Studenti treće godine odsjeka za Glumu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, gostovali su na 8. po redu Međunarodnom festivalu kazališnih akademija “Dioniz – Igrom do zelenog, 2015.” sa ispitnim zadatkom predmeta Ples V: Tango-po motivima Orestije i sa ispitnim zadacima Antičkog dijaloga i monologa, predmeta Gluma V. Studente su pratili docent Emir Fejzić i viša asistentica Arma Tanović Branković. Prezentacija ASU bila je 26.05. 2015. Izvrsnim nastupom studenti su oduševili publiku, dobili sjajne kritike od kolega sa drugih Akademija i osvojili nagradu za najuspješniju predstavu festivala ( Dijele prvo mjesto s Akademijom dramskih umjetnosti iz Zagreba koja se predstavila ispitnom predstavom “Kratki rezovi”) Studenti koji su predstavljali Akademiju : Saša Krmpotić, Matea Marušić, Andrea Aković, Darja Badnjević, Mak Čengić, Edis Bilić i Ilda Bisić. Klasu vodi redovni profesor Senad Bašić a nastavnik na predmetu Ples je Gordana Magaš.