U današnjem digitalnom dobu, elektronska trgovina (eCommerce) postaje sve važniji faktor u razvoju tržišta Bosne i Hercegovine. Sastanak koji je okupio predstavnike Ministarstva trgovine i eCommerce asocijacije BiH, bio je prilika da se razmotre ključni aspekti budućnosti eCommerca u zemlji, uključujući važnost adekvatnog zakonodavnog okvira, rezultate istraživanja eCommerce tržišta, te saradnju između privatnog i javnog sektora.

Vlada FBiH je, na inicijativu Ministarstva trgovine, usvojila i proslijedila parlamentu Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini, čime se otvara novo poglavlje u regulaciji elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini. S ciljem boljeg razumijevanja trenutnog stanja i potencijala eCommerce sektora u zemlji, predstavnici eCommerce asocijacije BiH iznijeli su rezultate obimnog istraživanja koje su proveli. Na sastanku je ministar trgovine FBiH, Zlatan Vujanović, naglasio koliko je važno uspostaviti saradnju s eCommerce asocijacijom u Bosni i Hercegovini kako bi se zajedničkim snagama stvorio moderan i funkcionalan zakonski okvir koji će omogućiti daljnji rast i razvoj ovog sektora. Aida Soko, konsultantica Ureda premijera, Vlada FBiH, istakla je potrebu uske saradnje javnog i privatnog sektora u tom procesu, kako bi se osigurala efikasnost i održivost ovog novog regulatornog okvira u korist svih uključenih strana.

Orhan Gazibegović, predsjednik eCommerce asocijacije u Bosni i Hercegovini, prezentirao je rezultate istraživanja s naglaskom na saradnju s institucijama. Rasim Memagić, generalni direktor kompanije Alma Ras (članica eCommerce asocijacije u BiH), Edin Emšo, član Upravnog odbora asocijacije i generalni direktor DHL International d.o.o. Sarajevo, i Adin Mulaahmetović, ambasador eCommerce asocijacije u BiH i Project Manager HulkApps-a, iznijeli su svoje stavove o važnosti eCommerca i perspektivama razvoja iz različitih aspekata.

Merima Čarković-Karasalihović, članica Upravnog odbora Asocijacije, partner i jedan od osnivača dmb partners, naglasila je važnost ove sinergije, te priliku da Asocijacija bude aktivni sudionik ne samo javne rasprave vezane za zakon, nego što je i ključno, da učestvuje u izradi podzakonskih akata za eCommerce u našoj zemlji.

Sljedeći koraci uključuju aktivno učešće eCommerce asocijacije u procesu javne rasprave o Nacrtu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, te osiguravanje kontinuirane saradnje s institucijama u izradi podzakonskih akata. Također, važno je nastaviti s radom na edukaciji i promociji eCommerce sektora kako bi se potaknuo rast poduzetništva, logistike i ostalih aspekata elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini.

U ovom trenutku, kada se tehnologija ubrzano razvija i mijenja način na koji ljudi posluju, snažna saradnja između javnog i privatnog sektora od presudne je važnosti za održavanje konkurentske prednosti i poticanje inovacija. Današnji sastanak pokazuje da su Bosna i Hercegovina, njezine institucije i eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini spremni raditi zajedno kako bi osigurali uspješan razvoj elektronske trgovine u zemlji. Dodatno pokazuje koliko su odlučni svi relevantni akteri u kreiranju povoljnog okruženja za razvoj eCommerce sektora u zemlji. Saradnja, otvoreni dijalog i zajednički napori ključni su elementi koji će omogućiti da elektronska trgovina u Bosni i Hercegovini doseže svoj puni potencijal i doprinese ukupnom ekonomskom razvoju zemlje.