Svi znamo da je mnogo  kvalitetnih napuštenih pasa koji bi mogli postati sjajni ljubimci, ali uspjeh Programa zavisi i od spremnosti volontera na rad i suradnju sa predstavnicima Fondacije Dogs Trust BiH. Pomozite da što više pasa pronađe svoj trajni, sretni dom!

Ako ste zainteresovani da postanete Fostering volonter, pročitajte informacije ispod, i popunite aplikaciju za volontiranje.

Fondacija Dogs Trust BiH podršku u udomljavanju pasa provodi kroz vlastiti Program Fostering udomljavanja, a uz učešće volontera koji privremeno vode brigu o psima koji uđu u Program.

Od Fostering volontera se očekuje:

 • da voli pse;
 • da je punoljetan/na i, ako živi sa roditeljima, da ima njihovo odobrenje za učešće u Programu;
 • da nije aktivista koji/a trenutno učestvuje, ili je učestvovao/la u udomljavanju pasa van teritorije Bosne i Hercegovine, za neprijavljen profit;
 • da se obaveže da će jednom sedmično psa voditi na časove u Dogs Trust Školu za pse;
 • da se obaveže da će, u hitnim slučajevima, kontaktirati dežurnog veterinara i Fostering koordinatora.

Koristi koje će volonteri koji učestvuju u Dogs Trust Programu Fostering udomljavanja imati:

 • pomoći će u spašavanju života napuštenih životinja;
 • neće imati nikakvih vlastitih finansijskih izdataka vezanih za brigu o „foster psu”;
 • imat će simboličnu naknadu za brigu o „foster psu”;
 • dobit će stručnu edukaciju u obučavanju pasa po metodi pozitivne motivacije;
 • u znak zahvalnosti, dobit će Dogs Trust Zahvalnicu za svoj doprinos u programu Fostering udomljavanja;
 • doprinijet će zajednici u rješavanju problema napuštenih pasa.

Podrška koju će volonteri imati od strane Fondacije Dogs Trust:

 • hrana za „fostering psa”;
 • potpuna veterinarska obrada i liječenje za ovog psa;
 • sve potrepštine za psa, kao što su ogrlica, povodac, prostirka, hrana i ostala dostupna oprema;
 • podrška od strane Fostering koordinatora;
 • podrška od strane stručnjaka za obuku i ponašanje pasa iz Dogs Trust Škole za pse;
 • posebna edukacija u obučavanju pasa metodom pozitivne motivacije.

Napomena:

Program se u početku provodi sporijim tempom i za početak samo na području Kantona Sarajevo, iz sljedećih razloga:

 • Fondacija Dogs Trust BiH još uvijek nema vlastiti Centar za udomljavanje, što znači da Program zavisi o broju i kvalitetu Fostering volontera;
 • Trenutno dostupni resursi dovoljni su za samo jednog Fostering koordinatora i jednu lokaciju Škole za pse, oboje neophodno za ovaj način udomljavanja;
 • Standardi za udomljavanje Fondacije Dogs Trust garantuju održivost i kvalitet; prema standardima Dogs Trust udomljavanja, uvijek se traži najbolji mogući spoj mogućnosti i karaktera vlasnika, i potreba i karaktera ljubimca, kako bi njihova veza trajala za cijeli život psa, nasuprot inicijalno većem broju udomljavanja bez detaljne procjene kompatibilnosti, čime se rizikuje ne samo visok stepen povrata pasa, veći i njihovo napuštanje.