Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić

Poliklinika Sunce Agram u BiH, najveća i najsavremenija privatna zdravstvena ustanova i dijagnostički centar u regiji ove godine obilježava značajan jubilej 10 godina uspješnog rada i postojanja. Bh. pacijentima i osiguranicima Adriatic dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pruža kvalitetne zdravstvene  usluge  u  brojnim   medicinskim oblastima  na evropskom nivou.

Vrhunski tim stručnjaka ove poliklinike prvi je u BiH, još prije devet godina, počeo sa primjenom lasera u oblasti ginekologije za liječenje premalignih promjena na grliću maternice, a od prije četiri godine sa velikim uspjehom primjenjuju i najsavremenije metode liječenja stresne urinarne inkontinencije.

Zahvaljujući poliklinici Sunce Agram, pacijenticama u BiH sada je dostupna još jedna revolucionarna metoda u oblasti ginekologije, metoda podmlađivanja jajnika, koja se ne radi čak ni u mnogo razvijenijim zemljama EU. O ovoj i mnogim drugim novostima sa poliklinike razgovarali smo sa prim.dr. Taibom  Delićem , spec. ginekologom i direktorom poliklinike Sunce Agram u BiH.

Konkurencija među privatnim zdravstvenim ustanovama u BiH sve je veća. Kako poliklinika Sunce Agram uspijeva da se održi među najboljima?

S ponosom mogu reći da je poliklinika Sunce Agram svih ovih deset godina bila i ostala vrhunski medicinski dijagnostički centar. Prema brojnim kriterijima među najboljim smo u BiH u oblastima u kojima se bavimo, a to su oblasti interne medicine, kardiologije, radiologije, gastroenterologije, ginekologije, neurologije, oftalmologije, urologije i citologije, te laboratorijske dijagnostike. Prošle godine smo postali prva zdravstvena ustanova u BiH koja je dobila certifikat kvalitete ISO 9001:2015, koji je  garancija da su uspostavljeni viši standardi kvalitete u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Naravno, sve to nam predstavlja obavezu da i dalje pratimo trendove savremene medicine.

Tokom proteklih deset godina  primjenili ste brojne inovacije svjetske medicine u radu poliklinike Sunce Agram. Možete li reći nešto o tome?

Da, među prvima smo još prije deset godina  bh. pacijentima omogućili  pružanje usluga neinvazivne koronarografije u oblasti kardiologije, zahvaljujući primjeni najsavremenijeg  uređaja  MSCT (Multi Slice CT Somatom Definition 64 ). Takođe, prije devet godina uveli smo hirurški CO2 laser za liječenje premalignih promjena na grliću maternice i kondiloma, a prije četiri godine smo takođe prvi u bh. zdravstvu uveli  multifunkcionalni Erbijum YAG laser, koji korstimo kako za liječenje stresne urinarne inkontinencije, za podmlađivanje (rejuvenaciju) vagine, ali i u oblasti  dermoestetike.

Da li je problem stresne urinarne inkontinencije izražen među ženskom populacijom i kakve rezultate ste postigli primjenom Erbijum YAG lasera?

Stres urinarna inkontinencija (SUI) ili nekontrolisano mokrenje pri  naporu (stresu), čest  je problem u ženskoj populaciji, koji se javlja tokom kašljanja, kihanja ili fizičkog naprezanja. Uzrok tome je slabljenje mehanizma zatvaranja mokraćne cijevi, uretre, što je posljedica smanjenja tonusa mišića dna zdjelice. Faktori rizika za slabljenje ovog područja su vaginalni porođaj, starenje i pretilost. Problem stresne urinarne inkontinencije je izražen kako kod starijih, tako i kod mladih žena. Mogu reći da je sve veći broj mladih žena, koje dolaze na tretmane podizanja mokraćnog mjehura, liječenja stresne inkontinecije i rejuvenaciju vagine. Liječenje lakših i srednje teških oblika SUI laserom, pokazalo se kao ubjedljivo najbolja i najefikasnija metoda. Intervencija traje 15 minuta, potpuno je bezbolna i bezbjedna i žene se odmah mogu vratiti svojim aktivnostima. Sam postupak se odvija tako da se pod djelovanjem snopa svjetlosti i temperature od 65 stepeni Celzijusa isporuči  do pet hiljada malih laserskih udara, koji dovode do  suženja zidova vagine, bolje prokrvljenosti i proizvodnje novih kolagenih vlakana, čime se zidovi vagine učvršćuju i podižu mokraćni mjehur.

Prvi ćete u BiH uskoro početi primjenjivati metodu podmlađivanja vagine primjenom lasera i matičnih stanica iz krvi pacijentica?

U sljedećih nekoliko mjeseci prvi u BiH ćemo početi raditi metodu podmlađivanja ili rejuvenacije vagine primjenom Erbijum YAG lasera i  PRP (Platelet Rich Plasma) tretmana. Metoda se izvodi  tako da se iz vlastite krvi pacijentice dobija serum bogat aktiviranim trombinom, koji se ubrizgava u zidove  vagine, čime se u kombinaciji sa laserskim tretmanom značajno poboljšava efekat obje metode.

Već godinu dana član ste međunarodnog tima stručnjaka, koji jedini u svijetu radi metodu podmlađivanja jajnika. Možete li reći nešto o tome i da li je među pacijenticama koje su se podvrgle ovoj metodi bilo i onih iz BiH?

