Kako je bilo 2012. godine kada je Dogs Trust stigao u BiH

Brojanje pasa 2012. godine pokazalo je da je samo u 4 gradske opštine Sarajeva na ulicama živjelo čak 12.000 pasa! Ovaj problem je u okviru istrazivanja mišljenja javnosti koje je proveo UNDP proglašeno kao primarno sigurnosno pitanje zajednice.

2019. godine, nakon kontinuiranog provođenja Dogs Trust kampanja sterilizacije pasa, broj pasa u glavnom gradu je smanjen za 4 puta! Na oko 80% teritorije zemlje gdje Dogs Trust provodi svoje aktivnosti, spriječeno je da na ulicama završi na stotine hiljada novih pasa.

Foto: Richard Murgatroy

Fondacija Dogs Trust je prije tačno 10 godina pokrenula aktivnosti u BiH jer je vjerovala da, tada još novousvojeni (2009.g.) i progresivni Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, daje jasne okvire za sistemsko i humano upravljanje populacijom pasa koje omogućava da psi više ne žive na ulicama. Zato je glavni cilj Fondacije Dogs Trust bio i ostao poduprijeti upravo ključne sistemske mjere Zakona i kroz smanjenje populacije pasa na ulicama, edukaciju i podizanje svijesti vlasnika i javnosti, pomoći lokalnim vlastima – koje su jedine obavezne i imaju kapacitete, nadležnosti i resurse – da postepeno, ali sigurno i trajno, riješe ovaj problem.

Ali nije sve bilo tako jednostavno i lako. Prepreke su  tokom godina bile brojne, počevši od nedovoljnog veterinarskog kapaciteta za provođenje masovne sterilizacije, nerazumijevanja efikasnosti ove metode za trajno rješenje, otpora prema starilizaciji vlasničkih pasa, do nedostatka inicijative nadležnih lokalnih vlasti.

Foto: Richard Murgatroy

Elementi zakonskog sistema sigurno rješavaju problem trajno i humano

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH daje jasne okvire za uspostavljanje sistema za upravljanje populacijom pasa kojim se postiže humano rješenje bez rizika da će se problem ponavljati.

Kako bismo bolje razumjeli mjere koje su propisane i koliko zapravo imaju smisla, počnimo od izvora pasa na ulicama i samog korijena problema!

Ali prije svega, da naglasimo: Sasvim je sigurno jedno, psima nije mjesto na ulici, jer to nije dobro ni za zajednicu ni za pse!

 • Ko su „psi lutalice“?

Psi lutalice su ili nedavno napušteni vlasnički psi ili njihovi potomci.

To znači da je korijen problema – neodgovorno vlasništvo, i neodgovorno, neregulisano i neregistrirano držanje i uzgoj pasa!

Prepušteni sami sebi, ovi psi prisiljeni su da se sami snalaze za hranu, sklonište, i izloženi su rizicima od stradanja, vremenskih neprilika, gladi i bolesti. Istovremeno, iako su uprkos teškim uslovima života mnogi napušteni psi miroljubivi i čeznu za ljudskom pažnjom, neki od njih u tako teškoj situaciji mogu predstavljati rizik zajednici.

Glavni izvor dotoka novih pasa na ulice je nesankcionirano novo napuštanje i nekontrolisana reprodukcija.

Kada uzmemo sve navedeno u obzir, jasno je koje korake treba poduzeti, a svi oni su propisani Zakonom!

 1. Masovna sterilizacija i dodatna obrada pasa na ulici koja zaustavlja dalju reprodukciju, smanjuje rizike za zajednicu i pomaže psima da budu zdraviji! Ako znamo da samo jedna ženka na svijet može donijeti i do 12 kučića u jednom leglu, a da je svaka nova ženka reproduktivno zrela sa samo 6 mjeseci, jasno je kakao ova mjera djeluje!
 1. Nadzor nad držaocima pasa, sankcionisanje, edukacija i podizanje svijesti

Da bismo spriječili napuštanje i neadekvatno uzgajanje i držanje pasa, ključno je provesti mjere koje mogu osigurati samo lokalne vlasti i inspekcije. Jeste li znali da BiH sada ima državnu bazu podataka koja je propisana Zakonom? To znači da svaki pas mora biti registriran, kao i njegovi vlasnici ili držaoci, a što sad omogućuje i sankcionsanje nedogovornosti. Dostatan i adekvatan, sistemski nadzor nad vlasnicima, uzgajivačima, lovcima, skloništima, pansionima i svim drugim držaocima pasa, sigurno sprečava nesankcionisano napuštanje, dok edukacija i podizanje svijesti dugoročno, ali sigurno, pomažu da svi koji drže pse budu istinski odgovorni i prema njima i prema društvu.

 1. Skloništa, udomljavanje, nadzor nad psima koji privremeno borave u zajednici

Prema Zakonu, lokalne vlasti bile su obavezne da u roku od godinu dana od usvajanja Zakona uspostave skloništa za nezbrinute životinje i službe za humano hvatanje, kao i da osiguraju masovnu sterilizaciju za pse.

Mala, tranziciona skloništa su jako važan element sistema jer omogućavaju humano zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih pasa.

Međutim, jako je važno da ova skloništa budu registrirana i pod redovnim nadzorom inspekcija kako bi bila humana i kako ne bi postala prenatrpana.

Masovna, prenatrpana skloništa brzo postaju prava noćna mora i za pse, jer lako postanu neuslovna, a za lokalne vlasti ili druge koji su nadležni za finansiranje i održavanje, postaju preskupa i neodrživa.

