U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica jučer je, u okviru Festivala bh. drame, održana promocija knjige Maske dramskog subjekta doc. dr. Almira Bašovića, dramskog pisca i teoretičara drame, profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na promociji su, pored autora, govorili promotori Nedžad Fejzić i Naser Šećerović.

Maske dramskog subjekta objavio je sarajevski Buybook, a radi se o knjizi koja se bavi pitanjem autora u dramskom tekstu, tačnije odnosom između govorećeg subjekta i autorske pozicije. Bašovićeva knjiga uprvom čitatelja podsjeća na pojmove govorećeg subjekta i autora, zatim se u drugom poglavlju govori o odnosu govorećeg subjekta i autorske pozicije u književnom djelu, da bi se onda u trećem poglavlju provjerilo isto pitanje u dramskom književnom djelu.

Ova pitanja Bašović osvjetljava iz različitih uglova i to na način koji pokazuje autorovo izuzetno poznavanje književne i dramske teorije i historije, zbog čega ova knjiga čitatelju daje odličan uvid u temu kojom se bavi. Četvrto poglavlje provjera je rečenog u prethodnim i donosi analizu dramskih tekstova sa kraja XIX i početka XX stoljeća. Radi se o dramama Georga Bernarda Shawa (Zanat gospođe Warren), Arthura Schnitzlera (Kolo), Antona P. Čehova (Višnjik) i Miroslava Krleže (Gospoda Glembajevi), pri čemu Bašović napominje da je „cilj ovog istraživanja, s jedne strane upozoriti na to koliko je odnos između govorećeg subjekta i autorske pozicije u izabranim dramama povezan sa individualnom poetikom svakog pojedinačnog autora, a s druge strane se želi pokazati da je dramski subjekt uveliko ovisan o epohi u okviru koje ti autori pišu svoje drame“.

Maske dramskog subjekta važna su knjiga jer se bave pitanjem koje se ne postavlja često kada se govori o dramskom tekstu, odnosno, kada se govori o drami kao objektivnoj formi koja je pritom po svojoj prirodi granična, jer jednako pripada (ili ne pripada) i teatru i književnosti.