Podaci Globalnog izvještaja kompanije Avon o napretku žena pokazuju znake stagniranja, pa čak i nazadovanja u jednakosti spolova širom svijeta. Novo istraživanje pokazuje da je broj žena koje su saglasne da postoje nejednakosti u platama/zarađenom prihodu porastao sa 46% u 2023. na 52% u 2024. godini. Također se povećao broj žena koje smatraju da su stereotipi prepreka za jednakost – sa 86% u 2023. godini u odnosu na 89% u 2024. Ovo istraživanje koje kompanija Avon sprovodi povodom Međunarodnog dana žena pokazuje stavove 7000 žena u 7 zemalja[3] (Velika Britanija, Italija, Rumunija, Poljska, Filipini, Turska i Južna Afrika) o postizanju rodne ravnopravnosti.

Žene se suočavaju sa poteškoćama da prilagode posao sebi

Žene koje traže fleksibilnost i samostalnost prilikom pokretanja sopstvenog biznisa i dalje se suočavaju sa poteškoćama da to i ostvare. Broj žena koji misli da zastupljenost u poslovanju ide u korist muškaraca također se povećao sa 56% na 61%[4], dok više od polovine (57%)[5] žena ispitanih 2024. smatra da im je teško da ostvare visoku poziciju u kompanijama u poređenju sa muškarcima, što je povećanje u odnosu na 54% prošle godine.  Petina (20%) žena kaže da rodnu nejednakost vidi kao poteškoću za pokretanje sopstvenog biznisa, u odnosu na 14% u 2023. godini.

Pristup mogućnostima se smanjuje

Skoro trećina žena (31%) u istraživanju iz 2024. izjavila je da osjeća predrasude poslodavaca kada je riječ o ulogama koje se smatraju „prikladnijim“ za njih jer su žene. Ovaj broj se povećao sa 27% 2023. godine, što ukazuje na još jedan pad jednakosti.

Također se povećava broj žena koje smatraju da im je na raspolaganju manje opcija kada napuste školu. 28% žena, prema posljednjem istraživanju kompanije Avon, slaže se da je to što su žene negativno uticalo na opcije koje su im bile dostupne kada su napustile školu, u poređenju sa 23% žena koje su isto rekle prošle godine.

Ženama je potreban siguran prostor da bi napredovale

Avon je istražio stavove i osjećanja žena kada je reč o njihovoj bezbjednosti. Skoro tri četvrtine (72%) ispitanih žena kaže da se ne osjećaju bezbjedno da šetaju/vježbaju same napolju noću, 43% se ne oseća bezbjedno u javnom prevozu, a 55% žena kaže da se ne osjećaju bezbjedno same u taksiju[6].  Novi podaci također otkrivaju da se više od trećine (35%) žena osjeća „neprijatno“ na radnom mjestu samo zato što su žene. Pored toga, 17% je reklo da se osjeća „nebezbjedno“, a 16% je reklo da se osjeća „uznemireno“.

„Ovo istraživanje pokazuje da smo još daleko od rodne ravnopravnosti. Svijet je neuravnotežen, a mi treba da učinimo više da stvorimo prilike za žene kako bi doprinijele privredi, učestvovale u radu i ostvarile svoj potencijal. Iz prve ruke čujem od naših Avon Članova Kluba širom svijeta kako poslovni model naše kompanije omogućava ženama da imaju veći izbor, fleksibilnost i slobodu. Jer, bolji svijet za žene je bolji svijet za sve“, rekao je Kristof Neirynck, izvršni direktor kompanije Avon.

Kristof Neirynck, izvršni direktor kompanije Avon

Avon je posvećen okončanju rodno zasnovanog nasilja i stvaranju mjesta gdje svojim zaposlenima daje osjećaj bezbjednosti i podrške. Više od 137 godina, Avon stavlja potrebe žena na prvo mjesto kako bi se postigla jednakost. Avon sarađuje sa nevladinim organizacijama širom svijeta kako bi pomogao u okončanju nasilja nad ženama i djevojčicama i doprinio je sa više od 91 milion dolara širom svijeta od 2004. godine za podršku podizanju svijesti, obrazovanju, razvoju i primjeni programa prevencije i direktne pomoći[7]. https://shorturl.at/cowMU

Biti Avon Član Kluba omogućava ženama da same odlučuju i daje im sredstva i fleksibilnost da vode sopstveni posao onako kako im odgovara, što znači da narudžbom Avon proizvoda ulažete u milione žena i tako im pomažete da uče, budu finansijski nezavisne i otkriju sopstvenu snagu.

Avon vjeruje da nijedna žena ne treba da bude marginalizovana zbog zlostavljanja, a njihov Globalni protokol o rodno zasnovanom nasilju za zaposlene pruža podršku onima kojima je potrebna preko obučenih ambasadora u zajednicama i na radnim mjestima. Ovaj program obuhvata preko 15 miliona zaposlenih.

Tokom međunarodnog mjeseca žene, Avon dodatno podržava borbu protiv nasilja nad ženama. Narudžbom posebnog seta, najnovijeg Hydramatic Shine ruža i nesesera, 100% neto profita ide u Avon fond za borbu protiv nasilja nad ženama.

Kako već više od 137 godina slavi žene kroz poslovni model koji omogućava veći izbor i finansijsku nezavisnost, Avon poziva na postizanje dugoočekivanog napretka koji je ženama potreban i koji zaslužuju.

[1] Kombinovani odgovori  “Veoma teško” i “Donekle teško”
[2] Kombinovani odgovori “Da, često“ i „Da, ponekad“
[3] Censuswide se pridržava principa Društva za istraživanje tržišta koje je zasnovano na principima ESOMAR i zapošljava njegove članove koji su i članovi Britanskog anketnog odbora.
[4] Kombinovani odgovori “Izrazito u korist muškaraca” i “Donekle u korist muškaraca”
[5] Kombinovani odgovori “Veoma teško” i “Donekle teško”
[6] Kombinovani odgovori “Nije dovoljno bezbijedno” i “Uopšte nije bezbijedno”
[7] https://www.avonworldwide.com/supporting-women/violence-against-women-and-girls