Zato je važno da u prelaznom periodu vodimo računa i o psima koji privremeno žive u zajednici. Mnogi napušteni psi spremni su i čeznu da imaju dom i vlasnika. Ali neki od njih, iako jako miroljubivi, sterilisani i obrađeni, su se navikli na svoj način života, pa bi bilo rizično i za njihovo zdravlje i ponašanje, da ih se smjeste u ograničen prostor. Ujedno, ovi psi vrijede zajednici jer je „čuvaju“ od mogućih novih pasa koji možda nisu ni zdravi ni miroljubivi, niti sterilisani ili vakcinisani, a koji bi sigurno došli u potrazi za hranom da nema ovih „komšijskih pujda“. I u našoj sredini, imamo brojne pozitivne primjere brige o ovakvim psima, a i dokaz šta se desi ako se ovi psi naglo „uklone“. To ne znači da psi treba da žive na ulici, kako smo već raije napomenuli, već da je u situaciji kada već imamo ovako izražen problem, neophodno koristiti sve resurse postupno, vodeći računa o dobrobiti i zajednice i pasa.

Foto: Richard Murgatroy

Kako je Dogs Trust u toku 10 godina svog značajnog ulaganja i napora doprinjeo pozitivnim promjenama za pse i zajednicu

 • Spriječeno je na stotine hiljada novih napuštenih pasa

Kroz kampanje masovne sterilizacije pasa na ulici, Dogs Trust je finansirao sterilizaciju/kastraciju preko 100.000 pasa od čega preko 70% pasa na ulicama, te za svakog psa i vakcinaciju protiv bjesnila, tretman protiv crijevnih parazita, i mikročip, a za pse na ulici dodatno i ušnu markicu i tetovažu. Ovim je spriječeno da na stotine hiljada novih pasa, koji bi trpili život bez neophodne brige čovjeka, te predstavljali mogući rizik za zajednicu, završi na ulici.

 • Pružena je značajna tehnička i finansijska pomoć lokalnim vlastima – jedinim koji su obavezni i koji mogu osigurati zakonsko i trajno riješenje

Ova istinski značajna podrška pomogla je da se broj pasa lutalica stabilizira u mnogim regijama zemlje, a kroz tako vrijednu finansijsko ulaganje, omogućila odgovornim vlastima da uz manje troškove iz budžeta, efikasnije i brže budu na putu ka trajnom rješenju.

 • Evidentne pozitivne promjene u svijesti i ponašanju

U široj slici, Dogs Trust je kroz edukaciju i podizanje svijesti napravio zaista značajnu promjenu u svijesti i znanju relevantnih publika i cijele javnosti!

 • Znatno ojačan veterinarski kapacitet

Zbog doprinosa Dogs Trust-a u podizanju kapaciteta veterinarske struke, posebno što se male prakse tiče, mnogi vlasnici pasa sada imaju dostupnu kvalitetniju i povoljniju veterinarsku njegu za svoje ljubimce, bliže svom domu. Zahvlajujući ovoj edukaciji zaprvo je i omogućeno provođenje kampanja masovne sterilizacije uz strogo poštovanje zakonskih i Dogs Trust procedura. Nije zanemarljiv ni finansijski efekat za veterinarsku struku i lokalnu ekonomiju.

 • Spriječeno neželjeno ponašanje pasa i napuštanje

Vlasnici pasa su kroz Dogs Trust edukaciju u Školi za pse, te veliki broj javnih kampanja i događaja, mnogo bolje upoznati sa svojim obavezama i važnosti odgovonog vlasništva pasa. Veliki broj vlasnika koji ranije nisu bili spremni na to, odlučili su sterilisati svoje ljubimce, čime je spriječeno neželjeno ponašanje prouzokovano reproduktivnim hormonima, te neplanirana legla koja nerijetko završe na ulici.

 • 10 generacija educirane djece za sigurnost i odgovornost

Edukacijom djece dosegnuto je više generacija budućih vlasnika pasa, a djeca, kao najranjivija kategorija društva, su naučila kako da budu što sigurnija sa psima, te koliko je važno psa nabaviti adekvatno i o njemu se brinuti odgovorno do kraja njegovog života. Ovaj program je pozitivno djelovao i na roditelje i nastavnike koji su shvatili koristi ovakve edukacije kako za sigurnost i znanje djece, tako i za razvijanje empatije i samopouzdanja od malih nogu.

 • Naglašena je važnost udomljavanja

Ljubitelji pasa su dobili šansu da udome psa uz Dogs Trust pomoć i stručni savjet, a spašeni psi su dobili sretne i trajne domove u kojima uživaju i svojim vlasnicima donose radost i koristi za njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Ovaj program je koristan na više nivoa i za cijelu zajednicu jer su kroz njega psi sa ulice zbrinuti, pa tako ne postoji mogućnost da postanu rizik bilo kome. Sve publike mnogo bolje razumiju koliko je važno dobiti stručnu pomoć kada nabavljaju psa.

Nakon 10 godina ulaganja i rada, ponosni na evidentno značajna postignuća, Dogs Trust nastavlja u novom „ruhu“, ne više kao Predstavništvo, već kao Fondacija Dogs Trust BiH čiji osnivač je Dogs Trust Worldwide! Ova promjena samo potvrđuje opredjeljenost Fondacije Dogs Trust da nastavi pružati svoju podršku Bosni i Hercegovini, te otvara nove mogućnosti, uključujući širenje podrške i kapaciteta na cijelu regiju jugoistočne Evrope koja se nosi sa sličnim problemom. Budite i vi dio ove značajne priče, pratite i podržite naš rad i uključite se u pozitivne promjene kako bi naše društvo postalo odličan primjer humanog sistema za upravljanje psima, jer pas nije igračka, nego čovjekov najbolji prijatelj i plemenito biće koje zaslužuje našu brigu za cijeli život!