Izdavačka kuća Buybook će za deveti Međunarodni festival književnosti BOOKSTAN. NO EAST. NO WEST., koji se ove godine održava u periodu od 3. do 6. jula/srpnja, dodijeliti 20 stipendija za učešće u radionici književne kritike. Tema ovogodišnje radionice je Konstrukcije nade i beznađa u književnoj kritici, a vrijeme održavanja je od 30. juna/lipnja do 6. jula/srpnja 2024. godine.

U ovim zastrašujućim, beznadnim vremenima, svijest o prolaznosti nekadašnjih beznađa i o načinima na koji su ljudi ipak uspijevali opstati i pronaći izvore nade, možda je najbolje graditi pažljivo slušajući glasove ranijih generacija (…). Pišući o njima, kao i o piscima sopstvene generacije, iz perspektive sopstvenog vremena i njegovih beznađa i razloga za nadu, mladi kritičari i kritičarke uspostavljaju jedan od komunikacijskih kanala preko generacijskog jaza, učeći nas da u književnim tekstovima čujemo i ono što bi buka i bijes historije željeli da prečujemo i da zaboravimo“, kazala je povodom ovogodišnjeg izdanja Bookstanove radionice književne kritike njena voditeljica, profesorica Andrea Lešić.

Andrea Lešić, voditeljica Bookstanove 9. radionice književne kritike

Aplikacije je do 20. maja/svibnja potrebno poslati na e-mail adresu radionica@buybook.ba i trebaju sadržavati prijavnicu, biografiju i dva autorska rada iz oblasti književne kritike, esejistike, znanstvene publicistike, a u obzir dolaze i stručni i naučni radovi, te književne i/ili novinarske kolumne. Nakon pregledanih aplikacija, ubrzo nakon posljednjeg roka za prijavu, odabrani kandidati će eventualno biti pozvani na online intervju s koordinatorima radionica nakon kojih će se obaviti finalna selekcija.

Stipendija je namijenjena studentima/cama i književno-umjetničkim kritičarima/kama koji/e aktivno govore engleski jezik, pišu na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, te imaju od 21 do 30 godina. Učesnici/e koji su sudjelovali na prethodnim radionicama imaju ponovno pravo prijave.

Zadaci za kandidate koji prođu selekciju bit će podijeljeni u tri segmenta:

  • Prva faza je pisanje teksta koji se treba dostaviti do 17. juna/lipnja, a zadatak će biti naveden u pozivnom pismu.
  • Druga faza podrazumijevat će zadatke koji se tiču praćenja događaja festivala; navedeni tekstovi bit će objavljeni na društvenim mrežama i web-stranicama Buybooka i Bookstana, te odabrani na stranicama medijskih partnera.
  • Treća faza je pohađanje predavanja i radionica sa uglednim predavačima u vrijeme trajanja programa.

Voditeljica ovogodišnje radionice je prof. dr. Andrea Lešić, profesorica na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje uglavnom književnoteoretske predmete na sva tri ciklusa studija. Pisala je o komparativnoj književnosti (francuskoj, ruskoj i književnostima jugoistočne Evrope) i književnoj teoriji (posebno o strukturalizmu, naratologiji, i Bahtinu, kao i o problemu pamćenja). Kroz svoj naučno-istraživački rad se bavi problemom kulturnog pamćenja, kognitivnom poetikom, ljubavnim pričama i vampirima.

Pored voditeljice radionice, odabrani polaznici/e će imati priliku slušati i druge predavače/ice i goste/gošće festivala.

Stipendija pokriva troškove radionice, smještaja u hostelu, hranu u dogovorenim restoranima, te troškove puta. Molimo sve zainteresirane da pročitaju pravilnik učešća koji se nalazi u dokumentu s prijavnim obrascem.

Stručni žiri će odabrati 20 polaznika/ca programa kojima će po realizaciji zadatka biti dodijeljena priznanja, a najboljima i nagrade.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Zvanične potvrde učešća poslat ćemo odabranim kandidatima najkasnije do 24. maja/svibnja 2024. godine, uz detaljniji program rada i potrebne logističke informacije.