Mreža za izgradnju mira raspisuje natječaj za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” 2015.

Natječaj se raspisuje za profesionalno medijsko izvješćivanje o marginaliziranim skupinama u kontinuitetu i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.

“Pozivamo sve nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, posebno one koje predstavljaju marginalizirane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginaliziranih i ranjivih grupa da se i na ovaj način uključe u praćenje medija i pošalju svoje prijedloge radi nagrađivanja onih novinarki i novinara ili emisija koje na profesionalan način i u kontinuitetu izvješćuju o socijalno isključenim grupama i koji svojim izvještavanjem bitno utiču na promjenu stavova i podizanje svijesti javnosti o osnovnim ljudskim pravima, podstičući relevantne institucije da sistemski rješavaju probleme marginaliziranih grupa u našem društvu”, navode iz Mreže za izgradnju mira.

Prijave se mogu slati na adresu Helsinški parlament građana Banjaluka, Miše Stupara 68, 78 000 Banjaluka ili na e-mail: nagrada@hcabl.org do 31. avgusta 2015.