Decenijama nakon što su nacisti spalili knjige za koje su ocijenili da su protivne njemačkom identitetu, jedan čovjek ih je odlučio oživjeti za buduće generacije. Od 1976. pa do svoje smrti 2013. godine, Georg P Salzmann sakupio je oko 12.000 knjiga koje su bile zabranjene i spaljene u nacističkoj Njemačkoj. Njegov otac, nacista, ubio se 1945. godine, kada je Georg bio tinejdžer.

Knjige koje je Georg sačuvao postale su poznate kao Biblioteka spaljenih knjiga, a 2009. godine su prodate Univerzitetu u Augsburgu, te su danas dostupne čitalačkoj javnosti. Salzmannova izričita želja bila je da njegove knjige budu dostupne javnosti, a ne izolovane i dostupne samo istraživačima na univerzitetu.

Prva knjiga koju je Salzmann kupio za svoju biblioteku bio je roman Ernsta Weissa, ljekara i pisca jevrejskog porijekla koji se ubio kad su nacisti 1940. ušli u Pariz, grad u kojem je tada živio. Među knjigama koje su nacisti palili bili su i naslovi Karla Marxa, Emila Zole, Bertolta Brechta, Andrea Gidea i drugih.

 „Većinom se radi o knjigama koje su objavljene davno prije 1933. godine, a nacisti su ih spaljivali iz različitih razloga. Kod većine se radilo o knjigama jevrejskih autora, druge su napisali socijalisti i komunisti, kao i antiratni autori koji su iskusili patnje Prvog svjetskog rata, pacifisti koji su kritikovali strahote rata u svojim knjigama“, objasnio je za BBC Gerhard Stumpf, današnji bibliotekar na Univerzitetu u Augsburgu.