Na čelu tog tima je prof.dr. Aleksandar Ljubić  iz Beograda, koji je prvi u svijetu počeo raditi metodu  podmlađivanja jajnika. Ova metoda se izvodi jednim dijelom u Specijalnoj ginekološkoj bolnici  „Jevremova“ u Beogradu, koja je članica „Medic Group“, zatim u poliklinici „Remedika“ u Skoplju u Makedoniji, kao i  u „Saint James Hospital“ na Malti. Dio segmenata pripreme pacijentica za tretman podmlađivanja jajnika izvodi se i poliklinici Sunce Agram u BiH. Metoda se do sada pokazala revolucionarnom, a rezultati su objavljeni u najprestižnijim svjetskim časopisima. Kod 46 posto pacijentica je ponovno uspostavljen hormonski status, a kod  20 posto pacijentica već  su rođene  prve bebe nakon primjene ove metode. Među pacijenticama, koje su se podvrgle ovoj  metodi  je i  pacijentica iz Sarajeva (46), kod koje je prestala  funkcija jajnika. Kod nje je metoda rađena prije jedan mjesec i prema  prvim rezultatima funkcija njenih jajnika se vratila.

Koji su kriteriji da bi se neka pacijentica podvrgla metodi podmlađivanja jajnika?

Metoda podmlađivanja ili revitalizacije jajnika primjenjuje se kod pacijentica koje su ušle u prijevremenu menopauzu, zatim kod žena kod kojih je slab odgovor na stimulaciju tokom  procesa vantjelesne oplodnje, kao i u slučaju nemogućnosti dobijanja jajnih ćelija ili njihove oplodnje tokom spontanih ciklusa. Metoda se takođe primjenjuje i u cilju podmlađivanja cijelog tijela, kao i sprječavanja bolesti u vezi sa starenjem jajnika i povećanjem kvaliteta života, koji se kod žena narušava s prestankom funkcije jajnika. Ovarijalna revitalizacija je biološka terapija i potrebno je 6 do 18 mjeseci za postizanje punih efekata.

Specijalnu brigu poklanjate i prekoncepcijskoj pripremi pacijentica za trudnoću?

Naš stav je da trudnoća počinje tri mjeseca prije začeća, jer tada  počinje  razvoj  jajne stanice, koja će biti oplođena. Zdrava trudnoća direktno ovisi o zdravim spolnim stanicama, stoga savjetujemo  pacijenticama da se pola godine prije nego što namjeravaju planirati trudnoću jave svom ginekologu,  kako bismo proveli program prekoncepcijske pripreme. Program  se sastoji od sistematskog pregleda, usvajanja principa zdravog načina života i ishrane, laganih tjelovježbi itd.  Na ovaj način  želimo  dobiti zdraviju populaciju i prvenirati moguće komplikacije i bolesti koje mogu nastati u trudnoći, a upravo se mogu prevenirati u tom periodu. Uočeno je da veliki broj komplikacija u trudnoći potiče od gojaznosti, neliječenog visokog krvnog pritiska i dijabetesa, poremećaja rada štitne žlijezde, upala mokraćnih kanala, seksualno prenosivih bolesti, bolesti desni i zuba, i moj je cilj da upravo i na ovaj način putem medija promovišemo zdravlje majke i djeteta.

U poliklinici Sunce Agram BiH primjenjujete test  akademika, prof.dr.  Asima Kurjaka  za procjenu  neurološkog poremećaja fetusa. Možete li reći nešto o tome?

Već dvije godine primjenjujemo KANET test (Kurjak's Antenatal Neurodevelopment test), koji je izumio poznati akademik, prof.dr. Asim Kurjak za procjenu fetalnog neurološkog ponašanja. Ovaj test se temelji  na prenatalnoj procjeni fetusa s 4D ultrazvukom, kojim su jasno vidljivi fetalni pokreti tijela i  ponašanje nerođenog djeteta, ali i detalje ekspresije lica, koji nisu mogli biti prikazani na prijašnjoj ultrazvučnoj tehnologiji. Poznato jer da su određeni obrasci fetalnog ponašanja direktno povezani sa stupnjem razvoja i sazrijevanjem fetalnog neurološkog sustava. Budući da djeca s problemima u neurološkom razvoju, kao što je na primjer cerebralna paraliza, imaju veliku korist od rane detekcije problema, kao i rane intervencije, potreba za ovom metodom rane dijagnoze je velika.

Član ste Upravnog odbora Svjetske Asocijacije Perinatalne Medicine (WAPM) i nakon 13. svjetskog Kongresa koji je održan u Beogradu, dobili ste zadatak da se osnuje Udruženje za perinatalnu medicinu BiH. Možete li reći  nešto o tim aktivnostima?

Moja profesionalna i moralna odgovornost je da naša zemlja bude vidljiva i prepoznata u svjetskoj perinatologiji. Prvi preduvjet je bio da imamo Udruženje  na nivou BiH, koje će zahvaljujući našim prijateljima, akademiku  prof. Asimu Kurjaku i prof. Milanu Stanojeviću, predsjedniku WAPM, biti odmah primljeno u WAPM. Aktivnosti oko formiranja udruženja sa uspjehom se privode kraju. Nakon toga, BiH će biti uključena u sve aktivnosti WAPM, a koje teže cilju spašavanja života novorođenih, skrb za njihovo preživljavanje i brigu o trudnicama, a to je najvažnija zadaća sistema perinatalne medicine.