Novo istraživanje kompanije Avon otkriva da su nedostatak fleksibilnih radnih mogućnosti (48%), zarađeni prihodi (46%) i sposobnost pokretanja vlastitog poslovanja (29%) među najvećim nejednakostima s kojima se žene suočavaju i koje ih sprječavaju da dostignu svoj puni potencijal.

U izvještaju “Globalni napredak žena” kompanije Avon, koji odražava stavove više od 7.000 žena u sedam zemalja (7145 žena širom Velike Britanije, Italije, Rumunjske, Poljske, Filipina, Turske i Južne Afrike), navodi se da iako više od tri četvrtine (77%) žena želi zaraditi više novca, bilo kroz drugi tok prihoda ili u njihovoj trenutnoj ulozi, više od trećine (35%) smatra da je pristup pokretanju vlastitog poslovanja na strani muškaraca.

Kao kompanija s tradicijom promoviranja žena duže od 137 godina i poslovnim modelom koji ženama omogućava veći izbor i financijsku nezavisnost, Avon poziva na smanjenje razlike u zaradama i da se omogući svima jednak pristup radu i zaradi neovisno o spolu.

Prepreke u poduzetništvu

Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, žensko poduzetništvo raste širom svijeta, a između osam i 10 milijuna malih i srednjih poduzeća širom zemalja u razvoju, ima najmanje jednog ženskog vlasnika. Usprkos tome, muškarci i dalje nadmašuju žene u odnosu tri prema jedan kada je u pitanju poslovno vlasništvo.

Pet najčešćih prepreka koje žene identificiraju kada je u pitanju pokretanje vlastitog poslovanja su financije (61%), strah od neuspjeha (44%), ne znaju odakle početi (36%), nedostatak znanja na tržištu (34%) i nepostojanje povjerenja (33%).

U skladu sa saznanjima kompanije Avon da su, prema riječima ispitanica, najveća prepreka financije, istraživanje organizacije Atomico otkriva da je udio žena osnivača u investicijama stagnirao, pri čemu 87% svih sredstava za rizični kapital u Europi prikupljaju samo muški timovi osnivača. Alarmantno je da su investicije kod isključivo ženskih timova pale s 3% na 1%, usprkos dokazima koji pokazuju da žene mogu ostvariti 25% bolju zaradu.

Napredak koji treba postići

Iako podaci Svjetskog ekonomskog foruma ukazuju na to da se globalni rodni jaz smanjio za 68,1% u protekloj godini, oni također sugeriraju da će ovom brzinom napretka biti potrebno 132 godine da se postigne potpuni paritet. Iako je postignut mjerljiv strukturni napredak, istraživanje kompanije Avon otkriva da iskustva žena pokazuju da je preostalo mnogo posla; preko pet od šest žena (86%) smatraju da su stereotipi koji idu u prilog muškarcima prepreka jednakim mogućnostima.

Kriza troškova života doprinijela je zastoju napretka ka rodnom paritetu, nešto više od tri četvrtine (76%) žena smatra da je kriza troškova života negativno utjecala na njihove financije. Pored toga, kod žena postoji četiri puta veća vjerojatnost da osjećaju veću pogođenost tom krizom od muškaraca.

Pristup fleksibilnim mogućnostima za rad

Prema podacima SEF-a iz 33 zemlje, muški udio vremena provedenog u neplaćenom radu kao udio ukupnog rada bio je 19%, dok je kod žena bio 55%. Usprkos tome, prema istraživanju kompanije Avon, više od trećine (36% 3) ispitanica smatra da je fleksibilnost na radnom mjestu u korist muškaraca, u usporedbi s nešto više od 1 od 8 (13%) koje misle da je ta fleksibilnost u korist žena.

Dvije od pet žena (41%) čak tvrde da im je teško ostvariti fleksibilan rad u odnosu na muškarce. Ne omogućavanjem ili ne zagovaranjem fleksibilnog rada žena, društvo sprječava žene da ostvare svoj potencijal za zaradu, posebno ako izaberu biti pružatelji njege ili moraju biti pružatelji njege. To ima veliki utjecaj na postizanje rodne ravnopravnosti, a trećina (34%) žena kaže da je preuzimanje odgovornosti za brigu o djeci imalo negativan utjecaj na njihov napredak u karijeri.

Angela Cretu, CEO Avon Worldwide

Angela Cretu, CEO Avon Worldwide

Angela Cretu, izvršna direktorica kompanije Avon, ističe: „Nekoliko studija zaredom nam je pokazalo da kada su žene osnažene i angažirane, cijelo društvo ima koristi – bolji svijet za žene je bolji svijet za sve. Dok neke zemlje poduzimaju pozitivne korake i napreduju u ovom pogledu, mnoge žene se još uvijek suočavaju s preprekama kada je u pitanju sloboda izbora, rada i mogućnosti zarade. Želimo to promijeniti. Već preko 137 godina, stvaranje pozitivnih promjena za žene je utkano u poslovanje kompanije Avon: svakom narudžbom Avonovih proizvoda podržavate promjene za bolji svijet. Uklanjanje prepreka za ekonomsko sudjelovanje s kojima se suočavaju žene je od presudnog značaja da se omogući napredak žena. Nema boljeg trenutka od Međunarodnog dana žena da se ova tema istakne i započne razgovor”.