Foto: Ivana Roso

U subotu, u sali Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine u kojoj se tražila stolica više, održan je prvi koncert u okviru projekta “Ekfrastičke teme”. Na pozornici se predstavio gudački trio “SA Sinfonietta” koji čine violinistkinje Alma Dizdar i Tamara Arsovski, te violončelistkinja Belma Alić, a tekst inspirisan ovim muzičkim događajem napisat će kritičar i urednik Vladimir Arsenić.

Koncertni repertoar obuhvatio je djela velikana poput Arcangela Corellija, Ludwiga van Beethovena, Heinricha Ignaza Franza Bibera, Josepha Haydna i Aleksandra Borodina. Posebno emotivan trenutak bio je izvođenje Haydnovog “Londonskog trija” (Divertimento u C duru, Hob. IV:1), koji je donio sofisticiran muzički izvještaj o prijateljstvu između Haydna i Willoughby Bertie-a, četvrtog grofa od Abingdona. Beethovenov Preludij i fuga u e molu, Hess 29, pružili su uvid u majstorstvo Beethovenovog kontrapunkta pod Albrechtsbergerovim mentorstvom, dok su 3. i 7. Corellijeva Sonata da chiesa prenijele duh 17. vijeka kroz svoja dinamična četiri stava. Borodinov Gudački trio u g molu, inspirisan ruskom narodnom pjesmom “Šta sam učinio da te povrijedim?”, predstavio je njegovo inspirativno djelo iz ranijih dana. Heinrich Ignaz Franz von Biber ostavio je snažan utisak s Partiom VI u D duru iz svoje zbirke Harmonia artificioso-ariosa (1696), koja istražuje tehnike skordature (drugačijeg štima).


Nakon dugog pljeska publike, ansambl je za bis ponovio Biberov Preludij i Allegro.

Projekat “Ekfrastičke teme” se realizuje uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a u saradnji s Udruženjem “Hila” iz Srbije, Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine i Centrom za edukaciju i kulturu Akademija Čapljina.