Foto: Richard Murgatroyd

Obraćamo se zabrinuti zbog evidentnog ponovnog povećanja broja pasa lutalica u Sarajevu, a posebno napuštenih vrlo mladih kučića o čemu doznajemo putem brojnih dojava i čemu svjedočimo i sami. Važno je napomenuti da je Dogs Trust, pored svojih drugih programa koji se i dalje provode u Sarajevu, program sterilizacije pasa u Kantonu Sarajevo zatvorio 2019. godine, prebacujući svoje ograničene resurse u druge dijelove zemlje sa istim problemom, a nakon čitavih sedam godina finansiranja kampanja masovne sterilizacije u ovom gradu. Rezultat je bio oko 80% sterilisanih pasa na ulici, što je populaciju stavilo pod kontrolu i spriječilo da na desetine hiljada novih legala završi na ulici, te uzrokovalo vidni pad broja uličnih pasa. Pored sterilizacije pasa, iznimno vrijedna podrška odnosi se i na sve druge programe koji su za cilj imali da se pomogne rješavanju problema pasa lutalica, uključujući i značajno ojačan kapacitet veterinarske struke, kao i tehničku i savjetodavnu pomoć lokalnim vlastima koje smo još tada pozvali da iskoriste naše rezultate i nastave sistemski raditi na ovom pitanju nakon što smo mi o svom trošku stvorili preduvjete za to. U Sarajevu je 2019. godine zabilježeno oko 3.000 pasa lutalica, što je značajno manje u odnosu na 12.000 koliko smo zatekli 2012. godine.

Nažalost, unatoč našim apelima te značajnim rezultatima i velikim naporima i ulaganjima, problem se u Sarajevu sada primjetno počeo vraćati i prijetiti da ponovo eskalira. Neodgovornost vlasnika i napuštanje pasa ponovo uzimaju maha, kao i nehumano postupanje prema psima, te pojavu neregistriranih skloništa i pansiona, i dalje uglavnom bez sankcija odgovornih vlasti.

Sistem za upravljanje populacijom pasa za koji u Sarajevu određeni elementi već postoje nije uvezan, i građani još uvijek ne znaju kome se obratiti ako primijete ugroženog psa, a posebno kučiće koji se jako mladi i nemoćni ostavljaju na ulici, ili zlostavljanje i nehumanost prema životinjama. Iako pojedine institucije sada rade efikasnije i transparentnije na ovom pitanju, i iako sada BiH ima i državni registar životinja koji omogućava nadzor nad svim vlasnicima pasa, upozoravamo da nedostatak sistemskog pristupa prijeti da prouzroči vraćanje i ponovno esklaliranje problema.

Dogs Trust u BiH nažalost nema neograničene resurse, te nema kapacitete niti mandat da adekvatno i zakonski zbrine pse koji se bez nadzora i uglavnom nesterilisani napuštaju, pogotovo u regijama gdje je već završio svoj angažman. Za ovo su isključivo odgovorne lokalne vlasti i institucije koje imaju obavezu da na transparentan način provode državne zakone iz ove oblasti. Kao organizacija za dobrobit pasa, cilj nam je da svoje resurse i kapacitete upotrijebimo na najefikasniji način, zbog čega smo svoju podršku organizovali putem programa posebno dizajniranih da efikasno podrže lokalnu legislativu i rješenje u konkretnom kontekstu problema ove zemlje.

Ovim putem ponovo pozivamo sve lokalne vlasti da iskoriste naše postignute rezultate, da se kroz međusobnu saradnju hitno angažuju i osiguraju da se elementi humanog, zakonskog sistema uvežu i zakoni ove zemlje provode dosljedno i transparentno, a što duguju i zajednici i psima u njoj.