Povodom Ramazanskog bajrama predstavnici Raiffeisen banke uručili su donaciju Udruženju građana djece sa posebnim potrebama Mali svijet Lukavac.

“Djelujući u skladu sa principima održivosti, kontinuirano nastojimo doprinijeti zajednici u kojoj poslujemo, te smo i ove godine nastavili projekat darivanja u okviru kojeg sredstva, umjesto na slanje čestitki klijentima povodom praznika, usmjeravamo u donacije udruženjima humanitarnog karaktera. Povodom ovog praznika uručili smo donaciju udruženju Mali svijet uz želju da barem djelimično olakšamo rad ovog udruženja koje ima jednu plemenitu zadaću, a to je da pomogne najmlađim članovima našeg društva. Nadam se da će ova donacija pomoći Udruženju u njegovim naporima da ostvari svoje ciljeve i unaprijedi kvalitet života njegovih članova”, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, koji je ovu priliku iskoristio i da se zahvali klijentima bez kojih ovakva vrsta podrške ne bi bila moguća.

Udruženje građana djece sa posebnim potrebama Mali svijet Lukavac bavi se radom sa djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta koja imaju neki od poremećaja iz autističnog spektra, kao i djecom sa drugom vrstom posebnih potreba.

Raiffeisen banka kontinuirano nastoji da aktivnom podrškom doprinese i podrži rad ustanova i institucija čiji su štićenici djeca i najosjetljiviji segmenti društva.