Kompanija Oktal Pharma Sarajevo je početkom aprila uz prigodnu svečanost obilježila 15 godina postojanja i uspješnog poslovanja u BiH.

Kompanija je osnovana u martu 2002, a osnovna djelatnost je promet na veliko farmaceutskim proizvodima i djelatnost za vanjskotrgovinsko poslovanje. Koliko je kompanija rasla, najbolje pokazuje podatak da je početni kapital od 25.000 KM za 15 godina narastao na čak 5.000.000 KM te da od prvobitno sedam zaposlenih u firmi Oktal Pharme danas radi 58 radnika i radnica.

Kompanija je danas, uz snažnu podršku osnivača Oktal Pharme Zagreb, sa svim potrebnim kapacitetima, kadrovskim i materijalno tehničkim, odlično pozicionirana na bh. tržištu. U dosadašnjem periodu je uspostavljena ekskluzivna poslovna saradnja s više od 30 partnera iz inozemstva te sa 600 kupaca i 1.000 dostavnih mjesta. Kupci proizvoda koje distribuira Oktal Pharma su apoteke, druge veledrogerije, privatne ordinacije, poliklinike, domovi zdravlja, bolničke apoteke i optičarske radnje.

S ciljem edukacije građana, pacijenata i javnosti, Oktal Pharma Sarajevo vrši i besplatnu distribuciju 6.000 primjeraka stručnog časopisa Vaše zdravlje. U narednom periodu kompaniji će biti pripojena i veledrogerija Velfarm Gračanica, u kojoj je Oktal Pharma Sarajevo većinski vlasnik.

Glavni cilj Oktal Pharme Sarajevo je izgradnja snažne i moderne veledrogerije, ekološki osviještene i sposobne za najviše ciljeve u trgovini, zastupanju, istraživanju tržišta te širenju farmaceutske i medicinske nauke.