Kompanija Samsung otvorila je Apps Lab na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, u čije je opremanje uloženo 48.000 eura. Laboratorija je zamišljena kao centar u kome će studentice i studenti raditi na praktičnim projektima i razvoju svojih ideja i aplikacija, kako bi kasnije lakše došli do posla u struci.

„U Samsungu vjerujemo da informacione tehnologije mogu pomoći u rješavanju izazova moderne ekonomije i tržišta. Sa tim izazovima studentice i studenti će se susresti čim završe fakultet. Baš zato razvijamo projekte koji mogu da unaprijede obrazovanje mladih, kako bi stekli praktična digitalna znanja i vještine koje zahtjeva današnja ekonomija“, rekao je Milan Vujović, direktor marketinga kompanije Samsung Adriatic, dodajući: „Kroz saradnju sa obrazovnim institucijama želimo da studentice i studente što bolje pripremimo za buduće poslovne angažmane i omogućimo im da odmah po diplomiranju budu u poziciji da se lakše zaposle u struci. Vjerujem da će im teorijsko znanje, uz praktično iskustvo koje ovde dobiju, u tome pomoći.“

Laboratorija za razvoj aplikacija sadrži 16 radnih stanica za studentice, studente, profesorice i profesore, dva Smart LED televizora, server, bežičnu mrežnu opremu i najnovije modele tableta i Gear uređaja. U Laboratoriji će studentice, studenti, profesorice i profesori raditi na najsavremenijoj opremi, razvijati korisne i kvalitetne aplikacije i na taj način nadograditi svoje teorijsko znanje. Partnerstvo kompanije Samsung i Elektrotehničkog fakulteta ima za cilj i poboljšanje kvaliteta nastave, podsticanje profesorica, profesora, studentica i studenata da primjenjuju savremene informatičke tehnologije ne samo u svakodnevnoj nastavi, već i u realizaciji naučnih i praktičnih projektnih zadataka i studentskih radova.

„Čini nam posebno zadovoljstvo što je Samsung prepoznao Elektrotehnički fakultet u Sarajevu kao vodeću visokoškolsku ustanovu u oblasti računarstva u Bosni i Hercegovini. Već 56 godina uspješno educiramo visokoobrazovani kadar koji je izuzetno cijenjen na tržištu rada, kako ovdje, tako i širom Evrope i svijeta. Oko 150 studentica i studenata svake godine stekne diplomu mastera na našem Fakultetu i ti mladi ljudi nose razvoj i održavanje gotovo svih tehničkih sistema u zemlji, onih bez kojih je praktično nemoguće zamisliti život savremenog čovjeka“, izjavio je Samim Konjicija, dekan ETFa u Sarajevu, dodajući: „Ova laboratorija će sigurno omogućiti da naših gotovo dvije hiljade studentica i studenata rade i uče u još boljim uvjetima. Živimo i radimo u vremenu u kome ne postoji nikakvo ulaganje društvene zajednice u poboljšanje uslova odvijanja nastavnih i naučnih procesa na našem fakultetu. Samsungu dugujemo veliku zahvalnost za ovu vrijednu donaciju. Ako se izuzmu ulaganja iz vlastitih sredstava ETF-a, radi se, po vrijednosti, o najvećem ulaganju u opremu koja se koristi u nastavi u posljednjih 20 i više godina“.