegovine. Upisi u iMTM su kontinuirano otvoreni, a nastava se odvija individualno prema sedmičnim rasporedima i u dogovoru sa polaznicima i mentorima.

Škola violine odvija se individualno, jedan na jedan. Učenje violine pridonosi osjećaju za lijep ton, intonaciju i melodiju. Produbljuje se interes za muziku i razvijaju se koncentracija, motoričke i ritmičke sposobnosti. Učenik, uz svakodnevno vježbanje, postiže kulturne i radne navike. Violina je karakterističan instrument kod kojeg je početak nešto teži, ali nakon usvajanja osnova, učenje je brže i lakše. Nastavni plan i program prilagođava se individualno svakom učeniku, uzimajući u obzir njegove interese i potrebe. Preporučuje se da muzička naobrazba violine započne u najranijoj školskoj dobi.

Nadia Jarrar

iMTM/Rockschool: Odjel za violinu

Amna Hujić je osnovno muzičko obrazovanje, smjer violina, stekla u Osnovnoj i Srednjoj muzičkoj školi u Zenici na odsjecima: violina i muzičar općeg smjera, nakon čega upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu, u klasi prof. Violete Smailović-Huart, gdje stiče akademsku titulu Bakalaureata muzičkih umjetnosti-violina, nakon čega odmah završava i master studij. Kroz osnovnu i srednju školu, na federalnim i kantonalnim takmičenjima, ostvarila je zapažene rezultate kao solista i kao član kamernog ansambla, a kroz školovanje je pohađala i mnogobrojne majstorske radionice prof. Violete Smailović-Huart (Hrvatska,BiH), prof. Dore Schwartzberg, C.Ashkina, Oresta Shourgota i profesora Emilia Percana (Austrija). Četiri godine zaredom je bila stalni učesnik na Sarajevo Chamber Music Festivalu, gdje je imala priliku raditi sa članovima Manhattan String Quarteta i Deborah Wong. Učestvuje i kao članica gudačkog kamernog sastava na festivalu “Muzika na žici”, pod umjetničkim rukovodstvom priznate violinistice/pedagoga Violete Smailović-Huart. Stalni je član Gudačkog kamernog orkestra MAS, jednog od najvažnijih ansambala Muzičke akademije u Sarajevu, s kojim koncertira širom BiH. Pomenuti ansambl je 2016.godine postao rezidentni ansambl VI Sarajevo Chamber Music Festivala, najvažnijeg festivala kamerne muzike u BiH. Od 2017. godine, Gudački kamerni orkestar postaje rezidentni ansambl SASEVC-a, prvog međunarodnog violinskog takmičenja Jugoistočne Evrope, gdje dobija priliku raditi sa eminentnim austrijskim violinistom Ernstom Kovacicem, pod čijom palicom orkestar izvodi jedan koncert. Iste godine učestvuje na festivalu Musica Riva Festival, kao član rezidentnog simfonijskog orchestra, sastavljenog od muzičara iz regiona bivše Jugoslavije. Tokom 2017. i 2018. godine ide na turneju u Austriju, Sloveniju i Hrvatsku kao član simfonijskog orkestra u sklopu projekta EUPHONY. U maju 2017. godine osvaja 1. nagradu na Bistričkim zvukolicima u Mariji Bistrici, sa klavirskim kvintetom “Peti element”. Svoje pedagoško iskustvo nastavlja radeći dvije godine u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi u Zenici, gdje polaže i pripravnički ispit. Nakon toga, 2019. godine uspješno polaže audiciju i postaje članica Sarajevske filharmonije.

U školi violine, kroz sve nivoe, učenike upoznajem sa nizom stilova i tehnika specifičnih za ovaj instrument, doprinoseći poboljšanju muziciranja i ovladavanja instrumentom, pružajući fleksibilan pristup praksi i lekcijama. Svojim pedagoškim metodama nastojim da im prenesem ljubav prema muzici, te da ih naučim strpljenju kroz cijeli proces učenja, jer stvarati muziku je nešto što se uči i nadograđuje kroz cijeli život. Kao muzičkom mentoru, veoma mi je važno prvo odlučiti kroz koji će se pravac odvijati njihov muzički razvoj, kako bi otkrili ono najbolje u sebi. Najveći uspjeh za mene predstavlja njihova predanost, volja za radom i napredovanjem”, istakla je Amna Hujić.

Ena Teskeredžić

Pridružite se – upis je u toku!
Prijave slati na email info@mtm.ba
Za više informacija kontaktirajte 062/559-862