Ovogodišnji, šesti po redu sarajevski Otvoreni univerzitet od 9. do 11. novembra ponovo će otvoriti staro i teško pitanje: “Šta da se radi?”.

Na samu stogodišnjicu Oktobarske revolucije, naslov čuvenog Lenjinovog pamfleta iz 1902. godine ostaje i dalje ključno društveno i političko pitanje i u 21. stoljeću. Na Otvorenom univerzitetu tražit će se odgovori na javnim raspravama o zajedničkom jeziku, novim društvenim pokretima i urbanim borbama, protestima i plenumima, današnjoj krizi Evrope, historijskom revizionizmu i nacionalizmu, kao i o prošlosti i budućnosti komunističke ideje. Ove godine Otvoreni univerzitet uvodi novi format u vidu javnih rasprava na koje su pozvani svi zainteresovani i zainteresovane da, nakon uvodnih referata, daju svoj prilog naporima da se pronađu konkretni odgovori i moguća rješenja. I u svom šestom izdanju Otvoreni univerzitet želi pokrenuti široku društvenu raspravu i otvoriti prostor za alternativne i inovativne pristupe našoj sadašnjosti i budućnosti.

U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine publika će prvog dana Otvorenog univerziteta, 9. novembra, moći prisustvovati otvaranju izložbe Dejana Kaluđerovića “Europoly” koja koristeći format društvene igre Monopoly preispituje položaj imigranata u Evropskoj uniji te duboki jaz između tzv. evropskih vrijednosti i realnosti. Na otvaranju izložbe, koja će biti otvorena do 18. novembra, s umjetnikom će razgovarati Jelena Petrović.

U Sarajevskom ratnom teatru u petak, 10. novembra, prisustvovati javnim raspravama “Šta da se radi… s jezikom?” čiji su učesnici Žarka Radoja, Vladimir Arsenijević i Nerzuk Ćurak, “Šta da se radi… u gradu?” uz Borišu Mraovića, Ivu Marčetić, Almu Midžić i Marka Aksentijevića, “Šta da se radi… s revolucijom?” uz Ines Tanović Sijerčić, Svjetlanu Nedimović, Ivu Marković i Radu Borić.

Treći dan Otvorenog univerziteta, 11. novembar, donosi javne rasprave “Šta da se radi… s Evropom?” uz Emina Eminagića, Danijelu Dolenc i Igora Štiksa, “Šta da se radi s nacionalizmom i revizionizmom?” koju će predvoditi Dino Abazović, Nenad Porobić i Artan Sadiku, te “Šta da se radi… s komunizmom?” uz Filipa Balunovića, Asima Mujkića i Borisa Budena.

Ovdje potražite cjelokupan program 6. Otvorenog univerziteta.

Otvoreni univerzitet organizuje Centar za obrazovanje i društvenu akciju (CODA) uz podršku Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini i Inicijative mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BIH) u saradnji sa sarajevskim Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA, beogradskim Krokodilom i bečkim Blockfrei.